od 1964 roku

Brak odpowiedzialności za wady po stronie przetwórcy: Złączki zaprasowywane systemu PURAPRESS® zostały opracowane specjalnie do zastosowań związanych z wodą pitną. Dzięki bezołowiowemu materiałowi, jakim jest brąz krzemowy (CuSi), nie uwalniają one ołowiu do wody pitnej.

Ołów nie powinien znajdować się w wodzie pitnej. Wybierz bezołowiowe złączki gwintowane PURAFIT® i uniknij kosztownej odpowiedzialności za wady w przypadku przekroczenia limitów! Specjalnie do wody pitnej, materiał z brązu krzemowego zatwierdzony przez ECHA.

Systemowe złączki zaprasowywane wykonane z bezołowiowego brązu krzemowego CuSi do stosowania w systemie z wielowarstwowymi rurami kompozytowymi MultiFit®-Flex, MultiFit®-PE/RT i MultiFit®-PEX (zgodnie z DVGW W 542, do instalacji wody pitnej i grzewczych) oraz rurami miedzianymi.

Nowoczesny zawór kulowy wykonany z materiału CW617N i bezołowiowego brązu krzemowego CuSi (CW 724R). Zawór odcinający do wielu zastosowań, takich jak ogrzewanie, chłodzenie, chłodnictwo itp.