Přeskočit k obsahu

Zdravě a bezpečně – Prohlášení o ochraně přírody

Nadelwald an sonnigem Herbsttag

Zdravě a bezpečně

  • Zdraví a bezpečnost patří k ochraně životního prostředí a jsou proto nedílnou součástí veškerých aktivit a činností firmy SANHA.  Neustále je z naší strany vyvíjena snaha o zkvalitňování a zlepšování, jdeme cestou preventivních opatření, které podle našeho názoru přinášejí dlouhodobý efekt.
  • Naší snahou je sledovat cíle, které přinesou trvalý výsledek. Usilujeme o co neužitečnější využití energie a zdrojů, podporujeme recyklaci materiálů a dbáme na úsporu energetických výdajů.
  • Vhodnými pracovními podmínkami se snažíme naše pracovníky motivovat k efektivním výkonům a zodpovědnosti, podporujeme je v osobním i profesním růstu.
  • Ochrana životního prostředí je jedním z nejdůležitějších elementů našich aktivit. Pracujeme tak, abychom vyloučili nebo minimalizovali negativní následky výroby na životní prostředí.
  • Jednáme v souladu se všemi právními požadavky, které se týkají ochrany životního prostředí a zdraví – na národní i mezinárodní úrovni. V mnoha právně stanovených hodnotách zdaleka nedosahujeme daných limitů.

 

Naší myšlenkou je trvalá hodnota

Trvalá hodnota znamená zodpovědnost za použité materiály – vůči našemu zákazníkovi a životnímu prostředí. SANHA se k těmto hodnotám zavázala a důsledně se je snaží uplatnit při všech rozhodnutích.

Příkladem je nová továrna na nerezové tvarovky v německém Schmiedefeldu u Drážďan. Zde byla postavena moderní a efektivní průmyslová stavba, u které byl vhodně zvolen stavební pozemek a  továrna byla vybavena novými stroji. Její stavba byla provedena v souladu s ochranou přírody, má úsporný způsob vytápění a nabízí příjemné pracovní podmínky. Továrna ve Schmiedefeldu byla na světové výstavě EXPO Real 2009 ohodnocena zlatou medailí. 

Myšlenka trvalé hodnoty se neustále prolíná také při vývoji nových produktů a při výběru vhodných materiálů. Měď, jako surovina, je z 50% z recyklovaného materiálu. Od roku 2008 patří SANHA k průkopníkům ve výrobě lisovacích a závitových tvarovek z bezolovnaté křemíkaté bronzi.