since 1964

Spolehlivé systémové lisovací tvarovky z mědi pro měděné trubky podle EN 1057 nebo pracovního listu DVGW GW 392 pro instalace pitné vody a vytápění. Informujte nyní: technik@sanha.com!

 

Vysoce kvalitní lisovací systém z mědi (tvarovky a trubky) se žlutým těsnicím kroužkem HNBR pro zemní plyn. Vysoce odolné, bezpečné a snadno zpracovatelné. Více informací se nyní dozvíte na adrese: technik@sanha.com!

 

Tvarovky a systémové trubky řady SANHA®-Press Solar s červeným těsnicím kroužkem FKM pro bezpečné připojení solárních okruhů. Kontaktujte nás: technik@sanha.com!

 

Systémové lisovací tvarovky z mědi a slitin mědi pro měděné trubky podle EN 1057, popř. DVGW-pracovní list GW 392 pro solární rozvody a vysokoteplotní aplikace jako je tlačený vzduch, s červeným těsnícím kroužkem z FKM (fluor-karbon nebo fluorkaučuk) pro vysokou teplotní odolnost do 160 °C.

Kapilární pájecí tvarovky | CC499K gunmetal - pájecí tvarovky ze slitiny mědi pro četné aplikace, jako je vytápění, hašení vodou, sprinklery, solární nebo medicinální plyny. Šroubení podle DVGW G 6 a G8. Dlouholetá kompetence díky výrobě ve vlastních evropských závodech. Rozměry 6 - 108 mm. 

Kapilární pájecí tvarovky | CU-DHP měděné pájecí tvarovky pro řadu aplikací, jako je vytápění, plyn, hasicí voda, sprinklery, solární nebo medicinální plyny. Rozměry od 6 do 108 mm. Šroubení podle DVGW G 6 a G8.  Dlouholeté zkušenosti díky výrobě ve vlastních evropských závodech. 

Streamline® ACR Copper Press Fittings jsou moderní lisovací tvarovky pro mnohostranné využití v rozvodech chlazení do hodnoty provozního tlaku 48 bar (HVACR, VRV a VRF).