Till innehållet

SANHA®-Press (Serie 6000)

SANHA®-Press serie 6000 består av presskopplingar i koppar för kopparrör enligt EN 1057. Godkänt för tappvatten, värme, kyla m.fl. installationer.

SANHA®-Press är certifierat av Kiwa SWEDCERT, DVGW m.fl. internationella certifieringsorgan. Pressystemet uppfyller krav enligt Säker Vatteninstallation och Boverkets byggregler.

SANHA®-Press presskopplingar finns registrerade i BASTA-registret och bedömda i Byggvarubedömningen respektive SundaHus Miljödata. Mer om detta finns att läsa på respektive leverantörs hemsida.

SANHA®-Press pressrördelar är utrustade med svart o-ring av EPDM och är utvändigt märkta med SA-märke och dimension.

Driftvillkor för SANHA®-Press

Yttre rördiameter Arbetstryck
Vatten och glykollösningar

 

d ≤ 108 mm 16 bar
Tekniska gaser (ej toxiska, ej brännbara)
d ≤ 108 mm 16 bar
Arbetstemperatur
SANHA®-Press med svart EPDM o-ring
-30° C - +120° C

Omfattande fördelar

combipress = 

+ Verktygskompabilitet: Kan garanterat pressas med pressback respektive -slinga som uppfyller original SA-, V- ellerM-profil upp till och med dimension 54 mm.

+ Läckindikation: certifierad läckfunktion i opressat tillstånd med EPDM o-ring, i kombination med

+ Push & Stay: greppfunktion för stabil och säker montering

Snabb montering, utan heta arbeten

Fogning genom kallpressning möjliggör en snabb och tidsbesparande installation utan användning av öppen låga vilket eliminerar brandrisken under installationen. SANHA®-Press pressystem är idealiska för både nyinstallations- och renoveringsarbeten.

Hög flexibilitet 

  • Dimensioner från 12 till 108 mm, inklusive 67 mm
  • Permanent, icke separerbar förbindning med kopparrör enligt EN 1057

 

 

 

Användningsområde

  • Tappvatten
  • Värmeledningsvatten
  • Regnvatten
  • Tryckluft (Olje ≤ 25 mg/m³)
  • Brandvattenledningar
  • Skeppsbyggnation
  • Tekniska gaser (inerta)
  • Industriella applikationer
Tyskland Polizeipräsidium Düsseldorf SANHA®-Press (Serie 6000)
Tyskland Feuerwache Frechen NiroSan® (Serie 9000), SANHA®-Therm (series 24000), SANHA®-Press (Serie 6000), NiroTherm® (serie 91000), PURAPRESS® (Serie 8000)
Tyskland Arborea Marina Resort, Neustadt NiroTherm® (serie 91000), SANHA®-Press (Serie 6000), SANHA®-Therm (series 24000), 3fit®-Press (Serie 25000 Blyfri / Serie 35000 PPSU)
Tyskland Alter Güterbahnhof, Freiburg NiroSan® Gas (Serie 17000), NiroSan® (Serie 9000), NiroTherm® (serie 91000), SANHA®-Press (Serie 6000), PURAPRESS® (Serie 8000), SANHA®-Therm (series 24000), 3fit®-Press (Serie 25000 Blyfri / Serie 35000 PPSU), SANHA®-Heat, SANHA väggvärmemodul, SANHA-Box
Tyskland Stadtwerke Düsseldorf SANHA®-Press (Serie 6000), SANHA®-Therm (series 24000)
Tyskland Holiday Inn, Düsseldorf SANHA®-Press (Serie 6000), SANHA®-Therm (series 24000)
Tyskland Flughafen München SANHA®-Press (Serie 6000), NiroSan® (Serie 9000)
Tyskland Skyline Tower, München SANHA®-Press (Serie 6000), NiroSan® (Serie 9000)
Tyskland Wohnanlage Am Himmelweiler III-IV, Augsburg SANHA®-Press (Serie 6000), NiroSan® (Serie 9000)
Tyskland Rechenzentrum Göttingen SANHA®-Press (Serie 6000)
Tyskland Feuer- und Rettungswache, Potsdam SANHA®-Press (Serie 6000), NiroSan® (Serie 9000)
Tyskland Autohaus Scholten, Essen SANHA®-Press (Serie 6000)
Tyskland Wohnanlage Kirschweg, Magdeburg SANHA®-Press (Serie 6000), NiroSan® (Serie 9000)
Tyskland Universitätsklinik, Magdeburg SANHA®-Press (Serie 6000), NiroSan® (Serie 9000)
Tyskland Hyatt Regency Hotel SANHA®-Press (Serie 6000), NiroSan® (Serie 9000)
Storbritannien Sacred Heart High School, London SANHA®-Press Gas (Serie 10000/11000), SANHA®-Press (Serie 6000)
Storbritannien Metropolitan University, Manchester SANHA®-Press Gas (Serie 10000/11000), SANHA®-Press (Serie 6000), NiroSan® (Serie 9000), NiroSan® Gas (Serie 17000)
Polen Hotel Orbis, Gdynia SANHA®-Press (Serie 6000), SANHA®-Therm (series 24000)
Italien Lamborghini, Ferrara SANHA®-Press (Serie 6000), NiroSan® (Serie 9000)
Österrike Egger Holz SANHA®-Press (Serie 6000)
Österrike Neubau Fa. Blau NiroSan® Gas (Serie 17000), NiroSan® (Serie 9000), SANHA®-Press (Serie 6000), PURAPRESS® (Serie 8000), SANHA®-Therm (series 24000), 3fit®-Press (Serie 25000 Blyfri / Serie 35000 PPSU), SANHA®-Heat, SANHA väggvärmemodul
Österrike Neubau Fa. Stiehl, Wien NiroSan® (Serie 9000), SANHA®-Press (Serie 6000)
Österrike LKH Rohrbach NiroSan® (Serie 9000), SANHA®-Press (Serie 6000)
Spanien Hotel 120 rooms, Santander PURAPRESS® (Serie 8000), SANHA®-Press (Serie 6000)
Storbritannien America's Cup HQ, Portsmouth SANHA®-Press Chrom (Serie 16000), PURAPRESS® (Serie 8000), SANHA®-Press Gas (Serie 10000/11000), SANHA®-Press (Serie 6000)
Ryssland Federation Tower, Moscow NiroSan® (Serie 9000), SANHA®-Press (Serie 6000)
Tjeckien BD Bohdalec, Praha SANHA®-Therm (series 24000), SANHA®-Press (Serie 6000)
Tjeckien BD Moravany u Brna, CZ SANHA®-Press (Serie 6000)
Tjeckien BD Mezírka, Praha SANHA®-Press (Serie 6000)
Tjeckien Biology Park, Praha, CZ SANHA®-Press (Serie 6000)
Tjeckien DS František, Praha, CZ SANHA®-Press (Serie 6000)
Tjeckien BD Mezirka, Praha SANHA®-Press (Serie 6000)
Philippinen Angus Express Lifestock Fleet, Manila SANHA®-Press (Serie 6000)
Singapur VSL Shogun | Senator | Saracen, Singapore SANHA®-Press (Serie 6000)
Singapur White Rabbit Eco, Singapore SANHA®-Press (Serie 6000)