Till innehållet

Svetsrördelar ”SA” | Koppar

Schweißfittings "SA"

SA Svetsrördelar i koppar enligt DIN 2607.

Högsta tillåtna arbetstryck för kopparrör med SANHA® beslag för svetsning enligt EN 1254-1

Anslutningstyp Arbetstemperatur Extern rördiameter
15...28 mm 35...54 mm 64...108 mm
Svetsning 30 °C 40 bar 25 bar 16 bar
65 °C 25 bar 16 bar 16 bar
110 °C 16 bar 10 bar 10 bar

Kontakta oss på +46 8 777 76 40 eller scandinavia@sanha.com vid frågor beträffande applikationer eller tryck- och temepraturförhållanden utanför de ovan angivna.

Funktioner

Omfattande fördelar

Vid fogning av större rördimensioner är svetsning ett mer ekonomiskt alternativ än hårdlödning då värmen vid svetsning koncentreras på svetssömmen. Med hårdlödning, måste materialet värmast till rätt temperatur. Detta är en långdragen process med stor gasförbrukning. Dessutom finns inte kapillära löddelar tillgängliga i dimensioner större än 108 mm.

SANHA rördelar i koppar för svetsning:

  • Svetsböj enligt DIN 2607, katalognummer 3k. Dim: från 35 x 1,5 mm till 267 x 3 mm
  • Svetshuv (torisfärisk) enligt DIN 28011, katalognummer KB. Dim: från 35 x 1,5 mm till 267 x 3 mm
  • Flänskrage för svetsning enligt DIN 86.341, katalognummer WBS V. Dim: från 15 x 1,5 mm till 267 x 3 mm

 

 

Applikationsområden

  • Tappvatten
  • Värmeledningsvatten
  • Gas- och oljeledningar
  • Solvärmesystem
  • Regnvatten
  • Tryckluft

Flera applikationer på begäran.