Till innehållet

3fit®-Push (Serie 23000) | Plast

3fit®-Push serie 23000 är ett praktiskt och innovativt instickkopplingssystem (push-fit) i kopparlegering, för användning i system med SANHA MultiFit®-Flex and MultiFit®-PEX flerskiktsplaströr i tappvatten- och värmeinstallationer.

Instickskopplingarna är utrustade med en patenterad låsfunktion som aktiveras när rörsystemet trycksätts. Kopplingen spänner då fast röret i permanent position över o-ringarna och förhindrar röret att röra sig och garanterar på så vis att förbindningen håller tätt över tiden.

3fit-push

Driftvillkor 3fit®-Push med MultiFit®-Flex rör d ≤ 20 mm

Arbetstemperatur Arbetstryck
Vatten och vattenlösning
+25 °C 16 bar
+50 °C 13 bar
+70 °C 10 bar
3fit®-Push Instickskopplingar med svart o-ring av EPDM -30 °C - +70 °C
Gängtyp: Rörgänga: R / Rp-gänga enligt EN 10226
Fästgänga (lekande mutter): G-gänga enligt ISO 228 

Funktioner

Enkel montering

Med 3fit®-Push systemkopplingar kan anslutas snabbt, flexibelt och permanent säkert

Inga verktyg behövs

Den innovativa Instickskopplingen monteras utan verktyg, därmed inget slitage eller extra kostnader för underhåll och service av verktyg

Små utrymmen

Tack vare den enkla monteringen utan verktyg så passar det för trånga utrymmen, till exempel vid renovering.

Korrosionsbeständigt

Avzinkningshärdig legering med extremt rena ytor befriat från spänningskorrosion

Permanent, icke separerbar förbindning med:

  • MultiFit-Flex® flerskiktsrör PE-RT/Al/PE-RT med hygieniskt innerrör, syrediffusionstätt aluminiumskikt och ett robust ytterhölje.
  • MultiFit-PEX® flerskiktsrör av PE-Xc 16 och 20 mm, syrediffusionstätt 5-skiktsrör med EVOH syrebarriär i plast (ej godkänt för tappvatten)
  • MultiFit-PE-RT® flerskiktsrör av PE-RT 16 mm, rulle 400m, syrediffusionstätt 5-skiktsrör med EVOH syrebarriär i plast (ej godkänt för tappvatten)

Excellent flexibilitet

  • Dimensioner 16 till 20 mm
  • Gängor enligt EN 10226 och/eller ISO7/1 Typ R/Rp

Applikationsområden

  • Värmeledningsvatten
  • Regnvatten

Flera applikationer på begäran.

Tyskland Brain Box, Berlin 3fit®-Press (Serie 25000 Blyfri / Serie 35000 PPSU), 3fit®-Push (Serie 23000), NiroSan® (Serie 9000), SANHA®-Therm (series 24000)