Till innehållet

Fullständig fabriksgaranti - så du är på den säkra sidan!

SANHA lämnar 10-års fabriksgaranti på förbindningens täthet, under förutsättning att följande kriterier uppfylls: 

 • Pressverktyg måste servas och skötas enligt verktygtillverkarens intervaller och anvisningar.
 • Kompakta pressmaskiner för metalliska pressförbindningar av dimensioner upp till och med 28 mm, måste ha en minsta presskraft på 18 kN.
 • Konventionella pressmaskiner för metalliska pressförbindningar av dimensioner upp till och med 54 mm (samt elektroniskt styrda upp till och med 108 mm) ska ha en presskraft på minst 30 kN.
 • Pressbackar och -slingor, för metalliska pressförbindningar av typen M-MM för dimensioner upp till och med 54 mm ska uppfylla original M-, V- eller SA-profil.
 • Presslingor, för metalliska pressförbindningar av typen M-MM för dimensioner från 54 till och med 108 mm ska uppfylla original M- eller S- profil.
 • För 3fit-press presskopplingar för plaströrsystem, ska uppfylla original TH-profil.
 • För 3fit-press Pb-Free/PPSU presskopplingar för plaströrsystem, ska uppfylla original TH-, B-, F-, H- eller U-profil.
 • SANHA's monteringsanvisningar ska alltid konsulteras och efterföljas.
 • Vid användning av pressverktyg ska alltid tillverkarens anvisningar följas.
 • Kombination av verktyg (maskin/pressback/presslinga) från olika tillverkare får inte göras utan tillverkarens skriftliga medgivande.
 • För vissa specialapplikationer, exempelvis sprinklersystem, gäller ej verktygskompatibilitet. Vid pressning av sprinklersystem ska speciella högtrycksverktyg (HP - High Pressure) användas.

Vid frågor beträffande vår fabriksgaranti vänligen kontakta oss på +46 8 777 76 40 eller e-posta scandinavia@sanha.com