Rörsystem till Campus Futura byggprojektet i Hamburg

Vid den största hamnbassängen i Hamburgs hamnstad, byggs för närvarande en attraktiv blandning av hotell, bostadsrätter och kommersiella lokaler. Rörsystemen till stadsprojektets golvvärme-, värme- och tappvattensystem har levererats av SANHA.

Denna s.k. “stadsby“, får sin speciella charm från dess plats mitt i stadskärnan såväl som från en attraktiv mix av bostäder och fritidsanläggningar med generösa grönområden, vilket lockar till sig både boende och näringsidkare och skapar samtidigt nya jobbtillfällen.

Projektet fokuserar primärt på familjer, studenter och äldre och för att attrahera dessa målgrupper, har en serie av subventionerade erbjudanden utformats i samarbete med de sociala myndigheterna.

Den norra respektive södra delen av projektområdet förbinds via Baakenpark, en 1,6 hektar stor konstgjord halvö som fungerar som ett grönområde tillgängligt för fritidsaktiviteter.

Byggandet av bostadsområdena har pågått sedan våren 2015, och redan 2016 var Baakenhafen och Elbe fullt utbyggt och fortsatte sedan vid Lola-Rogge-Platz och ingången till det nordvästra området.

Golvvärmesystemen i de olika projekten är försedda med SANHA‘s pressystem med 3fit®-Press presskopplingar och MultiFit® plastkompositrör. Fördelarna med detta system är uppenbara då presskopplingarna är försedda med combipress, som tillåter pressning med TH, F, B, U and H originalkonturer. Det finns heller ingen brandrisk tack vare presstekniken. Presskopplingarna är tillverkade i blyfri Kiselbrons “CuSi“, som är en ytterst korrosionsbeständig legering.

VVS-konsulterna valde NiroSan® serie 9000 till tappvattensystemet. NiroSan® är ett metalliskt pressystem i högvärdigt syrafast stål som kan pressas med original SA-, M- och V-profil. Presskopplingarna är dessutom försedda med läckindikation och greppfunktion som gör att samlingen enkelt kan förmonteras innan slutlig pressning sker, vilket underlättar installatörens arbete.

Det syrafasta stålmaterialet EN 1.4404 / AISI 316L som används i NiroSan® serie 9000 har en högre korrosionsbeständighet tack vare lägre kolhalt och högre Molybden-innehåll i jämförelse med EN 1.4401 / AISI 316. Rörsystemet har mycket goda hygieniska egenskaper.

 

SANHA®-Press serie 6000 har använts till värmesystemet. I likhet med övriga system från SANHA som använts i byggprojektet är detta system försett med combipress och är certifierat av flera kända europeiska certifieringsorgan såsom DVGW, ÖVGW och SVGW m.fl.