Medicinska Gaser: Säker distribution och fördelning med SANHA kapillära löddelar

Medicinska gaser såsom syre, lustgas, xenon m.fl. är nuförtiden oumbärliga för många former av modern diagnostik och terapibehandling. De används bl.a. för andningsstöd och bedövningsmedel för att lindra smärta eller för drift och kalibrering av medicintekniska produkter. Såsom läkemedel och för användning i hygieniskt känsliga områden ställs mycket höga krav på kvalitet och säkerhet på gaserna men även på distributions- och framledningssystemet. SANHA erbjuder detta med sina kapillära löddelar i serie 4000 och 5000 märkta "SA".

4000-serien består av gängövergångar för lödanslutning i kopparlegering (CC499K), medan 5000-serien innehåller kapillära löddelar i koppar. Båda dessa material uppfyller de synnerligen höga krav som ställs på material för detta applikationsområde inom medicinska gaser. De bakteriostatiska egenskaperna hos koppar i kombination med en säker och välbeprövad installationsteknik talar för användning av dessa material. Användningen av kopparrör i centrala medicinska och tekniska gasledningssystem på sjukhus eller kliniker och medicinska försörjningsenheter är standard idag, och rekommenderas av den tekniska normen DIN EN ISO 7396 (rörsystem för medicinska gaser).

Samtliga SANHA-löddelar avfettas grundligt i fabriken innan de tvättas och förpackas i rena och täta förpackningar. Därför är de idealiska för användning i hygieniskt känsliga områden såsom transport och distribution av medicinska gaser i centrala gasledningssystem. Detta kräver dock att löddelarna förvaras i originalförpackningen fram tills installation sker på plats.

Som extra högt skydd mot punktkorrosion har SANHA’s löddelar en kolhalt som understiger 0,5 mg/dm på delarnas innerytor, vilket gör att de med stor marginal överträffar kraven enligt EN 1254-1, Kap. 4.5.2 som fastställer ett gränsvärde på högst 1,0 mg kol per dm.

Båda serierna är lämpliga för hårdlödning och mjuklödning med kopparrör tillverkade enligt EN 1057. Löddelarna är certifierade enligt DVGW GW 6 och 8 respektive av Gütegemeinschaft Kupferrohr e.V. RAL RG 641/4 och försedda med motsvarande RAL-sigill. De är konstruerade för ett maximalt arbetstryck på 40 bar (6-28 mm).

SANHA’s kapillära löddelar uppfyller alla krav enligt EN 1254. Båda produktserierna används av många välkända leverantörer av medicinska gaser. Alla produktcertifikat kan laddas ner från vår hemsida.

Dessutom finns vår tekniska support (+46 8 777 76 40 / scandinavia@SANHA.com) tillgänglig för ytterligare information och rådgivning vid användning av SANHA kapillära löddelar för medicinska gaser.