Koppar kan döda virus. Kan det hjälpa nu?

Koppar kan döda norovirus, MRSA, virulenta stammar av E. coli och Corona-virus - kanske till och med den nya stammen som för närvarande orsakar COVID-19-pandemin.

2020/03/26

Hundratals miljoner människor drabbas varje år av att mikrobiella irritanter som virus, bakterier, svamp och mögel sprids. Samtidigt kan ytterligare ett nytt virusutbrott hända när som helst. Speciellt i hygieniskt kritiska områden såsom sjukhus och dricksvattensystem måste dessa mikrober bekämpas dagligen för att undvika hälsopåverkan.

I detta sammanhang skulle koppar kunna hjälpa om det användes i större omfattning. Redan de gamla egyptierna, grekerna, romarna och aztekerna använde kopparbaserade beredningar för behandling av brännskador, halsont och hudutslag samt för daglig hygien. Grekiska soldater ska ha använt bronspartiklar från sina svärd i öppna sår för att minska risken för infektioner.

Ett liknande samband upptäckte den franske läkaren Victor Burq när han undersökte flera fall av kolera-utbrott i Paris på 1850-talet. Han noterade att koppararbetare, som annars levde under mycket svåra hygieniska förhållanden, knappast alls var påverkade. I själva verket kunde Burq inte upptäcka några fall bland dem som arbetade med koppar. Bland soldater noterade han att musiker som använde spelinstrument av mässing (kopparlegering) också var skonade.

Koppar är antimikrobiellt

Idag vet vi varför personer som dagligen hanterar koppar skyddas från elaka mikrober. Koppar kan döda bakterier och virus, ibland redan inom några minuter. Mikroberna som kan bekämpas av koppar inkluderar norovirus, MRSA, stafylokockbakterier som blivit resistenta mot antibiotika, virulenta stammar av E. coli som orsakar livsmedelsrelaterade sjukdomar och Coronavirus - möjligtvis även den stam som f.n. orsakar COVID-19 pandemin.

Detta har stor betydelse för hur koppar kan användas som material. Om koppar användes i större omfattning på sjukhus, skolor och på allmänna platser med mycket folk i rörelse skulle detta kunna förbättra folkhälsan. Exempelvis borde rörledningar för framledning av dricksvatten och kontaktytor i allmänna utrymmen som berörs av folk i rörelse vara tillverkade av koppar för att minska risken för smittspridning. Rörsystem i plast eller rostfritt stål har dock ökat i omfattning de senaste åren. Mikrober kan överleva upp till fyra eller fem dagar på hårda ytor såsom plast och rostfritt stål. När vi berör sådana ytor kan mikroberna enkelt flyttas vidare till näsa, mun och ögon och smitta våra kroppar.

Bakterier och virus dör snabbare på kopparytor. När en mikrob landar på en kopparyta, tränger elektriskt laddade kopparjoner in i mikrobens yttre cellmembran och förstör cellen, inklusive DNA och RNA. Bakterier eller virus kan därmed inte mutera och bli resistenta mot koppar eller överföra gener (resistenta mot antibiotika) till andra mikrober. En studie från 2015 visade att ett Corona-virus (229E) kunde smitta en mänsklig lungcell fortfarande efter fem dagar på olika material som teflon, keramik, glas, silikongummi och rostfritt stål. Kopparlegeringar däremot inaktiverar snabbt Coronaviruset.

Hjälper koppar mot Corona?

MIT Technology Review har nyligen publicerat en rapport från Virology Labs vid National Institutes of Health i Montana som utfört ett test med SARS-CoV2, virusstammen som orsakar sjukdomen COVID-19 (Corona Virus Disease 2019). Viruset sprayades på sju olika vanligt förekommande material. De fann att viruset överlevde upp till tre dagar på plast och rostfritt stål. Dessa material är vanligt förekommande på de flesta kontaktytor överallt i samhället, inklusive på våra sjukhus och inom kollektivtrafiken. Ledstänger och handtag berörs dagligen av människor i rörelse och virus kan spridas vidare under en längre tid. Det räcker med en droppe från en hostning eller nysning för att bilda en infektiös dos av virus.

Laboratorietester utförda av European Copper Alliance har påvisat liknande resultat. Ytor med en viss kopparhalt kan döda bakterier och virus på så kort tid som 90 minuter (för mer information besök: https://copperalliance.org.uk/knowledge-base/education/education-resources/copper-pathogens-disease/).

Hade koppar kunnat förhindra den nuvarande situationen?

Ingen kan svara på detta, men kopparns antimikrobiella egenskaper är omisskännliga, och i jämförelse med hur hårt COVID 19 slår mot folkhälsan och samhällsekonomin så framstår kopparmaterialets installationskostnader som rent försumbara.

Dricksvatten är ett hygieniskt kritiskt område. Vattnet som sådant överför inte Corona-virus och rörledningen berörs sällan av mänskliga händer, men de flesta av oss inser lätt fördelarna med helt underhållsfria rörledningar med antimikrobiella egenskaper och att dessa är idealiskt för framledning av dricksvatten. SANHA tillhandahåller flera olika rörsystem tillverkade av koppar och kopparlegeringar, som i likhet med SANHA-Press serie 6000 med omfattande certifieringar såsom WRAS, CSBT och TÜV m.fl.