Industry 4.0

Ny programvara och snabbare nätverk mellan våra olika databaser ger oss en bättre realtidsöverblick över produktionen. Den ständigt pågående digitaliseringen möjliggör att produktionsprocesserna kan uppdateras och optimeras fortlöpande.

Vi har använt datorstödd teknik sedan 1970-talet och digitaliseringen av företagets övergripande processer har pågått alltsedan dess. Med ny programvara och en hög grad av digitalisering i våra produktionsanläggningar i Tyskland, Belgien och Polen har kvaliteten kunnat förbättras ytterligare i alla delar av leveranskedjan.

Vi jobbar nu med moderna och framtidssäkra Industry 4.0 processer i SANHA’s samtliga produktionsanläggningar. Med vårt snabba nätverk och papperslösa processer, kraftfulla system och ständigt uppdaterade produktionsparametrar kan vi förebygga oväntade driftstopp i produktionen.

 

Optimering av värdekedjan

Den implementerade lösningen sammanbinder existerande databaser, maskiner och utrustning på ett överskådligt och lätthanterligt sätt. Den nya programvaran ger ständig tillgång till data från alla källor, vilket är speciellt viktigt när personalen ständigt är i rörelse eller befinner sig på olika platser.

Tack vare den nya mjukvaran kan driftledningen övervaka övergripande processdata från alla produktionsanläggningar via sina smartphones och surfplattor. Detta leder till större säkerhet och mer trovärdiga leveransdatum och detta bidrar i sin tur till förbättrad lagerhållning och leveransförmåga för våra återförsäljare.