Förnybar energi till rördelsproduktion

SANHA Fittings i Ternat (nära Bryssel) förlitar sig numera på förnybar energi. På fabriksbyggnadens tak sitter idag 2.750 st solpaneler monterade som tillsammans avger totalt 852kW. Denna satsning är en viktig del av vår aktiva CSR-policy (Corporate Social Responsibility = Företags samhällsansvar) som bidrar till en mer miljövänlig och hållbar produktion.

SANHA har sedan en tid fokuserat på hållbar produktion genom att använda återvunnet råmaterial i produktionen där det är möjligt och dessutom använda återvunnet förpackningsmaterial. Utöver själva produktionen är även rördelarna som produceras hållbara. SANHA har exempelvis, aktivt investerat i utvecklingen av det blyfria kopparlegeringsmaterialet CuSi. Bly är giftigt och mycket skadligt för både människor och miljö. SANHA’s rörsystem är inte bara blyfria, utan håller även i övrigt högsta kvalitet, vilket ökar livslängden och hållbarheten och på så vis även kvaliteten på hela byggnaden.

Genom att öka produktionen av förnybar energi från solpaneler, så kan vi ytterligare reducera vårt ekologiska fotavtryck. Solpanelerna avger varken växthusgaser eller CO2 såsom fossila bränslen gör och dessutom tillverkas solpanelerna på ett miljövänligt sätt. Solen är en förnybar energikälla som inte tar slut, till skillnad från icke förnybara energikällor som fossila bränslen.

Vill du veta mer om våra CSR aktiviteter? Vänligen kontakta oss: info@sanha.com!