För mycket bly: inget dricksvatten för den belgiska polisen

Vattenprover från tre poliskontor i Bryssel påvisar att gränsvärdet för bly I dricksvatten hade överskridits flera gånger om. Nu har personalen inte längre tillgång till drickbart färskvatten. Liknande händelser med höga blyhalter i dricksvattnet rapporteras frekvent runtom i Norden och Europa. Problemet är dock enkelt att förebygga – genom att använda moderna rörsystem med blyfria rördelar och rör för en säker och hygienisk framledning av dricksvattnet.

13 gånger för mycket bly

"Vattnet är inte drickbart" – denna varning var placerad på tappkranarna efter att det vid en provtagning upptäcktes att blyhalten var 13 gånger högre än det godkända gränsvärdet. Anställda vid de utsatta poliskontoren får nu sitt dricksvatten på flaska. Enligt gällande EU- Direktiv 98/93/EC, får vattnet innehålla maximalt 0.01 mg bly per liter (max 0,005 mg/l i Sverige enligt Boverket BFS 2014:3, BBR 21 6,6). Att dricka vatten med blyhalter som överstiger gränsvärdet innebär hälsorisker. Den belgiska polisens kranvatten innehöll 13 gånger högre halter av bly än tillåtet i Belgien.

Om det är gamla blyrör som är orsaken till förhöjda blyhalter, så måste rörsystemen i de berörda byggnaderna ersättas och då bör lämpligtvis helt blyfria komponenter användas.

SANHA, som i detta hänseende är en föregångare inom VVS-branschen, har utvecklat ett brett sortiment av produkter till hygieniska blyfria dricksvatteninstallationer. Det gäller produkter som PURAPRESS® presskopplingar och PURAFIT® gängrördelar för kopparrör och rostfria syrafasta stålrör samt 3fit®-Press blyfria presskopplingar för plastkompositrör. Alla tre produktserier tillverkas i CuSi, en helt blyfri Kiselbronslegering som är ett optimalt val för blyfria dricksvattenledningar.