BIM Revit: Problemet är löst!

Att utforma ett rörsystem har fram tills nu varit både besvärligt och tidskrävande. Problem med att söka icke definierade rördelar och manuellt infoga enskilda artiklar är idag ett minne blott tack vare SANHA’s ”Node Solver” funktion i PLIP-appen (Product Line Placer) för Revit:

Alla rördelar infogades tidigare manuellt en efter en i programmet. Med SANHA PLIP-appen blir jobbet att rita rörsystemet betydligt enklare med stöd av ”auto-routing” och ”node solver” funktionerna som väljer ut och lägger till rätt SANHA rördelar automatiskt under ritningsprocessen.

Hur fungerar auto-routingfunktionen?

Auto-Routingfunktionen väljer automatiskt ut rätt rör och rördel. Rörsystemets dimensioner kan hela tiden justeras oavsett var man befinner sig i ritningsprocessen. När dimensionen ändras så uppdateras samtidigt alla berörda artikelnummer och värden automatiskt.

Vad är node solver?

Node solver är en unik funktion som presenterar bästa möjliga alternativ till icke definierade rördelar som skapats via auto-routing i Revit. Problemet identifieras och en lista framställs med möjliga lösningsalternativ med SANHA artiklar. Genom att välja ett alternativ, byter Node Solver ut de berörda artiklarna mot SANHA’s alternativ och rördelarna läggs automatiskt till i både ritningsschema och materiallista. Detta innebär en stor arbetstidsbesparing och onödiga fel kan elimineras.

Videoklipp

Du kan själv se hur funktionerna används i bifogade videoklipp som visar hur ett rörsystem ritas med NiroSan rör och rördelar.