Till innehållet

Nyheter och pressmeddelanden

Säkrad tillgång | Produktionen fortsätter som normalt

Den senaste tiden har vi fått fler och fler frågor beträffande statusen på vår produktions- och leveransförmåga. Vi följer utvecklingen runt om i världen med blandade känslor och gör allt i vår makt för att säkra tillgången till våra rörsystem och komponenter. Vår leveranskedja har inte påverkats och produktionen fortskrider normalt i våra fyra...
Photovoltaik-Solarmodule

Förnybar energi till rördelsproduktion

SANHA Fittings i Ternat (nära Bryssel) förlitar sig numera på förnybar energi. På fabriksbyggnadens tak sitter idag 2.750 st solpaneler monterade som tillsammans avger totalt 852kW. Denna satsning är en viktig del av vår aktiva CSR-policy (Corporate Social Responsibility = Företags samhällsansvar) som bidrar till en mer miljövänlig och hållbar...
Kreidezeichnung vom Fahrrad mit einer Steckdose

Hälsosamt och miljövänligt: anställda på el-cyklar

Detta är bra både för klimatet och den fysiska konditionen. Vid en undersökning bland vår personal framkom ett stort intresse för el-cyklar. Detta ledde till att SANHA tillsammans med företaget Ctec tog fram ett erbjudande, som ger anställda möjligheten att köpa en el-cykel till ett fördelaktigt pris.

Industry 4.0

Ny programvara och snabbare nätverk mellan våra olika databaser ger oss en bättre realtidsöverblick över produktionen. Den ständigt pågående digitaliseringen möjliggör att produktionsprocesserna kan uppdateras och optimeras fortlöpande.

För mycket bly: inget dricksvatten för den belgiska polisen

Vattenprover från tre poliskontor i Bryssel påvisar att gränsvärdet för bly I dricksvatten hade överskridits flera gånger om. Nu har personalen inte längre tillgång till drickbart färskvatten. Liknande händelser med höga blyhalter i dricksvattnet rapporteras frekvent runtom i Norden och Europa. Problemet är dock enkelt att förebygga – genom att...

Rostfritt rörsystem för kycklingfabriken

Guldfågeln AB är ett av Sveriges ledande företag när det gäller svenskproducerad kyckling av högsta kvalitet. Kycklingkonsumtionen har en mycket positiv trend i Sverige och har under en 10-årsperiod mer än fördubblats i Sverige. För att säkerställa en långsiktigt tillförlitlig och hygienisk vattenkvalitet har Guldfågeln valt att använda NiroSan rör...
Rückblick auf die Weltleitmesse ISH 2019

SANHA på ISH 2019 – återblick på en framgångsrik vecka

ISH 2019 har avslutats och återigen bevisat sin plats som världsledande branschmässa för vatten, värme och inomhusklimat. Från 11 till 15 mars 2019 har 190 000 besökare från 161 länder besökt Frankfurts mässcentrum för att söka efter innovativa nya lösningar och trender. Totalt 2 532 utställare från 57 länder presenterade sina produktnyheter för...
Abendstimmung am Hamburger Hafen

Rörsystem till Campus Futura byggprojektet i Hamburg

Vid den största hamnbassängen i Hamburgs hamnstad, byggs för närvarande en attraktiv blandning av hotell, bostadsrätter och kommersiella lokaler. Rörsystemen till stadsprojektets golvvärme-, värme- och tappvattensystem har levererats av SANHA.
RefHP Fitting mit Reduzierung auf 1/4"

RefHP rördelar: T-rör med 1/4" grenanslutning

Marknaden för industriell och kommersiell kyla växer snabbt. Experter rapporterar att installationer med CO2 och transkritiska system kommer att dominera denna marknad under 2018 och förväntas öka med 200% jämfört med året innan. SANHA vill ta del av denna tillväxt och har därför utökat RefHP sortimentet med reducerade T-rör med 1/4”...