Till innehållet

Miljöpolicy & hållbarhet

 

  • Miljön, hälsan och säkerheten såväl som hållbarheten spelar en central roll i vår verksamhet. Vi tror på att bäst resultat uppnås genom förebyggande åtgärder.
  • Vår filosofi kräver en långsiktig inställning till hållbar utveckling. Som ett resultat av detta strävar vi efter en högeffektiv användning av energi och naturresurser. Vi deltar i användning och återvinning av avfallsprodukter och jobbar aktivt med att säkerställa att vi kan återvinna material när detta är möjligt.
  • Vi strävar efter att skapa arbetsförhållanden som stimulerar våra anställda att arbeta effektivt, ta ansvar och fortsätta utvecklas i sina personliga och yrkesmässiga åtaganden.
  • Vi följer eller överträffar miljökrav enligt tillämpliga lagar, standarder och internationella avtal. Vi tror på och stöttar upprättandet av gemensamma internationella miljöstandarder.
  • Vi sörjer aktivt för en minimal miljöpåverkan i all vår verksamhet.
  • Miljölagstiftningen i de länder vi är verksamma är ett obligatoriskt grundkrav och där det är tekniskt och ekonomiskt möjligt strävar vi efter att överträffa dessa lagkrav.
  • Vårt miljöarbete synliggörs genom vårt engagemang i utvecklingen och användningen av blyfri kopparlegering i dricksvattenapplikationer.   

Hållbarhet

Hållbarhet innebär ansvar för våra anställda, kunder och inte minst miljön. Dessa värden har i många år varit, och kommer förbli, centrala i vårt beslutsfattande.

Vår nya fabrik i Schmiedefeld är ett exempel på detta. Vi har byggt en ljus, modern och effektiv produktionsanläggning. Valet av byggnadsmaterial, utformningen av arbetsmiljön, de moderna och effektiva maskinerna, vår värmeåtervinning och effektiva värmeprestanda är alla tecken på vårt engagemang för hållbar utveckling.

Hållbarhet är också viktigt i våra tillverkningsprocesser. Idag är nästan 50% av den koppar vi använder från en återvunnen källa. Vår önskan att ta bort bly från VVS-armatur, särskilt de som används för dricksvatten, har lett till att vi utvecklat en specialiserad patenterad blyfri kopparlegering, som benämns Kiselbrons eller CuSi.