Till innehållet

3 i en - combipress!

 SANHA “combipress” betyder att tre viktiga funktioner finns inbyggda i presskopplingen. Alla tre är utvecklade för att underlätta installation:

 • Verktygskompabilitet: metalliska pressförbindningar i dimensioner upp till och med 54mm av typen M-MM kan pressas med verktyg som uppfyller original SA, M och V profil. För plast gäller original TH, B, F, H och U profil. Installatören behöver inte investera i nya verktyg, utan kan använda sina befintliga verktyg. Se vår monteringsanvisning för mer information.
 • Läckindikation: en praktisk funktion som gör att opressade kopplingar enkelt upptäcks när systemet provtrycks. Funktionen finns med EPDM och HNBR o-ringar.
 • Greppfunktion: röret hålls i sin position vid montering, vilket gör det möjligt för installatören att montera ihop rörsystemet innan pressning sker. Detta är speciellt praktiskt när installation sker där det är svårt att hålla delarna på plats med händerna. Insticksdjupet måste alltid markeras på röret innan monteringen sker. Greppfunktionen förenklar installationen med ett både snabbare och snyggare slutresultat.

 Tekniska specifikationer för combipress

 • Pressverktygen ska servas enligt tillverkarens anvisningar och intervaller och SANHA’s monteringsanvisningar ska iakttas och följas.
 • Kompakta pressmaskiner (för dimensioner upp till och med 28 mm) ska ha en minsta presskraft på 18 kN.
 • Konventionella och elektroniska pressmaskiner (för dimensioner upp till och med 108 mm) ska ha en minsta presskraft på 30 kN.
 • För metalliska rörförbindningar upp till och med dimension 54 mm ska pressback och presslinga för pressförbindningar av typ M-MM* uppfylla original SA-, M- eller V-profil.
 • För metalliska rörförbindningar av typ M-MM* med M-profil i dimension 42 – 54 mm ska endast presslinga användas.
 • För metalliska rörförbindningar av typ M-MM* större än 54 mm ska pressverktyget för pressförbindningar av typ M-MM* uppfylla original SA- eller M-profil.
 • För original “3fit-Press” plaströrsystem ska TH-profil användas. För 3fit-Press Pb-free/PPSU plaströrsystem kan presskäftar med original TH, B, F H och U användas.
 • Installationsprocessen finns beskriven i SANHA’s monteringsanvisning och ska iakttas och följas.
 • Vid användning av pressverktyg ska verktygstillverkarens instruktioner iakttas och följas. Speciellt viktigt gällande verktygskomponenter från olika tillverkare.
 • Det är inte tillåtet att kombinera pressmaskin och pressverktyg av olika fabrikat utan verktygstillverkarens skriftliga medgivande.
 • SANHA’s combipress gäller inte för brandsläckningssystem (eller andra specialapplikationer) som ska pressas med högtrycks- eller andra specialverktyg.

Vid behov av mer information, vänligen e-posta din fråga till scandinavia@sanha.com eller ring oss på +46 (8) 777 76 40, så hjälper vi gärna dig.

För allmänna applikationer och monteringsinstruktioner hänvisar vi i första hand till vår monteringsguide (Teknisk produkt och monteringsinformation) eller e-posta till oss på scandinavia@sanha.com eller ring +46 (8) 777 76 40 för bokning av utbildning eller personligt möte. 

* M-MM = Mekanisk förbindning av metall mot metall

combipress Logo