Till innehållet

3 i en - combipress!

SANHA “combipress” betyder att tre viktiga funktioner finns inbyggda i presskopplingen. Alla tre är utvecklade för att underlätta installation:

  • Verktygskompabilitet: metalliska pressförbindningar i dimensioner upp till och med 54mm av typen M-MM kan pressas med verktyg som uppfyller original SA, M och V profil. För plast gäller original TH, B, F, H och U profil. Installatören behöver inte investera i nya verktyg, utan kan använda sina befintliga verktyg. Se vår monteringsanvisning för mer information.

  • Läckindikation: en praktisk funktion som gör att opressade kopplingar enkelt upptäcks när systemet provtrycks. Funktionen finns med EPDM och HNBR o-ringar.

  • Greppfunktion: röret hålls i sin position vid montering, vilket gör det möjligt för installatören att montera ihop rörsystemet innan pressning sker. Detta är speciellt praktiskt när installation sker där det är svårt att hålla delarna på plats med händerna. Insticksdjupet måste alltid markeras på röret innan monteringen sker. Greppfunktionen förenklar installationen med ett både snabbare och snyggare slutresultat.

Installations Garanti

SANHA’s garantiåtagande gäller om monteringsanvisningarna har följts.

combipress Logo