Till innehållet

Blyfritt från SANHA

Viktiga egenskaper

Alla SANHAs system och produkter har två viktiga egenskaper, för det första, så är de enkla att använda, men den andra egenskapen, kanska ännu viktigare, är att produkterna är säkra att använda. Därför är det vår övertygelse att om inte en artikel innehåller bly, så kan inte heller någon bly läcka ut i kretsloppet, och inte minst in i vårt dagliga dricksvatten. 

Men är inte alla andra produkter blyfria?

Nej, tyvärr, långt ifrån. Utvecklingen går som tur framåt, och SANHA har priviliget att leda utvecklingen med vårt blyfria kiselbrons (CuSi) material. Materialet har som med framgång används i Japan seden 2000-talet och som vi haft ett intensivt utveckligsarbete i flera år innan vi lanserade produkter i kiselbrons (CuSi). 

Varför blyfria rördelar?

”Bly är ett metalliskt grundämne, som är beständigt mot luft och syror. Bly och alla dess föreningar har en tendens att lagras i människokroppen och kan genom blyförgiftning orsaka fosterskador, njurskador och bestående skador på det centrala nervsystemet.” Ovanstående är hämtat från Wikipedia (september 2014) och förklarar varför Sverige och EU har beslutat minska användningen av bly och utsläppen av bly i miljön. Den 1 december 2013 sänktes gränsvärdena inom EU för maximalt blyinnehåll i dricksvattnet i enlighet med EU-direktiv (DWD 98/83/EG). Boverket beslutade den 17 juni 2014 om en sänkning till maximalt 5 mikrogram upplöst bly per liter vatten, uppmätt vid tappstället. Detta träder i kraft den 1 juli 2016. Se Boverkets författningssamling (BFS 2014:3, BBR 21, 6,62). Regler om dricksvatten utges av Livsmedelsverket (SLVFS 2011:30). 

PURAFIT® Gängrördelar / Serie 3000

Ett uppdaterat och utökat sortiment gängrördelar som sedan sommaren 2013 produceras uteslutande i blyfri kiselbrons. De innehåller alltså varken bly eller arsenik såsom traditionella gängrördelar tillverkade i brons eller avzinkningshärdig mässing. Legeringen är 100% blyfri, avzinkningshärdig, korrosionsbeständig och utan risk för spänningskorrosion. 

SANHA®-Press PURAPRESS / Serie 8000

Sedan sommaren 2013 produceras samtliga SANHA®-Press PURAPRESS® presskopplingar med gänganslutning uteslutande i blyfri kiselbrons. Rördelarna är certifierade för användning med kopparrör enligt DIN EN 1057 och DVGW/GW 392 såväl som med NiroSan® syrafasta respektive nickelfria stålrör enligt DVGW/GW 541. 

3fit®-Press / Serie 25000

Presskopplingar i 3fit®-Press serie 25000 produceras uteslutande i blyfri kiselbrons. 3fit®-Press är certifierad för användning tillsammans med SANHA MultiFit®-Flex och MultiFit®-Pex kompositrör. 

Sökbara i BASTA, SundaHus och Byggvarubedömningen

SANHA’s rördelar finns sökbara i ovan miljödatadatabaser. 

Säker Vatteninstallation

SANHA’s blyfria rördelar är anpassade till branschkrav enligt Säker Vatteninstallation. 

Fördelar i kortform

 • Sökbara i RSK-databasen
 • Registrerade i BASTA, SundaHus och Byggvarubedömningens databaser för giftfria byggprodukter
 • Certifierade av DVGW och ETA, övriga är under process
 • Verklig blyfri lösning utan tricks. ”Inget bly i rördelen = inget bly i vattnet”
 • Uppfyller kraven enligt EU Dricksvattendirektiv och Livsmedelverkets förordning
 • Avzinkningshärdigt och korrosionsbeständigt
 • Tätare material (högre densitet) eliminerar risken för porositetsproblem
 • 100% återvinningsbart material
 • Unik SANHA verktygskompatibilitet (SANHA®-Press, 3fit®-Press)
 • Läckindikation (SANHA®-Press, 3fit®-Press)
 • Greppfunktion för säkrare montering (SANHA®-Press, 3fit®-Press)

 

Produktblad vid förfrågan
Vill du har vårt produktblad för blyfria delar, ring oss på 08 7777 640 eller skicka oss en rad på scandinavia@sanha.com.

Eine bleifreie Trinkwasserversorgung ist insbesondere für Kinder und ältere Menschen wichtig.