Till innehållet

Nyheter och pressmeddelanden

Enastående prestation: Accent Award 2021 tilldelat vårt utbildningsprogram

Varje år hedrar prestigefyllda Accent Awards belgiska företag för speciella prestationer och projekt inom rekrytering och utveckling av anställda. I år är SANHA Fittings B.V. vår fabrik i Ternat nära Bryssel en av vinnarna.
Temperaturskala in Schnee

World Refrigeration Day - För “coola” karriärer

Den 26 juni 2021 kommer Världskylningsdagen (WRD - World Refrigeration Day) att äga rum för tredje gången i ordningen. Dagen syftar till att uppmärksamma kyl-, luftkonditionerings- och värmepumpsindustrin och lyfta fram vikten av teknologierna.

Rostfritt stål för tryckluft och kylvatten

Tyska Thyssen Krupp har byggt en ny anläggning i Röhrsdorf nära Chemnitz i Tyskland. För tillverkningen av specialmaskiner för batteriproduktion var det viktigt att installera ett tillförlitligt system för tryckluft och kylvatten. De höga kraven kunde uppfyllas med det rostfria systemet NiroTherm.

BIM Revit: Problemet är löst!

Att utforma ett rörsystem har fram tills nu varit både besvärligt och tidskrävande. Problem med att söka icke definierade rördelar och manuellt infoga enskilda artiklar är idag ett minne blott tack vare SANHA’s ”Node Solver” funktion i PLIP-appen (Product Line Placer) för Revit:

Koppar kan döda virus. Kan det hjälpa nu?

Koppar kan döda norovirus, MRSA, virulenta stammar av E. coli och Corona-virus - kanske till och med den nya stammen som för närvarande orsakar COVID-19-pandemin.

Säkrad tillgång | Produktionen fortsätter som normalt

Den senaste tiden har vi fått fler och fler frågor beträffande statusen på vår produktions- och leveransförmåga. Vi följer utvecklingen runt om i världen med blandade känslor och gör allt i vår makt för att säkra tillgången till våra rörsystem och komponenter. Vår leveranskedja har inte påverkats och produktionen fortskrider normalt i våra fyra...
Photovoltaik-Solarmodule

Förnybar energi till rördelsproduktion

SANHA Fittings i Ternat (nära Bryssel) förlitar sig numera på förnybar energi. På fabriksbyggnadens tak sitter idag 2.750 st solpaneler monterade som tillsammans avger totalt 852kW. Denna satsning är en viktig del av vår aktiva CSR-policy (Corporate Social Responsibility = Företags samhällsansvar) som bidrar till en mer miljövänlig och hållbar...
Kreidezeichnung vom Fahrrad mit einer Steckdose

Hälsosamt och miljövänligt: anställda på el-cyklar

Detta är bra både för klimatet och den fysiska konditionen. Vid en undersökning bland vår personal framkom ett stort intresse för el-cyklar. Detta ledde till att SANHA tillsammans med företaget Ctec tog fram ett erbjudande, som ger anställda möjligheten att köpa en el-cykel till ett fördelaktigt pris.

Industry 4.0

Ny programvara och snabbare nätverk mellan våra olika databaser ger oss en bättre realtidsöverblick över produktionen. Den ständigt pågående digitaliseringen möjliggör att produktionsprocesserna kan uppdateras och optimeras fortlöpande.

Nyhet: Pressrörsystem i syrafast stål - NiroSan XXL

NiroSan sortimentet har utökats med en ”XXL” dimension i DN 150 (168,3 mm), för matning av tappvattenledningar till högre byggnader.