Till innehållet

Juridiskt meddelande / Dataskydd

Juridiska noteringar

Vi på SANHA GmbH & Co. KG är glada över ert besök på vår hemsida och för ert intresse för SANHA’s produkter och system. Vi ber er vänligen uppmärksamma följande juridiska information:

SANHA GmbH & Co. KG kontrollerar och uppdaterar informationen på vår hemsida fortlöpande. Trots alla våra omsorgsfulla ansträngningar kan uppgifter på hemsidan ha förändrats under mellantiden. Vi kan därför inte lämna någon garanti för uppgifternas aktualitet, korrekthet och fullständighet.

Detta gäller även för alla andra webbplatser som man kan länkas till via s.k. hyperlänkar. SANHA GmbH & Co. KG är inte ansvarig för innehållet på webbplatser som kan nås via sådana länkar.

 

SANHA GmbH & Co. KG reserverar sig för rätten att göra ändringar eller tillägg till informationen som finns tillgänglig vid varje tidpunkt. Innehållet och strukturen på SANHA GmbH & Co. KG’s sidor är skyddade enligt upphovsrätt © SANHA GmbH & Co. KG, Essen.

Integritetsskydd

Att skydda personuppgifter under databehandling och att upprätthålla säkerheten för alla våra affärsuppgifter är en viktig angelägenhet för oss som vi anstränger oss för att vidmakthålla i våra affärsprocesser. Ni kan komma att bli tillfrågade att lämna ut personuppgifter när vi kommunicerar med er. De uppgifter som anförtros till oss kommer behandlas med största omsorg, strikt konfidentiellt och i enlighet med EU:s Dataskyddsförordning. SANHA’s internetsidor kan innehålla länkar till webbplatser från andra leverantörer som inte omfattas av denna dataskyddsdeklaration. Namnet på din internetleverantör, hemsidan från vilken du besöker oss, de sidor du besöker på vår hemsida tillsammans med datum och tidslängd för ditt besök sparas på vår internetserver som standard, för statistiska syften, när du besöker SANHA’s sidor.    

Upphovsrättslagar

Texter, bilder, grafik och varumärken på SANHA’s hemsida omfattas av upphovsrätt, varumärkesrätt och andra lagar som skyddar immateriella rättigheter. De får inte kopieras, ändras eller användas på andra webbplatser för kommersiella ändamål eller överlämnas till tredje part utan vårt tillstånd. Kopior oavsett slag, ytterligare överföringar eller annan användning är inte tillåtna.

Ansvar

SANHA GmbH & Co. KG försöker hålla informationen som presenteras på hemsidan uppdaterad, men kan inte garantera att informationen är korrekt, uppdaterad eller fullständig vid varje tidpunkt. Alla krav som härrör från användandet av hemsidan eller information som hämtas från denna är uteslutna.

 

SANHA GmbH & Co. KG påtar sig inget ansvar för innehållet i externa länkar till webbplatser som drivs av tredje part eller för deras tekniska funktionalitet (särskilt frihet från virus) och innehåll.  

Kakor (cookies)

SANHA’s hemsida använder kakor endast för optimerad visning av sidorna. Våra kakor innehåller inte några personuppgifter, så besökarens integritet är skyddad. Kakor är små filer som tillfälligt sparas på besökarens hårddisk och automatiskt raderas i slutet på sessionen. Ingen utväxling av uppgifter sker från dem till SANHA’s server. Man kan använda våra sidor utan att använda kakor. De flesta webbläsare accepterar kakor automatiskt. Man kan förhindra kakor från att sparas på hårddisken genom att välja “Do not accept cookies” i webbläsarens inställningar. Vi ber er följa instruktioner från er webbläsares tillverkare om hur detta fungerar i detalj. Om kakor inte accepteras så kan detta emellertid leda till begränsad funktionalitet på våra sidor. 

Säkerhet

Vid överföring av personuppgifter, exempelvis vid förfrågningar, är det tekniskt möjligt för tredje part att få tillgång dessa uppgifter på internet. Om man vill undvika denna risk, bör man istället använda andra kommunikationsmetoder såsom konventionell brevpost.

Sekretesspolicy för Google Analytics med anonymiseringsfunktion och ”opt-out cookie”-lösning

Den här webbplatsen använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Inc. (Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. "Google"). Google Analytics använder kakor som placeras tillfälligt på besökarens dator för att hjälpa webbplatsen att analysera hur den används. Informationen som genereras av cookien om användningen av webbplatsen överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där.

 

Vi använder Google Analytics på vår hemsida med tillägget "_gat. _anonymizeIp". I detta fall används din IP-adress redan av Google inom Europeiska unionens medlemsstater eller i andra avtalsslutande stater i avtalet om Europeiska unionen.