Till innehållet

Information gällande personuppgiftsskydd

Juridiska noteringar

 

Följande personuppgiftspolicy förklarar vilka personuppgifter vi behandlar och på vilket sätt. Skyddet av personuppgifter som behandlas och säkerheten för all affärsdata är vår främsta angelägenhet och något som vi tar hänsyn till i våra affärsprocesser. I vår kommunikation med dig kan du bli ombedd att lämna personuppgifter. De data som lämnas till oss kommer att hanteras med största försiktighet, strängt konfidentiellt och i enlighet med lagstiftningen.

Ansvarig och personuppgiftsombud

Så att du skall veta till vem du ska vända dig till när det gäller dina personuppgifter, informerar vi dig först om vem som är juridiskt ansvarig för behandlingen och vem som är din konkreta kontaktperson för dina klagomål.  

Juridiskt ansvarig:

SANHA GmbH & Co. KG
Im Teelbruch 80
45219 Essen
Germany

Personuppgiftsombud

datenschutzsanhacom

 

A. Webbplats

Nedan beskriver vi behandlingen i samband med användningen av vår webbplats.

Syfte och rättsliga grunder

Loggdata

Varje gång du besöker en webbplats, sänder din webbläsare av teknisk grund automatiskt information till vår webbserver (s.k. loggdata). En del av denna information lagrar vi i loggfiler, t.ex.

 • Datum för tillträde
 • Tidpunkt för tillträde
 • URL på refererande webbsida
 • hämtad fil
 • överförd datamängd
 • typ av webbläsare och version
 • operativsystem
 • IP-adress

I princip utvärderar vi endast loggdata för att avhjälpa funktionsfel i driften av vår webbplats eller för att klara upp säkerhetsincidenter.

För felsökning eller för att inhämta bevis i vid säkerhetsincidenter kan det vara nödvändigt för oss att samla ytterligare personuppgifter med loggdata. I dessa fall baserar vi behandlingen av loggdata på ett juridisk tillstånd.

Dessa bearbetningsoperationer baseras på artikel 6, avsnitt 1 bokstav a i GDPR, vårt intresse är den tekniska bestämmelsen; säkerhet och optimeringen av webbplatsen. 

Kontaktformulär

Du kan kontakta oss via kontaktformuläret. De uppgifter som anges där är ibland nödvändiga för att möjliggöra kommunikation och hantera din förfrågan. I det här fallet markeras dessa som obligatoriska fält. Ytterligare uppgifter som du ger oss underlättar för ett personligare tillvägagångssätt eller en bättre eller snabbare behandling.

Dessa bearbetningsoperationer baseras på artikel 6 avsnitt 1 bokstav b i GDPR. 

Newsletter

På vår webbplats kan du prenumerera på ett nyhetsbrev (newsletter). För att kontrollera om registreringen för nyhetsbrevet faktiskt har gjorts av ägaren av e-postadressen, använder vi oss av "Double-opt-in-proceduren". Nyhetsbrevet prenumereras endast på om innehavaren av e-postadressen tidigare uttryckligen har bekräftat aktiveringen av nyhetsbrevet genom att klicka på länken i e-postbekräftelsen. Som bevis registrerar vi genomförandet av de enskilda faserna i Double-opt-in-proceduren.

Om du anmäler dig till att få vårt nyhetsbrev och samtycker att ta emot det, kommer dina uppgifter endast att användas för att skicka dig nyhetsbrevet. ). Du kan när som helst återkalla detta samtycke. Varje nyhetsbrev innehåller en länk till detta. Din avanmälan från nyhetsbrevet registrerar vi i vår databas.

Dessa bearbetningsoperationer baseras på artikel 6 avsnitt 1 bokstav a i GDPR.

Cookies

Vi använder cookies. Cookies är små textfiler som vi lagrar på din enhet när du besöker vår webbplats. Varje gång du besöker vår hemsida skickas dessa cookies tillbaka till oss. Detta gör det möjligt för oss att känna igen dig t.ex. för att underlätta i din navigering med informationen i cookies.

Cookies kan inte användas för att starta program eller överföra virus till en dator. Läsning av cookies är endast möjligt genom den webbserver från vilken de ursprungligen kommer.

Utan ditt uttryckliga samtycke delar vi inte informationen i cookies med tredje part. Du kan också se vår hemsida utan cookies. Webbläsare justeras regelbundet för att acceptera cookies. För att förhindra användningen av cookies genom din webbläsare kan du (1) vägra användningen av cookies när du besöker vår webbplats via cookie-skiktet (om tillgängligt) eller (2) inaktivera användningen av cookies i inställningarna på din webbläsare. Hjälpfunktionerna i din webbläsare informerar hur du inaktiverar och/eller tar bort cookies i din webbläsare. Observera att inaktivera/radera cookies kan leda till att vissa funktioner på vår webbplats slutar fungera. Cookies som krävs för vissa funktioner på vår hemsida, visas nedan. Dessutom påverkar deaktiveringen/raderingen av cookies endast den webbläsare som används här. För andra webbläsare måste därför deaktiveringen/raderingen av cookies upprepas.

Cookies som vi använder för vissa funktioner utan personlig hänvisning:

 • Cookies som lagrar vissa användarinställningar (t.ex. sök- eller språkinställningar);
 • Cookies som lagrar data för att säkerställa problemfri uppspelning av video- eller ljudinnehåll.
 • Cookies som tillfälligt lagrar vissa användarinmatningar (t.ex. innehållet i en varukorg eller online-formulär)

Cookies som vi använder för specifika funktioner med personlig hänvisning:

 • Cookies används för att identifiera eller verifiera våra användare;

Vi lagrar data till slutet av perioden för en viss cookie eller tills dessa cookies raderas av dig.

Dessa bearbetningsoperationer baseras på artikel 6, avsnitt 1 bokstav f i GDPR. Vårt intresse är pågående optimering av webbplatsen samt användbarhetsförbättring.

Google Analytics

Den här webbplatsen använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Inc. (1600 Amphitheater Parkway Mountain View, CA 94043, USA, "Google"). Användningen inkluderar driftläget "Universal Analytics". Detta gör det möjligt att tilldela data, sessioner och interaktioner över flera enheter till ett pseudonymt användar-ID, vilket därmed analyserar aktiviteterna hos en användare via enheter.

Google Analytics använder cookies som tillåter en analys av användningen av webbplatsen. Informationen som genereras av en sådan cookie om din användning av denna webbplatsen, överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där. Vid aktivering av IP-anonymisering på denna webbplats kommer din IP-adress emellertid att förkortas av Google i förväg inom EU:s medlemsstater eller i andra avtalsslutande stater i avtalet om ESS. Endast i undantagsfall kommer hela IP-adressen att skickas till en Google-server i USA och där förkortas. IP-adressen som tillhandahålls av Google Analytics, kommer inte att slås samman med annan Google-data. På uppdrag av operatören av den här webbplatsen använder Google denna information för att utvärdera din användning, för att sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet samt för att tillhandahålla andra tjänster relaterade till webbplatsaktivitet och internetanvändning till webbplatsoperatören. I detta syfte ligger vårt legitima intresse i databehandlingen.

Den rättsliga grunden för användningen av Google Analytics är artikel 6 avsnitt. 1 bokstav f i GDPR, intresset är optimering av webbplatsen. Sessioner och kampanjer slutar efter en viss tid. Som standard slutar sessionerna efter 30 minuter utan aktivitet och kampanjer efter sex månader. Tidsgräns för kampanjer kan vara högst två år. Mer information om användarvillkor och integritetspolicy finns på https://www.google.com/analytics/terms/se.html eller på https://policies.google.com/?hl=se.

Du kan förhindra att cookies lagras genom en motsvarande inställning på din webbläsare. Observera dock att om du gör det, kanske du inte kan använda alla funktioner fullt ut på den här webbplatsen. Du kan också förhindra insamling av cookiegenererad och webbplatsrelaterad information (inklusive din IP-adress) till Google och bearbetningen av sådan data av Google genom att ladda ner och installera Browser-Add-on . Opt-out cookies förhindrar framtida insamling av din information när du besöker den här webbplatsen. För att förhindra att Universal Analytics samlar in över olika enheter, måste du utföra Opt-Out på alla system du använder. Om du klickar här  ställs Opt-Out-Cookie in: Avaktivera Google Analytics.

Google Ads Conversion-Tracking

För att statistiskt registrera användningen av vår webbplats samt utvärdera användningen för att optimera vår webbplats använder vi också Google Conversion Tracking. Om du har nått vår webbplats via en Google-annons placerar Google Ads en cookie (se punkt 5) på din dator.

Dessa cookies förlorar sin giltighet efter 30 dagar och används inte för personlig identifiering. Om användaren besöker vissa sidor på Ads-kundens webbplats och cookien inte har gått ut, kan Google och kunden känna igen att användaren klickade på annonsen och omdirigerades till den här sidan.

Varje Ads-kund får en annan cookie. Cookies kan inte spåras via Ads-kundernas webbplatser. Den information som samlats in med hjälp av Conversion-Cookies används för att generera omvandlingsstatistik för Ads-kunder som har valt Conversion-Tracking (omvandlingsspårning). Ads-kunder får reda på det totala antalet användare som klickat på deras annons och som skickats vidare med en omvandlingsspårningstagg. De får emellertid ingen information som personligen identifierar användaren.

Om du inte vill delta i omvandlingsspårningsprocessen kan du också vägra den nödvändiga inställningen av en cookie - till exempel via en webbläsarinställning som vanligtvis inaktiverar den automatiska inställning för cookies. Du kan också inaktivera cookies för omvandlingsspårning genom att ställa in din webbläsare att blockera cookies från domänen "www.googleadservices.com". Googles personuppgiftspolicy för omvandlingsspårning finns på följande länk: https://services.google.com/sitestats/se.html. Den rättsliga grunden för uppdraget är artikel 6 paragraf 1 bokstav f i GDPR, vårt intresse är optimering av webbplatsen. 

MyFonts Counter

På denna webbplats använder vi MyFonts Counter, en webbanalys från MyFonts Inc., 500 Unicorn Park Drive, Woburn, MA 01801, USA. På grund av licensvillkoren utförs en sidvisningsspårning (Page-View-Tracking), där antalet besök på webbplatsen för statistiska ändamål räknas och överförs till MyFonts. MyFonts samlar endast in anonym information. Data skickas eventuellt vidare genom att aktivera Java Script-koden i din webbläsare. För att förhindra att Java-Script-koden körs från MyFonts som helhet kan du installera en Java Script-blockerare (t.ex. www.noscript.net). Mer information om MyFonts Counter finns i MyFonts sekretesspolicy på https://www.monotype.com/legal/terms-and-conditions-of-business/#Privacy

Den rättsliga grunden för uppdraget är artikel 6 paragraf 1 bokstav f i GDPR, vårt intresse är optimering av webbplatsen.

Länkar till sociala nätverk

På vår hemsida finns enkla länkar till våra webbplatser på de olika sociala nätverken. Om du följer länken från vår webbplats till ett socialt nätverk eller registrerar dig för att dela med dig av din webbplats med ditt sociala nätverk, kommer dina uppgifter att behandlas av respektive socialt nätverksleverantör. För syftet med och omfattningen av datainsamlingen, vidare bearbetning och användning av data av respektive socialt nätverksleverantör samt relaterade rättigheter och inställningsalternativ för att skydda din integritet, hänvisa vi till respektive leverantörs integritetspolicy.

B. Leverantörer och kunder 

Nedan beskriver vi bearbetningsprocessen relaterad till våra leverantörer och kunder.

Syfte och rättsliga grunder

Vi använder kontakt- och kommunikationsdata och annan relevant personlig information från våra leverantörer och kunder, så till vida dessa eller deras medarbetare är fysiska personer. Vi behandlar dessa data för att genomföra affärsrelationer, kommunikations-, marknadsföringsåtgärder samt upprätthålla kontakt. 

Bearbetningsoperationerna är baserade på artikel 6 avsnitt 1 bokstav f i GDPR, vårt legitima intresse är genomförandet av affärssamarbete, marknadsföring och kontakter. 

C. Allmän information

Mottagare

Om inte annat beskrivs i denna information gällande personuppgiftsskydd arbetar vi med olika tjänsteleverantörer och samarbetspartners som kan ta emot personligt identifierbar information när vi implementerar och driver vår webbplats och våra tjänster:

 • Tjänsteleverantör för värdtjänster (Hosting-Services)
 • IT-tjänsteleverantör
 • Tjänsteleverantör för programmeringstjänster
 • Tjänsteleverantör för försäljning och marknadsföringstjänster
 • Myndigheter och institutioner när juridiskt nödvändigt 

Vi skickar endast dina uppgifter till dessa mottagare om det är nödvändigt för att uppfylla ett avtal med dig eller om det finns ett berättigat intresse av att dina uppgifter avslöjas, eller om du har lämnat ditt samtycke till överföringen.

Överföring till mottagare utanför EES

Om inte annat anges, lämnar vi inte dina personuppgifter till mottagare som finns belägna utanför EES. 

Vid överföring säkerställer vi genom avtal eller organisatoriska åtgärder att mottagaren antingen har en adekvat nivå av dataskydd (t.ex. på grund av ett beslut från EU-kommissionen om lämplighet för respektive land eller de så kallade EU-standardavtalsklausuler med mottagaren) eller ditt samtycke till överföringen.

För ytterligare information, särskilt när det gäller de åtgärder som vidtas, vänligen kontakta vårt personuppgiftsombud.

Skyldighet att tillhandahålla

I den utsträckning som personlig information krävs för att upprätta och bedriva affärsrelationen och tillhörande avtalsrättsliga eller juridiska skyldigheter, måste sådan information tillhandahållas av dig, så att vi kan uppfylla våra förpliktelser gällande prestation eller lagliga skyldigheter. Utan att data tillhandahålls kan vi kanske inte längre erbjuda tjänsten korrekt, ordentligt eller fullständigt. Tillhandahållande av ytterligare uppgifter är varken enligt avtal eller juridiskt nödvändigt.

Lagringstid

Om vi​lagrar din personliga information kommer det endast att vara under begränsad tid och inte längre än nödvändigt. I princip tar vi bort dina uppgifter om det inte längre är nödvändigt för det syfte som de samlades in för eller om det finns andra rättsliga skäl som kräver borttagning.

I den utsträckning som vi omfattas lagstadgade krav om lagring, och där en längre lagringsperiod ´krävs, lagrar vi uppgifterna för denna period, särskilt för uppfyllandet av kommersiella och skattemässiga lagringsperioder, som är mellan 2 och 10 år.

Andra lagliga skäl för bevarande kan var att vi måste hålla uppgifter som bevis under den tillämpliga tiden för preskribering. Dessa perioder är vanligtvis mellan 2 och 30 år.

Din rätt till din personliga information

Du har följande juridiska rättigheter gällande dina personuppgifter. Du kan kontakta vårt personuppgiftsombud, också om du vill veta mer om vad dessa rättigheter betyder i detalj. Eftersom de juridiska detaljerna är ganska komplicerade, följer här nedan den viktigaste informationen om rättigheterna. Vänligen berätta för oss hur du vill ha informationen. Om du inte anger hur, svarar vi vanligtvis på din förfrågan i samma format som din förfrågan. Du får återkoppling inom en månad. Vid uppenbart obefogade eller överdrivna förfrågningar har vi rätt att kräva en rimlig avgift eller avböja din begäran. 

Tillgång till dina data, artikel 15 GDPR

Du har rätt att begära information om huruvida vi behandlar personlig information om dig eller inte. När vi behandlar dina personuppgifter får du information om specifika uppgifter och ytterligare information.

Korrigering av dina uppgifter, artikel 16 GDPR

Du har rätt att be oss att korrigera dina uppgifter om de är felaktiga, inkorrekta och/eller ofullständiga. Rätten till rättelse innefattar rätten att fylla i kompletterande deklarationer eller meddelanden.

Radering av dina uppgifter, artikel 17 GDPR

Du har rätt att be oss att radera dina personuppgifter, så länge det inte finns någon anledning att behålla dem.

Begränsning av behandlingen av dina uppgifter genom oss. Artikel 18 GDPR

Du har rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter i vissa fall för viss räckvidd.

Uppgifters portabilitet, artikel 20 GDPR

Du kan ha rätt att kräva att dina uppgifter lämnas ut i ett gemensamt elektroniskt maskinläsbart dataformat.

Rätten att överföra data inkluderar rätten att överföra uppgifterna till en annan ansvarig person; på begäran kommer vi - så långt det är tekniskt möjligt - att överföra data direkt till en av dig namngiven eller utsedd ansvarig person. Rätten att överföra data existerar endast för data som tillhandahålls av dig och kräver att behandlingen genomförs baserat på samtycke eller upprättande av ett kontrakt, med hjälp av automatiserade rutiner.

Avböjning mot vår behandling av dina uppgifter, artikel 21 GDPR

När det gäller behandling av personuppgifter för utövandet av uppgifter av allmänt intresse (artikel 6 avsnitt 1 bokstav e i GDPR) eller för utövande av berättigade intressen (artikel 6 avsnitt 1 bokstav f i GDPR) kan du när som helst avböja dig behandling av de aktuella personuppgifterna, med framtida effekt, om det inte finns något skäl för ytterligare behandling.

(Observera att du inte har rätt till avböjning om behandlingen är baserad på samtycke. Men eftersom du har rätt att återkalla ditt samtycke med framtida effekt när data bearbetas med ditt samtycke, kommer du att uppnå ett resultat som kan jämföras med avböjning genom återkallelsen.)

Återkallande av samtycke 

Om du har gett oss samtycke till behandlingen av dina personuppgifter kan du när som helst återkalla det med framtida effekt och utan att ange skäl. Vänligen kontakta den kontaktpunkt där du gav ditt samtycke eller direkt till personuppgiftsombudet.

Klagomål

Du har rätt att lämna ett klagomål till behörig tillsynsmyndighet gällande hanteringen av dina personuppgifter, artikel 77 GDPR.