Till innehållet

Såsom specialist på rörsystem

SANHA gruppen är en av de ledande Europeiska tillverkarna av rör- och rörsystem för dricksvatten, gas, sol, kyl, värme och sanitära applikationer för användning i inhemska och industriella miljöer. Med ungefär 8500 artiklar i produktsortimentet som täcker de vanligast förekommande materialen såsom koppar, kopparlegeringar, rostfritt och elförzinkat stål samt i tillägg SANHA’s innovativa kiselbrons, en helt blyfri kopparlegering*, för hälsosamma dricksvatteninstallationer utan giftiga tillsatser.

News

Säkrad tillgång | Produktionen fortsätter som normalt

Den senaste tiden har vi fått fler och fler frågor beträffande statusen på vår produktions- och leveransförmåga. Vi följer utvecklingen runt om i världen med blandade känslor och gör allt i vår makt för att säkra tillgången till våra rörsystem och komponenter. Vår leveranskedja har inte påverkats och produktionen fortskrider normalt i våra fyra...

Photovoltaik-Solarmodule

Förnybar energi till rördelsproduktion

SANHA Fittings i Ternat (nära Bryssel) förlitar sig numera på förnybar energi. På fabriksbyggnadens tak sitter idag 2.750 st solpaneler monterade som tillsammans avger totalt 852kW. Denna satsning är en viktig del av vår aktiva CSR-policy (Corporate Social Responsibility = Företags samhällsansvar) som bidrar till en mer miljövänlig och hållbar...

Kreidezeichnung vom Fahrrad mit einer Steckdose

Hälsosamt och miljövänligt: anställda på el-cyklar

Detta är bra både för klimatet och den fysiska konditionen. Vid en undersökning bland vår personal framkom ett stort intresse för el-cyklar. Detta ledde till att SANHA tillsammans med företaget Ctec tog fram ett erbjudande, som ger anställda möjligheten att köpa en el-cykel till ett fördelaktigt pris.