Przejdź do treści

Pełna gwarancja

SANHA, jako jedyny producent systemów zaciskowych, przejmuje gwarancję na szczelność połączeń zaciskowych, wykonanych w systemach zaciskowych SANHA, niezależnie od producenta narzędzi zaciskowych, jeżeli spełnione są podstawowe wymagania. Do wykonywania połączeń na rurach miedzianych i  stalowych o średnicy do 54 mm włącznie, szczęki zaciskowe i pętle do połączeń zaciskowych typu M-MM muszą posiadać oryginalne profile typu: SA, M lub V.

Do wykonywania  połączeń na rurach metalowych o średnicy większej niż 54 mm, szczęki zaciskowe i pętle do połączeń zaciskanych typu M-MM muszą posiadać oryginalne profile typu: SA lub M.

Do wykonywania połączeń na rurach wielowarstwowych w systemach 3fit®-Press Pb-free i PPSU szczęki zaciskowe do średnicy 32 mm włącznie muszą posiadać oryginalne profile typu: TH, B, F, H lub U. Od średnicy 40 mm może być wykorzystywany wyłącznie kontur TH.

Szczęki zaciskowe podlegają dużym siłom oscylacyjnym. W sytuacjach ekstremalnych może doprowadzić to do zmęczenia materiału, a przynajmniej znacznego zużycia. Aby wykluczyć niebezpieczne wypadki, szczęki zaciskowe SANHA powinny być regularnie serwisowane. Szczęki zaciskowe są zwykle zaopatrzone w plakietkę kontrolną, na której podano następną datę konserwacji. Przy regularnej corocznej konserwacji, gwarancja na szczęki i pętle zaciskające SANHA wydłuża się do pięciu lat.

Należy zawsze przestrzegać instrukcji montażowych SANHA dla zastosowanego systemu.

Podczas korzystania z zaciskarek i szczęk zaciskowych, w szczególności podczas łączenia narzędzi różnych producentów, należy ściśle przestrzegać instrukcji producenta narzędzi.

UWAGA !

Stosowanie szczęk zaciskowych danego producenta w zaciskarkach innych producentów wymaga wyraźniej zgody danego producenta zaciskarek.

Zaciskarki kompaktowe (do 28 mm włącznie) muszą posiadać minimalną siłę zaciskową równą 18 kN.

Elektroniczne zaciskarki (do 108 mm włącznie) muszą posiadać minimalną siłę zaciskową 30 kN.

Wszystkie zaciskarki muszą być serwisowane zgodnie z odpowiednimi wytycznymi ich producentów.

 

Zawsze przed wykonaniem instalacji należy skontaktować się z naszym Działem Doradztwa

Technicznego -  techniczne@sanha.com.pl lub tel. 0-76 857 32 02.

 

 

Doradztwo techniczne

W sprawach szczegółowych zapytań prosimy o kontakt z naszym Działem doradztwa technicznego za pomocą poniższego formularza lub bezpośrednio pod numerem telefonu +48 696 45 25 08 i pod adresem e-mail : techniczne@sanha.com. Chętnie udzielimy odpowiedzi.