Przejdź do treści

Rurociągi klasy Premium do paliw i olejów

Benzyna, olej napędowy i opałowy oraz smary i oleje stanowią szczególne wyzwanie dla systemów przesyłowych. Rury i kształtki muszą wykazywać całkowitą odporność na działanie tych agresywnych substancji. Bezwzględnie muszą być odporne na starzenie i wpływy atmosferyczne oraz nie mogą uwalniać żadnych substancji do transportowanych mediów. Bazując na wieloletnim doświadczeniu z naszymi systemami, jak np.:  NiroSan® Industry, NiroTherm® Industry i SANHA®-Therm Industry, możemy zaoferować niezawodne i trwałe rozwiązania dla tego typu instalacji. Dlatego, nie od dziś, nasze systemy mają szerokie zastosowanie w przemyśle chemicznym, motoryzacyjnym, na stacjach paliw i w rafineriach.

[Translate to Polnisch:] Rohrleitung in der Industrie

 

Odpowiednie rury i kształtki do paliw i olejów

Dawniej, jako technikę łączenia stosowano lutowanie twarde z użyciem kapilarnych złączek z miedzi i brązu. Obecnie, z wielu względów, technologia zaciskowa w dużej mierze zdominowała sektor przemysłowy, w tym również rurociągi do przesyłu różnego rodzaju paliw i olejów.

SANHA oferuje różne systemy rurowe z pierścieniem uszczelniającym  z FKM. Są to:

Zastosowania dla systemów rurowych SANHA®

Olej opałowy / Olej napędowy | Bio-Diesel | Benzyna RON 95 | Benzyna RON 98 | Nafta | Bio-Etanol | Metanol | Oleje silnikowe (SAE) | Oleje przekładniowe (SAE) | Oleje odpadowe (SAE) | Mocznik, np. AdBlue

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat serii XXL, nasz Dział Doradztwa Technicznego może udzielić wsparcia - skontaktuj się z nami.

Doradztwo techniczne: tel. +48 696 452 508, mail: techniczne@sanha.com

Jeśli zachodzi potrzeba łączenia rur poprzez lutowanie, spawanie lub lutospawanie można skorzystać z serii złączek do lutowania twardego i miękkiego serii 4000 i 5000. W przypadku wysokich wymagań ( ciśnienie do 130 bar i temperatura 196 °C) do użycia nadaja się nasze  wysokociśnieniowe złączki do lutowania twardego serii RefHP.

W zakładce "Certyfikaty" znajdą Państwo przegląd wszystkich krajowych i międzynarodowych certyfikatów.

 

[Translate to Polnisch:] Rohrleitung für Kraftstoff

Budowa i eksploatacja instalacji oleju opałowego

Oleje opałowe można podzielić na grupy:

 • Olej opałowy EL (extra-liquid) - stosowany w usługach budowlanych;
 • Olej opałowy L (lekki płynny) - stosowany w średnich i dużych systemach kotłowych;
 • Olej opałowy M (średniopłynny) -  wykorzystywany w przemyśle;
 • Olej opałowy S (ciecz ciężka) - wykorzystywany w sektorze elektrociepłowni;

Niniejsze przepisy dotyczą projektowania , montażu i eksploatacji instalacji na olej opałowy:

 • PN-DIN 4755: Systemy opalania olejem opałowym - Reguły techniczne instalacji opalania olejem opałowym (TRÖl),
 •  TRwS (Techniczne zasady dotyczące substancji niebezpiecznych dla wody) 791

Prawdopodobnie najważniejszą wskazówką dla wszystkich projektantów i wykonawców zajmujących się instalacjami oleju opałowego są Techniczne Reguły Instalacji Olejowych (TRÖl). Od 2015 roku są one dostępne w całkowicie zmienionym wydaniu, TRÖl 2.0. Przewodnik definiuje zakres zastosowania na pierwszych stronach w ten sposób:

"Przepisy techniczne dla instalacji olejowych (TRÖl) mają zastosowanie do planowania, budowy, modyfikacji, konserwacji i napraw instalacji oleju opałowego oraz urządzeń olejowych, które są zasilane olejem opałowym stacjonarnie w budynkach i na posesjach [...]".

Ponadto istnieje reguła techniczna dotycząca substancji niebezpiecznych dla wody (TRwS) 791 "Systemy konsumenckie oleju opałowego". Składa się on z dwóch części:

 • Część 1 "Budowa, wymagania eksploatacyjne i likwidacja instalacji odbiorników oleju opałowego" (obowiązuje od początku 2015 roku).
 • Część 2 "Wymagania dla istniejących instalacji konsumenckich oleju opałowego" (obowiązuje od początku 2017 roku). 
[Translate to Polnisch:] Tanks der Petrochemie

Różne systemy do rozprowadzania oleju opałowego

W przypadku przewodów doprowadzających olej opałowy powszechnie stosowane są trzy różne systemy:

 • System jednoprzewodowy: istnieje tylko jeden przewód oleju opałowego, a odpowietrzanie odbywa się bezpośrednio przy palniku poprzez oddzielny zawór odpowietrzający.
 • System dwuprzewodowy: Istnieją dwa przewody oleju opałowego (zasilanie i powrót), odpowietrzanie nie odbywa się bezpośrednio przy palniku, lecz poprzez przewód powrotny w zbiorniku.
 • System linii pierścieniowych: dla kilku palników istnieją dwie linie oleju opałowego (zasilająca i powrotna), odpowietrzanie nie odbywa się bezpośrednio przy palniku, lecz poprzez linię powrotną w zbiorniku.

Przewody do transportu oleju opałowego i oleju napędowego muszą wytrzymać ciśnienie robocze od -0,5 bar do 5 bar przy temperaturze 40 °C. Ciśnienie robocze musi wynosić od 0,5 bar do 5 bar. W przypadku linii napełniających obowiązuje ciśnienie robocze 6 bar i 40 °C. Przed uruchomieniem przewody muszą zostać poddane próbie ciśnieniowej, funkcjonalnej i głównej zgodnie z DIN 4755-2, rozdział 4.

"Oleje opałowe i oleje napędowe są klasyfikowane jako substancje niebezpieczne dla wody. Dlatego też w przypadku tych zakładów obowiązują szczególne wymagania w zakresie ochrony wód. Ustawa o zasobach wodnych wymaga, aby instalacje oleju opałowego nie stanowiły zagrożenia dla środowiska."

[Translate to Polnisch:] Pressfitting der Serie NiroTherm® Industry

Wymiarowanie rurociągów instalacji oleju opałowego

Wymiarowanie rurociągów w instalacji oleju opałowego musi być wykonane zgodnie z wiedzą i  praktyką inżynierską. W przypadku systemów jednoprzewodowych do projektowania rurociągu należy przyjąć maksymalną ilość rzeczywistego zużycia.

W przypadku instalacji dwuprzewodowych, jako podstawę wymiarowania przewodów  przyjmuje się co najmniej 1,5-krotność maksymalnego możliwego zużycia, przy czym przewód zasilający i powrotny muszą mieć taką samą średnicę. Przepływ powinien być zawsze w zakresie laminarnym. Dlatego zaleca się następujące prędkości przepływu:

 • Przewód ssący: 0,2 m/s do 0,3 m/s
 • Przewód tłoczny: 0,4 m/s do 0,5 m/s

Ponadto, podciśnienie w przewodach ssących nie może spaść poniżej 0,5 bara.

Wskazówka: Specjalnie dla klientów przemysłowych oferujemy prostą i bezpieczną możliwość zamawiania rur i kształtek w naszym sklepie internetowym.

Skontaktuj się z nami - chętnie Ci doradzimy:

Doradztwo techniczne: tel. +48 696 452 508, mail: techniczne@sanha.com