Wysokiej jakości rurociągi do gazów medycznych

Zwłaszcza w szpitalach wymagania higieniczne są bardzo surowe. Dotyczy to również wielu gazów medycznych, od tlenu przez podtlenek azotu do helu. Z tego powodu, na przykład podczas instalacji rurociągów, należy upewnić się, że nie ma przedostawania się cząstek stałych.

Przed montażem armatury wyciągowej przewody należy przedmuchać medycznym sprężonym powietrzem (zgodnie z ISO 7396). Alternatywnie można zastosować azot z butli pod ciśnieniem. Wskazane jest połączenie wydmuchu z niezbędną kontrolą rodzaju gazu. Kontrola ta służy do sprawdzenia, czy zamierzony gaz uchodzi w punkcie poboru z określoną czystością. Test typu gazu zapewnia również, że określony gaz ucieka z każdego indywidualnego punktu poboru gazu, tj. że nie ma nieprawidłowych połączeń rur.

 

W przypadku starannie ułożonych rur miedzianych połączonych pod gazem ochronnym czyszczenie gotowego rurociągu cieczami nie jest ani konieczne, ani zalecane. Płyny czyszczące pozostawiają osady, które mogą ponownie podważyć czystość wewnętrznych powierzchni rur. Procedura późniejszego odtłuszczania rur miedzianych nie jest praktyczna na placu budowy, jeśli przestrzegane są odpowiednie przepisy dotyczące zapobiegania wypadkom (użycie chemikaliów!).

 

Zamiast tego warto zapytać o dostępne jakości u producentów rur i kształtek, takich jak SANHA - możemy potwierdzić odpowiednią jakość w tym obszarze zastosowań. Doświadczenie wielokrotnie pokazuje, że niesprawdzony wybór można skorygować jedynie retrospektywnie, przy dużym wysiłku z powodu istniejących nawyków i nieścisłości w zamówieniu. Dlatego w takich przypadkach proces zamawiania odgrywa kluczową rolę. W idealnym przypadku przeznaczenie (rury do gazów medycznych) określa się przy zamówieniu. Należy stosować tylko te końcówki do lutowania kapilarnego, na których jest trwale naniesiony znak jakości RAL firmy Gütegemeinschaft Kupferrohr e.V.

 

Seria SANHA 5000 pod marką „SA” obejmuje miedziane złączki do lutowania rur miedzianych zgodnie z DIN EN 1057 i DIN EN 13348 do lutowania twardego i miękkiego. Wszystkie produkty są certyfikowane zgodnie z DVGW GW 6 i 8, a także przez Gütegemeinschaft Kupferrohr e.V. zgodnie z RAL RG 641/4 i opatrzone odpowiednim znakiem jakości RAL.