Trwała i bezpieczna instalacja ze stali węglowej

5 kroków do długotrwałej pracy instalacji.

Rury i kształtki ze stali węglowej od wielu lat są stosowane w instalacjach grzewczych i chłodniczych. Jednak doświadczenie pokazuje, że zdarzają się przypadki korozji. Na szczęście można temu zapobiec, przestrzegając kilku prostych zasad.

 

Instalatorzy bardzo często decydują się na wybór rur i kształtek ze stali węglowej ze względu na atrakcyjną cenę. Szybko i estetycznie mogą wykonać każdą instalację pracujacą w układzie zamkniętym, tj. bez dostępu tlenu. Sprawdzona technologia zaciskowa gwarantuje szczelność połączeń. Zastosowanie takiego rozwiązania jest zatem rozsądnym wyborem, pod warunkiem zachowania poniższych wymagań.

5 kroków do długowiecznej instalacji ze stali węglowej:

1. Przechowywanie i transport:

Aby zapobiec uszkodzeniu rur podczas transportu oraz w czasie składowania nie należy układać rur bezpośrednio na posadzce, ani przechowywać ich w przestrzeni narażonej na działanie wilgoci.

2. Obszary zastosowania:

Rury i złączki ze stali węglowej mają zastosowane do budowy instalacji wewnętrznych pracujących w systemach zamkniętych. Oznacza to, że należy je chronić przed dostępem tlenu do przepływającego medium oraz nie należy ich stosować w instalacjach prowadzonych  na  zewnętrz budynków i w otoczeniu agresywnej atmosfery. Podczas podłączania grzejników należy zwrócić uwagę na to,aby  zarówno przewód zasilania, jak i powrotu czynnika grzewczego były wykonane ze stali węglowej. Materiał ten można również stosować w zamkniętch systemach wody chłodzącej. Jeżeli instalacja będzie narażona na eksploatację w warunkach o podwyższonej wilgotności lub zawilgocona będzie izolacja (nieszczelność, wykraplanie się pary itp.) lub też atmosfera otoczenia będzie wykazywać działanie agresywne wobec stali należy wykonać dodatkowe zabezpieczenie antykorozyjne rur i złączek. Rur i złączek ze stali węglowej nie należy prowadzić w posadzkach i ścianach ze względu na korozyjne właściwości wylewek samopoziomujących.  

3. Zabezpieczenie połączeń:

Jeśli to możliwe, przyłącza grzejnika nie powinny być prowadzone od podłogi do góry, lecz bezpośrednio do ściany poprzez skrzynkę przyłączną ze zintegrowanym zabezpieczeniem przed wodą kondensacyjną. Ani woda z tynku, ani wilgoć w murze nie może przedostać się do stali węglowej w najbardziej krytycznych punktach.

4. Próba ciśnieniowa:

Próbę ciśnieniową należy przeprowadzić suchym sprężonym powietrzem na odpowiednich etapach budowy. Woda może być używana do prób tylko wtedy, gdy system jest gotowy do pracy.

5. Uruchomienie:

Przed rozpoczęciem eksploatacji należy przepłukać system. Ma to na celu usunięcie wszelkich luźnych cząstek wiórów lub zanieczyszczeń, które dostały się do wnętrza w trakcie montażu. We wszystkich przypadkach płukanie i uruchomienie instalacji powinno odbywać się zgodnie z protokołem płukania instalacji. Szczegółowe skazówki dotyczące uruchomienia i płukania instalacji znajdują się w CIBSE AM14:2010.

Zarówno rury, jak I złączki ze stali węglowej sa wykonane ze stali ocynkowanej z zewnątrz lub obustronnie (rura ocynkowana obustronnie nie może być stosowana do ogrzewania). Warstwa cynku ma grubość około 7 mikrometrów i zapewnia pewien stopień ochrony zgodnie z PN-EN ISO 2081:2018. Dzięki temu system nadaje się do montażu w suchej atmosferze. Krótkotrwałe zawilgocenie nie ma żadnego wpływu, jeżeli powierzchnia rurociągu może szybko wyschnąć.

Właściwa izolacja przewodów.

Otulina rur z pianki poliuretanowej nie sprawdza się w przypadku rur ze stali węglowej. Izlolacje tego typu instalacji należy wykonać, wykorzystując materiały o strukturze zamkniętej, np. z elastycznego kauczuku syntetycznego zabezpieczającą przed kondensacją pary wodnej. Podczas izolowania instalacji należy starannie połączyć wszystkie elementy izolacji, aby nie powstały między nimi mostki termiczne oraz potencjalne ogniska korozji. Upewnić się, że miejsce połączenia otuliny znajduje się od spodu rury, co w razie rozszczelnienia się rurociągu umożliwi wypłynięcie cieczy spod izolacji. Ponadto jeżeli dodatkowo instalacja jest eksploatowana niewłaściwie (np. zła jakość wody, tlen w instalacji, przecieki, zawilgocona lub niewłaściwa izolacja, masy szpachlowe o działaniu korozyjnym) wówczas uzasadnionym jest wybór systemu SANHA Niro-Therm® ze stali nierdzewnej nr 1.4301 wg. PN-EN 10088. Oszczędza to czas potrzebny na wykonanie izolacji i chroni przed ewentualnymi kosztownymi usterkami spowodowanymi korozją.

Podsumowanie

System wykonany ze stali węglowej jest niedrogi i łatwy w montażu. Obniża to koszt inwestycji, a wykonawcy mogą składać konkurencyjne oferty. Przestrzeganie powyższych zasad może trwale zabezpieczyć instalacje przed korozją. Na etapie budowy należy zadbać o to, aby  wszystkie rury były przechowywane w suchym otoczeniu. Nie wolno dopuścić do przedostawania się wody do wnętrza rur. Należy również zwracać szczególną uwagę na to, aby nie uszkodzić powierzchni cynku, stanowiącego skuteczną ochronę antykorozyjną. Aby osiągnąć ten cel, nie trzeba tworzyć nowych reguł, ani opracowywać nowych produktów, należy jedynie przestrzegać tych 5 zasad, jako wytycznych producenta.