Przemysł 4.0

Nowe oprogramowanie i szybsze współdziałanie zróżnicowanych baz danych umożliwia lepszy wgląd w procesy produkcyjne w czasie rzeczywistym. Dzięki ciągłej cyfryzacji naszej produkcji stale optymalizujemy nasze dane produkcyjne.

Od lat 70. stosujemy techniki wspomagane komputerowo i stale rozwijamy cyfryzację w całej firmie. Nowe oprogramowanie i rozwijająca się cyfryzacja naszych zakładów produkcyjnych w Niemczech, Belgii i Polsce pomaga znacznie poprawić dokładność przepływu informacji w łańcuchu dostaw.

W ten sposób stworzyliśmy niezbędne warunki dla unowocześnionych procesów produkcyjnych i mocno przyszłościowych procesów Przemysłu 4.0 we wszystkich zakładach produkcyjnych. Dzięki kompleksowej sieci obejmującej procesy nie wymagające użycia papieru, mocniejsze systemy i aktualne informacje o parametrach maszyn, możemy zapobiec przedwczesnym awariom.