Czysta energia z wodoru

Wodór uważany jest za obiecujący sposób dostarczania energii do ogrzewania w gospodarstwach domowych, ale także w przemyśle i transporcie. Wodór, jako najpowszechniejszy pierwiastek chemiczny, mógłby być wytwarzany lokalnie wszędzie, a tym samym znacznie zmniejszyć zużycie konwencjonalnych źródeł energii, takich jak ropa, gaz ziemny i węgiel. SANHA oferuje odpowiedni system rur, który nadaje się do transportu wodoru w budynkach.

 

Alternatywa przyjazna dla klimatu

W czystej postaci wodór jest gazem niewidzialnym, bezwonnym, nietoksycznym i lżejszym od powietrza. Ale najpierw trzeba wydobyć gaz, ponieważ wodór w przyrodzie nie występuje w takiej postaci. W tym celu można zastosować reforming parowy jako produkt uboczny, na przykład w przemyśle chemicznym lub elektrolizie. W tym procesie energia elektryczna jest przepuszczana przez wodę, powodując oddzielanie się wodoru (H) i tlenu (O2) i uwalnianie go w postaci gazów. Wodór można następnie wykorzystać w ogniwach paliwowych do dostarczania energii elektrycznej i ciepła. Alternatywnie elektryczność w postaci chemicznej może być przechowywana dłużej i lepiej w wodorze niż jest to obecnie możliwe w akumulatorach.

 

Zaleta jest oczywista: podczas gdy wytwarzanie, transport i spalanie konwencjonalnych źródeł energii powoduje wysokie, szkodliwe dla klimatu emisje CO2, „spalanie” wodoru - czyli na przykład jego użycie w ogniwie paliwowym - wytwarza tylko wodę i bardzo małe ilości tlenku azotu. Wodór jest szczególnie przyjazny dla klimatu jako nośnik energii, jeśli do jego produkcji wykorzystuje się energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii, takich jak słońce lub energia wodna.

 

Certyfikowane systemy rurociągów do wodoru

SANHA była pierwszym producentem systemów rurowych, który miał różne serie do transportu wodoru w budynkach, przetestowane i certyfikowane. Na przykład holenderski instytut certyfikujący Kiwa przeprowadził testy w celu ustalenia, czy nasz system złączek gazowych SANHA-Press wykonany z miedzi jest odporny na działanie wodoru. Wszystkie testy dały pozytywne wyniki. W międzyczasie takie testy są również przeprowadzane lub planowane w Wielkiej Brytanii i innych miejscach.

 

Certyfikat wodorowy można pobrać tutaj.