Bezpieczne i higieniczne złączki lutowane SANHA do instalacji gazów medycznych

Gaz medyczny wg normy ISO 7396-1 - to dowolny gaz lub mieszanina gazów przeznaczona do podawania pacjentom w celach terapeutycznych, diagnostycznych lub profilaktycznych. Gazem medycznym jest również gaz lub mieszanina gazów przeznaczona do napędu narzędzi chirurgicznych. Gazy medyczne zaliczane są do grupy leków i z tego powodu ich instalacjom stawiane są szczególne wymagania określone w normach zharmonizowanych z Dyrektywą Unii Europejskiej z dnia 14 czerwca 1993 r. w sprawie wyrobów medycznych 93/42/EEC. W Polsce postanowienia tej dyrektywy wprowadza Ustawa o Wyrobach Medycznych z dnia 20 maja 2010 r.

Zgodnie z zawartymi tam zapisami, system przewodów transportujących gazy medyczne, czyli poprawnie - instalacja gazów medycznych - to wyrób medyczny, należący do klasy II B.  Podstawą prawidłowego wykonania instalacji gazów medycznych jest dobrze wykonany projekt, zgodny z aktualnymi wymogami prawnymi i normami. Instalacje gazów medycznych to specyficzny rodzaj instalacji sanitarnych, mający bezpośredni wypływ na zdrowie i życie pacjentów. Zatem wszystkie jej elementy, jak np.: źródła gazów sprężonych i próżni, sieć przesyłowa, skrzynki zaworowe i alarmowe i odbiorniki końcowe muszą być zgodne Ustawą o Wyrobach Medycznych.

Rury miedziane

Rury miedziane używane do instalacji gazów medycznych podlegają takim samym regulacjom, jak każdy inny wyrób medyczny i muszą spełniać wymagania określone w dyrektywie 93/42/EEC i być przyporządkowane do odpowiedniej klasy w zależności od wpływu wyrobu na organizm ludzki. Wszystkie wymagania stawiane rurom miedzianym, które stosujemy do wykonywania instalacji gazów medycznych i próżni, przedstawione zostały w Polskiej Normie PN-EN 13348:2009 „Miedź i stopy miedzi. Rury miedziane okrągłe bez szwu do gazów medycznych lub próżni”. Jeżeli do wykonania rurociągów użyto rur miedzianych o średnicy ≤108 mm, to powinny być one zgodne z PN-EN 13348 lub równoważnymi normami krajowymi. Przy wyborze rur miedzianych do instalacji gazów medycznych należy zwrócić szczególną uwagę na to, czy są to rury bezszwowe, wykonane z miedzi odtlenionej fosforem CU-DHP, przy zawartości fosforu 0,015% ≤ P ≤ 0,040% oraz miedzi i srebra minimum 99,90%. O określonych współczynnikach twardości R220, R250, R290 wg PN-EN 1173:2008 oraz szczątkowej zawartość węgla nie większej niż 0,20 mg/dm2.

Aby sprostać tym wysokim wymaganiom firma SANHA posiada w swojej ofercie złączki, które z powodzeniem można wykorzystać do prowadzenia instalacji gazów medycznych Są to łączniki do lutowania twardego wykonane z miedzi CU-DHP lub brązu. Produkowane zgodnie z wymogami  normy PN-EN 1254. Każdy łącznik jest starannie wyczyszczony w zautomatyzowanym procesie czyszczenia i suszenia oraz pakowany i opisywany indywidualnie etykietą zgodnie z normą PN-EN-ISO-15223-1. Niska zawartość węgla (<0,5 mg C / dm²) gwarantuje wysoką odporność na korozję i zapewnia higieniczną powierzchnię. Dodatkowo wszystkie łączniki podlegają odtłuszczeniu z węglowodorów do poziomu poniżej 0,02 g/m² oraz są poddawane indywidualnej kontroli czystości. Dopiero w takim stanie nadają się do stosowania w instalacjach gazów medycznych. Łączniki są produkowane na indywidualne zamówienia klientów i nie posiadają trwałego zewnętrznego oznakowania umożliwiającego identyfikację medyczną łącznika po zainstalowaniu. Gładka powierzchnia końcówek lutowniczych zapewnia łatwy przepływ lutu i gwarantuje szczelne połączenie. Podobnie jak rury, łączniki mają zastosowanie do gazów medycznych takich jak:  azot, NO, CO2, hel, tlen, ksenon, powietrze do oddychania oraz systemów próżniowych i powietrza do napędów narzędzi chirurgicznych;. Wszystkie złączki są dostępne w średnicach od  6 do 159 mm.

Firma Sanha Polska Sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie projektu w ramach Działania 4.4

Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Celem projektu jest rozpoczęcie produkcji złączek do instalacji wody pitnej i sanitarnej z ekologicznych bezołowiowych stopów miedzi w oparciu o innowacyjną, efektywną ekonomicznie i ekologiczną technologię. Technologia została opracowana w oparciu o przeprowadzone prace B+R i jest objęta zgłoszeniem patentowym Wnioskodawcy do Urzędu Patentowego RP.

Rezultatem realizacji projektu będzie podniesienie poziomu innowacyjności oraz wykorzystanie i wdrożenie nowoczesnych rozwiązań w przedsiębiorstwie Sanha Polska Sp. z o.o. W wyniku realizacji projektu poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii i rozpoczęcie produkcji nowego produktu o unikatowych właściwościach Sanha Polska zwiększy innowacyjność swojej działalności.

Nazwa Beneficjenta: Sanha Polska Sp. z o.o.
Wartość projektu: 50.660.500 zł
Udział Unii Europejskiej: 15.052.000 zł
Okres realizacji: 2008 – 2015

Jarosław Czapliński, Menadżer Produktu SANHA Polska Sp. z o.o. | +48 696452508 | jaroslaw.czaplinskisanhacom