Przejdź do treści

Fundusze europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

Inwestycja w innowacyjną technologię do produkcji złączek do instalacji wody pitnej i sanitarnej z ekologicznych, bezołowiowych stopów miedzi.

09.09.2015 

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość.   

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

Firma SANHA Polska Sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie projektu w ramach Działania 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. 

Celem projektu jest rozpoczęcie produkcji złączek do instalacji wody pitnej i sanitarnej z ekologicznych bezołowiowych stopów miedzi w oparciu o innowacyjną, efektywną ekonomicznie i ekologiczną technologię. Technologia została opracowana w oparciu o przeprowadzone prace B+R i jest objęta zgłoszeniem patentowym Wnioskodawcy do Urzędu Patentowego RP. 

Rezultatem realizacji projektu będzie podniesienie poziomu innowacyjności oraz wykorzystanie i wdrożenie nowoczesnych rozwiązań w przedsiębiorstwie Sanha Polska Sp. z o.o. W wyniku realizacji projektu poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii i rozpoczęcie produkcji nowego produktu o unikatowych właściwościach Sanha Polska zwiększy innowacyjność swojej działalności.

Nazwa Beneficjenta: SANHA Polska Sp. z o.o.
Wartość projektu: 50.660.500 zł
Udział Unii Europejskiej: 15.052.000 zł
Okres realizacji: 2008 – 2015

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ