Przejdź do treści

Opracowanie i wdrożenie do produkcji innowacyjnych złączek z bezołowiowych stopów miedzi do instalacji wody pitnej, sanitarnej i technicznej z obniżonymi oporami przepływu do połączeń w instalacjach opartych o rury PE

SANHA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Legnicy otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pt. „Opracowanie i wdrożenie do produkcji innowacyjnych złączek z bezołowiowych stopów miedzi do instalacji wody pitnej, sanitarnej i technicznej z obniżonymi oporami przepływu do połączeń w instalacjach opartych o rury PE”.

Cele projektu: 

Celem projektu jest opracowanie innowacji produktowej w postaci złączek z bezołowiowych stopów miedzi do instalacji wody pitnej, sanitarnej oraz technicznej z obniżonymi oporami przepływu do połączeń w instalacjach opartych o rury PE. Złączki oraz wykonane w ich oparciu instalacje będą charakteryzowały się następującymi cechami

  • mniejsze zapotrzebowanie na energię pomp obiegowych oraz zmniejszenie materiałochłonności produkcji,
  • pełne bezpieczeństwo użytkowania poprzez zastosowanie bezołowiowych stopów miedzi,
  • uniwersalność - możliwość zastosowania narzędzi zaciskowych różnych producentów o różnych profilach szczęk zaciskowych.

W ramach projektu zostanie także opracowany proces produkcyjny, w którym etap wyżarzania zostanie zastąpiony przez kontrolowane chłodzenie złączek po kuciu. Opracowane rozwiązania zostaną zweryfikowane w oparciu o badania partii demonstracyjnej wyrobów wyprodukowanych na linii pilotażowej.

Planowane efekty:

W ramach realizacji projektu Beneficjent wdroży do produkcji złączki z bezołowiowych stopów miedzi do instalacji wody pitnej, sanitarnej oraz technicznej z obniżonymi oporami przepływu do połączeń w instalacjach opartych o rury PE. Projekt jest odpowiedzią na zidentyfikowane zapotrzebowanie rynku. Głównymi czynnikami decydującymi o wyborze danego systemu instalacyjnego są energooszczędność, ekologia oraz konkurencyjna cena, a w przypadku instalacji wody pitnej bezpieczeństwo użytkowania (neutralny wpływ na zdrowie człowieka).

Wartość kosztów kwalifikowanych: 7 715 260,00 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 3 853 367,34 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Szybka Ścieżka.

Sponsorzy

Logo FUNDUSZE EUROPEJSKIE

Nowe powłoki zwiększające trwałość narzędzi w procesach kucia i wyciskania (2021-2023)

Akronim: SUPERCOATS

Okres realizacji: 2021 – 2023

Kwota dofinansowania: 11 434 381,89 zł ( w tym dla SANHA 1 238 402,81 zł)

Projekt realizowany przez konsorcjum w składzie:

o   Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Obróbki Plastycznej - Lider

o   Politechnika Warszawska

o   Instytut Podstawowych Problemów Techniki Państwowej Akademii Nauk

o   Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technologii Eksploatacji

o   Politechnika Wrocławska

o   Albatros Aluminium Sp. z o.o.

o   Sanha Polska Sp. z o.o.

Cel projektu:

opracowanie technologii osadzania cienkich powłok z nowych supertwardych materiałów, którymi są wieloskładnikowe borki wolframu domieszkowane wybranymi metalami przejściowymi, które zapewnią zwiększenie trwałości narzędzi w procesach kucia i wyciskania.

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Nowoczesne technologie materiałowe” TECHMATSTRATEG

     

Sponsorzy