Przejdź do treści

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

SANHA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Legnicy otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pt. „Opracowanie i wdrożenie do produkcji innowacyjnych złączek z bezołowiowych stopów miedzi do instalacji wody pitnej, sanitarnej i technicznej z obniżonymi oporami przepływu do połączeń w instalacjach opartych o rury PE”.

Cele projektu: Innowacyjne złączek z bezołowiowych stopów miedzi 

Celem projektu jest opracowanie innowacji produktowej w postaci złączek z bezołowiowych stopów miedzi do instalacji wody pitnej, sanitarnej oraz technicznej z obniżonymi oporami przepływu do połączeń w instalacjach opartych o rury PE. Złączki oraz wykonane w ich oparciu instalacje będą charakteryzowały się następującymi cechami

  • mniejsze zapotrzebowanie na energię pomp obiegowych oraz zmniejszenie materiałochłonności produkcji,
  • pełne bezpieczeństwo użytkowania poprzez zastosowanie bezołowiowych stopów miedzi,
  • uniwersalność - możliwość zastosowania narzędzi zaciskowych różnych producentów o różnych profilach szczęk zaciskowych.

W ramach projektu zostanie także opracowany proces produkcyjny, w którym etap wyżarzania zostanie zastąpiony przez kontrolowane chłodzenie złączek po kuciu.[pracowane rozwiązania zostaną zweryfikowane w oparciu o badania partii demonstracyjnej wyrobów wyprodukowanych na linii pilotażowej.

Planowane efekty:

 W ramach realizacji projektu Beneficjent wdroży do produkcji złączki z bezołowiowych stopów miedzi do instalacji wody pitnej, sanitarnej oraz technicznej z obniżonymi oporami przepływu do połączeń w instalacjach opartych o rury PE. Projekt jest odpowiedzią na zidentyfikowane zapotrzebowanie rynku. Głównymi czynnikami decydującymi o wyborze danego systemu instalacyjnego są energooszczędność, ekologia oraz konkurencyjna cena, a w przypadku instalacji wody pitnej bezpieczeństwo użytkowania (neutralny wpływ na zdrowie człowieka).

Wartość kosztów kwalifikowanych: 7 715 260,00 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 3 853 367,34 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Szybka Ścieżka.

Sponsorzy

Logo FUNDUSZE EUROPEJSKIE