Przejdź do treści

Czyste i bezpieczne – deklaracja środowiskowa SANHA

Nadelwald an sonnigem Herbsttag

Odpowiedzialność za jakość i środowisko 

 

Potwierdzona jakość od A do Z 

Jakość nie spada z nieba, ale musi być nieustannie planowana, sprawdzana i dokumentowana. Ma to wpływ na produkty, a także procesy i przebieg pracy. Naszym celem jest spełnianie Państwa oczekiwań wobec naszych systemów i usług w pełni i w każdym czasie. 

 

Aby było to możliwe, nasz system zarządzania jest certyfikowany zgodnie z DIN ISO 9001 i obowiązuje we wszystkich lokalizacjach SANHA. 

 

Duży udział produkcji własnej (około 70%) we własnych zakładach produkcyjnych w Niemczech, Belgii i Polsce pozwala nam również gwarantować, że wysokie wymagania jakościowe dla wszystkich systemów rurowych i produktów SANHA są zawsze dotrzymywane. Jest to regularnie sprawdzane i certyfikowane przez wiele różnych instytucji. 

 

Tutaj  można znaleźć wszystkie nasze krajowe i międzynarodowe certyfikaty zarządzania do pobrania w formacie PDF.

Tu natomiast  znaleźć można międzynarodowe certyfikaty dla naszych systemów rurowych i komponentów wysokiej jakości

 

Czysto i bezpiecznie – deklaracja CSR i ochrony środowiska firmy SANHA 

 

Corporate Social Responsibility 

 

Społeczna odpowiedzialność biznesu   

 

Zdrowie i bezpieczeństwo są częścią ochrony środowiska, a zatem integralną częścią wszystkich działań SANHA®. Naszym zdaniem największy wpływ mają działania zapobiegawcze. Społeczna odpowiedzialność biznesu jest ważną częścią naszych wartości i jesteśmy do niej zobowiązani. Dlatego też unikamy wywierania negatywnego wpływu na środowisko lub minimalizujemy go, wytwarzając nasze produkty w sposób przemyślany i starannie dobierając użyte materiały. Dążymy do wysokiej efektywności wykorzystania energii i zasobów naturalnych, promujemy recykling materiałów oraz pracujemy nad zmniejszeniem zużycia materiałów i energii, a także nad dalszym rozwojem naszego bilansu środowiskowego i zrównoważonego rozwoju.     

1. Gospodarka w obiegu zamkniętym  

 

1.1. Aktualny poziom – aktualne wyniki    

 

SANHA® otrzymała kilka certyfikatów, w tym certyfikat recyklingu. Wszystkie inne certyfikaty, takie jak ISO 50001 i ISO 9001, można znaleźć na stronie

www.sanha.com/en/about-sanha/company-certificates/.  

Koncepcja zrównoważonego rozwoju znajduje również odzwierciedlenie w rozwoju produktów i doborze materiałów. Surowiec miedziany składa się w ponad 50% z materiału pochodzącego z recyklingu, a od 2008 roku SANHA® jest również jednym z pionierów innowacyjnych bezołowiowych pras z brązu krzemowego i złączek gwintowanych.  

Nasze okucia są wykonane w jak największym stopniu z trwałych materiałów, które mają długą żywotność i mogą być następnie poddane recyklingowi.  

Przy normalnym użytkowaniu oba materiały wysokiej jakości mają żywotność ponad 50 lat.  

Rury miedziane są dostarczane jako surowiec w drewnianych skrzyniach. Puste opakowania zbieramy na rzecz nowych dostaw, dzięki czemu ponownie służą do pakowania. Właściwie jest to system wymiany, taki jak europalety. Skrzynie, które są zbyt mocno uszkodzone, aby można je było ponownie wykorzystać jako opakowania, udostępniamy pracownikom i osobom z zewnątrz, by dać im drugie życie w postaci boksów dla zwierząt lub ogrodowych budek.   

Wszystkie materiały opakowaniowe są zbierane i przetwarzane oddzielnie w celu corocznego zmniejszania ilości odpadów. Ponieważ udaje nam się prawidłowo zbierać odpady i przetwarzać je w sposób przyjazny dla środowiska, co roku otrzymujemy za nie premie.  

Narzędzia, które nie spełniają już wszystkich wymagań do zastosowania w firmie, ale nadal działają, są oferowane pracownikom bezpłatnie, zyskując drugie życie.   

SANHA®  dystansuje się również od społeczeństwa produkującego śmieci, dlatego na spotkaniach używamy do picia kawy filiżanek z recyklingu, nadających się do wielokrotnego użytku. Zachęcamy ponadto pracowników do wielokrotnego korzystania z filiżanek.  

Ponieważ sami projektujemy i produkujemy nasze formy, w dłuższej perspektywie czasowej mniej marnotrawimy materiały. Jeśli forma wykazuje oznaki zużycia, nie wyrzucamy jej: często możemy ją przerobić i wykorzystać ponownie.   

SANHA w ostatnich latach mocno zainwestowała w BIM1. Modelowanie informacji o budynku zapewnia następujące pozytywne efekty w odniesieniu do recyklingu:   

·               integracja wszystkich danych dotyczących ponownego wykorzystania materiałów budowlanych z fazy projektowania dzięki dostarczonym narzędziom;   

·               dostępność bazy danych, która umożliwia zarządzanie przepływami materiałów w całym cyklu ich życia poprzez kontrolowany proces;  

·               optymalizacja konserwacji budynku i możliwość recyklingu materiałów użytych do zarządzania oraz ponownego wykorzystania elementów, które można wymienić w trakcie cyklu życia.  

·               dalsze zmniejszenie obciążenia materiałami nienadającymi się do recyklingu w całym cyklu życia i po wyburzeniu budynku.  

 

1.2. Rozwój i cel  

 

Stale spełniamy wymagania norm ISO oraz branżowych. W tym celu przeprowadzamy regularne audyty wewnętrzne i zewnętrzne.  

W przyszłości chcemy jeszcze bardziej skupić się na zrównoważonym wytwarzaniu energii we własnych nieruchomościach i budynkach firmy, w tym na wykorzystanie energii wiatru i słońca. Celem jest ukończenie obecnych projektów turbin wiatrowych i systemów słonecznych w ciągu najbliższych dwóch lat.     

Chcemy również wprowadzić do firmy więcej materiałów nadających się do recyklingu, zarówno opakowań, jak i materiałów eksploatacyjnych.  

Nieustannie inwestujemy w optymalizację i innowacje BIM.  

 

2. Neutralność CO2  

 

2.1. Aktualny poziom i wydajność   

 

Aby osiągnąć nasze cele dotyczące jakości, środowiska i energii, wprowadziliśmy SANHA Total Quality Management System (TQM), zintegrowany system zarządzania, który obejmuje oraz spełnia wymagania oraz sugestie norm ISO 9001, 50001 i 14001 w ich aktualnej wersji. Zobowiązaliśmy się dostarczać wszelkich informacji, zasobów i dokumentacji, które są niezbędne do wdrożenia tej polityki, zadań i wyników naszej strategii oraz zasad operacyjnych naszego systemu TQM, a także:  

 

·        spełniać wszystkie obowiązujące na szczeblu międzynarodowym i krajowym wymogi prawne i inne znane, obowiązujące wymagania, w szczególności w zakresie efektywnego wykorzystania, zastosowania i zużycia energii i zasobów energetycznych;

 

·       ustanowić regularne monitorowanie oraz kontrole naszych strategicznych i operacyjnych wyników jakościowych, jak również naszych celów energetycznych.  

 

 

Ponadto zobowiązujemy się do regularnej oceny aktualności oraz stosowności naszych zasad i naszego systemu TQM, a także do ciągłego doskonalenia jego skuteczności zgodnie z interesami naszych klientów i naszej organizacji.  

 

Powyższe elementy są ważne w następującym kontekście:  

 

Wszystkie jednostki SANHA® posiadają ważne pozwolenie na eksploatację i ważne pozwolenie środowiskowe. Wszystkie nasze lokalizacje spełniają aktualne europejskie normy dotyczące utylizacji odpadów podczas procesu produkcyjnego. Spełniamy, a nawet wyprzedzamy wszelkie wymogi prawne – krajowe i międzynarodowe – w celu ochrony środowiska i zdrowia ludzkiego w związku z zastosowanymi materiałami.   

 

W obszarze zarządzania energią  zmierzamy do osiągania wyznaczonych  celów, które prowadzą do ciągłego rozwoju. Dlatego dążymy do wysokiej efektywności wykorzystania energii i zasobów naturalnych, ponownego wykorzystania materiałów, a ponadto do zmniejszenia zużycia materiałów i energii. Potwierdza to certyfikacja wg normy ISO 50001. Aby wzmocnić i osiągnąć te cele, zatrudniamy własnych menedżerów ds. energii w każdej lokalizacji. Zapewniają oni przestrzeganie narzuconych i wyznaczonych celów. 

  

Robimy wszystko, co w naszej mocy, aby zapobiec lub zminimalizować negatywny wpływ na środowisko i ludzi. Na przykład otrzymaliśmy certyfikat recyklingu. Wszystkie nasze certyfikaty, w tym ISO 50001 i ISO 9000, można znaleźć na stronie www.sanha.com/en/about-sanha/company-certificates/.    

 

Warunki środowiskowe zawarte w normie ISO 9000 są spełniane przez cały nasz zespół ds. jakości, ponieważ dążymy do perfekcji i jesteśmy zdeterminowani, aby spełniać najsurowsze standardy.  

 

Przykładem tego jest nasza nowa produkcja odkuwek ze stali nierdzewnej w Schmiedefeld koło Drezna. Powstał tu lekki, nowoczesny i bardzo wydajny budynek przemysłowy. Od doboru podłoża poprzez zapewnienie przyjaznych i lekkich warunków pracy z wykorzystaniem nowoczesnych, nowych maszynami produkcyjnych po energooszczędne ogrzewanie poprzez odzysk ciepła odpadowego, firma spełnia wszystkie swoje wymagania. Za to SANHA® otrzymała złoty certyfikat „German Sustainable Building” na Expo Real 2009. Przy wznoszeniu nowych budynków SANHA® bierze pod uwagę CO2, dlatego zdecydowaliśmy się na budynek pasywny. 

 

Liczba pojazdów użytkowych została znacznie zmniejszona, istnieją również surowe wytyczne dotyczące emisji CO2 przez nasze pojazdy użytkowe.    

Telekonferencje, spotkania i transgraniczne szkolenia via Skype są powszechnie stosowane we wszystkich naszych biurach. Pozwala to uniknąć wielu niepotrzebnych podróży samochodem i samolotem, a tym samym znacząco obniżyć emisję CO2.  

Pracownicy mogą korzystać z systemu elastycznych godzin pracy. W ten sposób mogą omijać korki, co prowadzi do mniejszego zużycia paliwa, a tym samym niższej emisji CO2.  

 

W 2017 roku SANHA® zmniejszyła o 50 ton emisję CO2 poprzez swój (finansowy) wkład w działalność Austriackiej Grupy Roboczej ds. Recyklingu Rur Plastikowych (ÖAKR). Gazy cieplarniane są uwalniane podczas zbierania, sortowania, transportu i recyklingu. Zastąpienie starych rur z tworzyw sztucznych materiałami pierwotnymi ogranicza emisję gazów cieplarnianych i oszczędza surowce.  

 

Ponieważ pracujemy z usługami w chmurze, wykorzystywane jest tylko tyle miejsca na serwerze, ile naprawdę potrzebujemy. Przyczynia się to do lepszego bilansu CO2. Korzystanie z usług w chmurze powoduje mniejsze zużycie energii niż nasze poprzednie serwery.

  

Na dachu hali produkcyjnej w Ternat zainstalowano 2750 paneli fotowoltaicznych o mocy 852 kWp. Dzięki temu firma może produkować w jeszcze bardziej przyjazny dla środowiska i zrównoważony sposób.  

 

2.1. Rozwój i cel  

 

Staramy się opierać na zasadach, które wypracowaliśmy przez lata. Menedżerowie ds. energii i koordynujący ich pracę menedżer ds. jakości w SANHA® monitorują te cele i co roku stawiają poprzeczkę wyżej. Obecnie jesteśmy w trakcie remontu instalacji grzewczych i chłodniczych, przy czym ważna jest dla nas ich wysoka sprawność, a tym samym mniejsze zużycie.

 

Trwają prace nad projektem energii wiatrowej i słonecznej, który pozwoli na zrównoważone wytwarzanie energii do produkcji naszych złączek.  

 

W przyszłości zbadamy również, w jakim stopniu nasi dostawcy przyczyniają się do zdrowszego środowiska i weźmiemy to pod uwagę podczas współpracy.   

 

2.2. Polityka energetyczna   

 

Naszym celem jest ciągłe zmniejszanie specyficznych wymagań energetycznych związanych z produkcją, obsługą oraz dystrybucją naszych produktów i usług. Chcemy oszczędzać energię i odpowiednio dostosować naszą organizację, aby zdefiniować najlepszą możliwą wydajność energetyczną jako cel naszego ciągłego doskonalenia.   

Zobowiązujemy się angażować naszych partnerów biznesowych w proces poprawy efektywności energetycznej (w tym zakupy energooszczędnych produktów i usług) w celu ciągłego i zrównoważonego podnoszenia wydajności energetycznej.  

 

3. Polityka personalna  

 

3.1. Stan obecny – aktualne wyniki  

 

Przez lata SANHA® opracowała politykę personalną, która jest silnie ukierunkowana na bezpieczeństwo i rozwój pracowników z myślą o ich dobrym samopoczuciu i zaangażowaniu.

Prowadzimy ustaloną politykę różnorodności. Różnorodność narodowości i wieku w różnych lokalizacjach SANHA® ma kilka zalet. Na przykład pracownicy o różnym pochodzeniu kulturowym często mają różną wiedzę i różne sposoby myślenia. Może to być bardzo odświeżające i prowadzić do innowacyjnych metod pracy.   

 

Ponadto SANHA® zatrudnia osoby niepełnosprawne na niektórych stanowiskach. Ich odsetek w różnych lokalizacjach jest następujący:    

SANHA® Essen: 3,64%   

SANHA Berlin: 9,09% 

Ogółem w naszych niemieckich oddziałach: 4,55%.   

 

Od 2017 roku SANHA® opracowywała plan współpracy z zakładami pracy chronionej i możliwie największej integracji tych osób z firmą. Warsztaty pracy chronionej odnoszą się do organizacji lub środowiska, w którym osoby niepełnosprawne są odrębnie zatrudniane.   

1 stycznia 2018 r. rozpoczęliśmy pracę z sześcioma dodatkowymi osobami w dziale pakowania firmy SANHA Fittings Ternat. Obecnie pracujemy z 14 osobami z chronionego warsztatu AMAB. 

Pracownicy mają elastyczny czas pracy, co daje im możliwość lepszego zrównoważenia wymagań życia prywatnego i zawodowego.  

 

SANHA® opracowała politykę personalną, w której ramach pracownicy mają możliwość codziennego przeprowadzania wywiadów wydajnościowych z kierownikiem HR. W ten sposób pracownicy traktują się nawzajem z otwartym nastawieniem i nie stronią od rozmów.  Daje im to także możliwość odkrywania określonych punktów pracy i przedstawiania pomysłów na dalsze ulepszenie sposobu działania SANHA®. Wszystko po to, aby zapewnić dobre samopoczucie pracownikom i umożliwić im udział w polityce SANHA®.  

 

Zdrowa i bezpieczna praca to ważny aspekt w firmie. Dlatego nowi pracownicy produkcyjni są zawsze szkoleni w zakresie bezpieczeństwa. Właściwe środki zabezpieczające prowadzą do mniejszej liczby wypadków, a tym samym  mniejszej absencji w pracy. Dzięki prostej kontroli zastosowania i zgodności z przepisami bezpieczeństwa zapewniamy pracownikom dłuższą i zdrowszą pracę.   

Pracownicy mogą również korzystać z różnych szkoleń zewnętrznych, m.in. dotyczących udzielania pierwszej pomocy.  

 

SANHA® pracuje nad utrzymywaniem stałej przydatności swoich pracowników, pozwalając im rozwijać się w różnych obszarach pracy, aby mogli być szerzej wykorzystywani. Szkolenia wewnętrzne są zatem bardzo powszechne, co prowadzi do wielu możliwości rozwoju kariery w firmie.    

 

Promujemy również  zdrowy tryb życia naszych pracowników, nagradzając ich stypendiami rowerowymi i regularnie dając im możliwość zapisów na różne sporty.   

 

SANHA posiada wewnętrzny komitet motywacyjny, składający się z pracowników firmy, którzy się do niego zgłaszają. Komitet motywacyjny ma na celu zaangażowanie, informowanie i motywowanie pracowników. W szczególności oznacza to organizowanie wydarzeń i podejmowanie różnych działań oraz inicjatyw na rzecz poprawy atmosfery pracy. Wszystko to odbywa się zawsze w porozumieniu z pracownikami.    

 

3.2. Rozwój i cel   

 

W najbliższych latach SANHA® Fittings przeanalizuje funkcjonowanie warsztatu dla osób niepełnosprawnych i przekaże wyniki innym firmom SANHA®. W tej chwili jesteśmy bardzo optymistycznie nastawieni do wyników i staramy się współpracować z warsztatami dla osób niepełnosprawnych w lokalizacjach w Niemczech i Polsce.     

W przypadku miejsc pracy, które dają taką możliwość, zawsze będziemy starać się zatrudniać osoby niepełnosprawne, aby wypełniać nasze zobowiązania społeczne.   

 

4. Środowisko 

 

4.1. Aktualny poziom – aktualne wyniki   

 

Jesteśmy pierwszym producentem na rynku wytwarzającym całkowicie bezołowiową serię wyrobów z brązu. Kilka lat temu SANHA® mocno zainwestowała w całkowicie bezołowiowe rozwiązanie dla swoich systemów rurowych. Ołów ma szkodliwy wpływ na zdrowie ludzi i środowisko.    

SANHA® posiada również własne systemy oczyszczania wody. Systemy te zostały opracowane w taki sposób, aby były zgodne z wszelkimi przepisami i prawami dotyczącymi odprowadzania ścieków.   

 

Cyfryzacja  w firmie jest siłą napędową innowacji silnie promowaną na wielu poziomach. Na przykład paski wynagrodzeń nie są już drukowane, ale udostępniane pracownikom cyfrowo. Tutaj można znaleźć więcej informacji o SANHA 4.0.  

 

Cyfryzacja jest stosowana również w magazynie, gdzie pracujemy z Pick-by-Voice, sterowanym głosem systemem komisjonującym. Tutaj również oszczędza się papier i tusz, ponieważ zamówienia nie muszą już być drukowane.  

Staramy się również ograniczać zużycie papieru i tuszu, drukując „recto-verso”.  

Aby oszczędzać tusz i papier, wykorzystujemy również  chmurę „Centrum SANHA”, w której wszyscy pracownicy naszych oddziałów w różnych krajach zapisują swoje dokumenty. Oznacza to, że wszystkie informacje niezbędne w firmie są dostępne dla każdego, zawsze i wszędzie, dlatego nie ma potrzeby wysyłania ani drukowania czegokolwiek.  

 

Z perspektywy środowiskowej modelowanie informacji o budynku pozwala na:  

 

·        lepsze zarządzanie zasobami naturalnymi dzięki bazom danych z obiektami BIM, które umożliwiają integrację informacji o rodzaju, pochodzeniu i zasobach dostarczanych do produkcji;

 

·        zmniejszanie ilości odpadów produkcyjnych, ponieważ wszelkie błędy są wykrywane na etapie projektowania, a nie dopiero w trakcie wytwarzania. Pozwala to konstruktorom otrzymywać prawidłowe wymiary rur i unikać odchyleń, a tym samym marnotrawstwa materiału;  

 

·       mniejsze zużycie papieru i tuszu, ponieważ wszystkie informacje są przechowywane w chmurze. Wszyscy partnerzy mają dostęp do niezbędnych informacji w dowolnym miejscu i czasie, dzięki czemu nic nie musi zostać wydrukowane na papierze. Dotyczy to SANHA®, jak również jej hurtowników i instalatorów.   

 

Rozwój i wyznaczanie celów    

 

Obecnie opracowujemy oprogramowanie, które umożliwi przesyłanie rysunków bezpośrednio do maszyn. W rezultacie w przyszłości również rysunki nie będą już musiały być drukowane. Rozwój ten będzie się odbywał z myślą o dalszej cyfryzacji firmy.  

Nieustannie inwestujemy w optymalizację i innowacje BIM.   

 

Zrównoważony rozwój jako naczelna zasada 

 

Zrównoważony rozwój oznacza odpowiedzialność wobec pracowników, klientów i – co nie mniej ważne – za środowisko. SANHA od wielu lat przywiązuje wagę do tych wartości i konsekwentnie wdraża je w decyzjach biznesowych. 

Jednym z przykładów jest nowa  fabryka złączek ze stali nierdzewnej w Schmiedefeld koło Drezna. Postawiono tu jasny, nowoczesny i szczególnie wydajny budynek przemysłowy. Od wyboru gruntu poprzez zapewnienie przyjaznych i jasnych warunków pracy na nowoczesnych, nowych maszynach produkcyjnych po energooszczędne ogrzewanie dzięki recyklingowi ciepła odpadowego, zakład w Schmiedefeld spełnia wszystkie wymagania, które sobie stawia. Na Expo Real 2009 otrzymał złoty certyfikat „German Seal of Approval for Sustainable Building”. 

Koncepcję zrównoważonego rozwoju można również znaleźć w rozwoju produktów i doborze materiałów. Na przykład ponad 50 procent surowca miedziowego pochodzi już z surowców wtórnych, a od 2008 roku SANHA jest pionierem w dziedzinie innowacyjnych złączek prasowanych i gwintowanych z bezołowiowego brązu krzemowego.