Przejdź do treści

Czyste i bezpieczne – deklaracja środowiskowa SANHA

  • Bezpieczeństwo i higiena pracy są częścią ochrony środowiska, a zatem są integralnym składnikiem w ramach ogólnych działań SANHA. W naszej opinii, największy efekt uzyskuje się poprzez działania zapobiegawcze.
  • Przy realizacji naszych celów, nie zapominamy o efektywnym wykorzystaniu energii odnawialnej i zasobów naturalnych, promujemy recykling materiałów, aby zmniejszyć zużycie surowców oraz dążymy do zmniejszenia zużycia energii elektrycznej w naszych fabrykach.
  • Zobowiązujemy się do warunków pracy, które motywują pracowników do skutecznego działania i odpowiedzialności. Wspieramy ich w ich rozwoju osobistym i zawodowym.
  • Przestrzegamy wszystkie wymogi prawne - w kraju i zagranicą - w celu ochrony środowiska, ochrony zdrowia ludzkiego i w stosunku do użytych materiałów.
  • Aspekty środowiskowe są kluczowym elementem we wszystkich naszych działaniach. Zawsze staramy się unikać negatywnego wpływu na środowisko naturalne, aby utrzymać je w czystości.

Zrównoważony rozwój, jako zasada wiodąca

Zrównoważony rozwój oznacza odpowiedzialność wobec pracowników, klientów, a  zwłaszcza wobec środowiska naturalnego. Wartości te firma SANHA przestrzega od wielu lat i zawsze bierze pod uwagę przy podejmowaniu decyzji biznesowych.

Dobrym przykładem jest fabryka złączek ze stali nierdzewnej w Schmiedefeld koło Drezna. Tutaj zbudowany został nowoczesny budynek przemysłowy o wysokim wskaźniku efektywności energetycznej. Od wyboru usytuowania i konstrukcji budynku, poprzez realizację inwestycji, z wykorzystaniem ciepła technologicznego, aż do instalacji oczyszczenia,zakład ten spełnia najwyższe normy środowiskowe. Dowodzi temu zdobyta przez Nas nagroda na Expo Real 2009 z certyfikatem "niemieckie zrównoważone budownictwo".

Idea zrównoważonego rozwoju jest również odzwierciedleniem w rozwoju naszych produktów i doboru materiałów. Nasz surowiec - miedź - już w ponad 50 % pochodzi z recyklingu. Od 2008 roku jesteśmy jednym z nielicznych dostawców złączek wykonanych z innowacyjnego, bezołowiowego mosiądzu krzemowego.