Przejdź do treści

Combipress - pełna kompatybilność narzędziowa

Funkcja combipress łączy w sobie 3 najważniejsze cechy systemów zaciskowych SANHA:

1. Pełna kompatybilność narzędzi.

SANHA dopuszcza stosowanie narzędzi zaciskowych różnych producentów pod warunkiem spełnienia parametrów technicznych. Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w zakładce "Pełna gwarancja". Daje to wymierne korzyści i obniża koszty pracy ponieważ nie narzucamy konieczności nabycia określonych typów narzędzi.  

Kompatybilność narzędzi nie obowiązuje do zastosowań specjalnych, takich  jak np. instalacje przeciwpożarowe i zastosowania przemysłowe. Stosuje się tu specjalne zaciskarki  o podwyższonej sile zacisku oraz pętle zaciskowe typu HP.

2. Push & Stay 

Trwałe osadzenie rury w złączce znacznie podnosi komfort, dokładność i szybkość montażu.

3. UVUD 

Funkcja UVUD, czyli "niezaciśnięte nieszczelne"- to gwarancja bezpieczeństwa i dokładności montażu. Każda pominięta lub nieprawidłowo zaciśnięta złączka wykazuje widoczną nieszczelność już podczas pierwszego napełniania instalacji. Zapobiega to awarii podczas późniejszej eksploatacji obiektu.  

Specyfikacja techniczna dla wykonania połączeń zaciskowych

 • Serwis, przegląd i naprawy zaciskarek muszą być zgodnie z wytycznymi producenta narzędzi oraz    informacjami zawartymi w instrukcji montażowej SANHA;
 • Zaciskarki kompaktowe (do 28 mm włacznie) muszą posiadać minimalną siłę zaciskową równą 18 kN;
 • Konwencjonalne i elektroniczne zaciskarki (od 35 do 108 mm włącznie) muszą posiadać minimalną siłę zaciskową równą 30 kN;
 • Do wykonywania połączeń na rurach metalowych o średnicy do 54 mm włącznie, szczęki i pętle zaciskowe do połączeń zaciskowych muszą posiadać oryginalne profile typu: SA, M lub V;
 • W przypadku stosowania profilu M o wymiarach 42 - 54 mm, należy używać wyłącznie pętli zaciskowych;
 • Do wykonywania połączeń na rurach metalowych o średnicy większej niż 54 mm, szczęki i pętle zaciskowe muszą posiadać oryginalne profile typu: SA lub M;
 • W przypadku oryginalnych łączników "3fit®-Press" do łączenia  rur wielowarstwowych, należy stosować wyłacznie profil TH. Do oryginalnych łączników serii 3fit®-Press Pb-Free / PPSU można użyć szczęk zaciskowych z oryginalnymi konturami TH, B, F H i U;
 • Należy przestrzegać instrukcji montażowych SANHA dla zastosowanego systemu;
 • Podczas korzystania z zaciskarek i szczęk zaciskowych, w szczególności podczas łączenia narzędzi różnych producentów, należy ściśle przestrzegać instrukcji producenta narzędzi;
 • Stosowanie szczęk zaciskowych danego producenta w zaciskarkach innych producentów wymaga wyraźniej zgody producenta zaciskarki;
 • Kompatybilność narzędzi (tzw. SANHA combipress) nie obowiązuje do zastosowań specjalnych jak np. instalacje przeciwpożarowe i zastosowania przemysłowe. Stosuje się tu specjalne zaciskarki o podwyższonej sile zacisku oraz pętle zaciskowe typu HP.
 • Aby uzyskać dodatkowe informacje mogą Państwo kontaktować się z naszym działem technicznym pod adresem: techniczne@sanha.com lub telefonicznie: +48 76 857 32 02;
 • Informacje dotyczące zastosowania oraz instrukcje montażu znajdą Państwo w poradniku technicznym SANHA. W przypadku zainteresowania szkoleniem proszę o kontakt tel.: +48 76 857 32 02.