Przejdź do treści

Combipress - pełna kompatybilność narzędziowa

Funkcja combipress łączy w sobie 3 najważniejsze cechy systemów zaciskowych SANHA :

1. Pełna kompatybilność narzędzi.

SANHA dopuszcza stosowanie narzędzi zaciskowych różnych producentów pod warunkiem spełnienia parametrów technicznych. Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w zakładce "Pełna gwarancja". Daje to wymierne korzyści i obniża koszty pracy ponieważ nie narzucamy konieczności nabycia określonych typów narzędzi.  

Kompatybilność narzędzi nie obowiązuje do zastosowań specjalnych, takich  jak np. instalacje przeciwpożarowe i zastosowania przemysłowe. Stosuje się tu specjalne zaciskarki  o podwyższonej sile zacisku oraz pętle zaciskowe typu HP.

2. Push & Stay 

Trwałe osadzenie rury w złączce znacznie podnosi komfort, dokładność i szybkość montażu.

3. UVUD 

Funkcja UVUD, czyli "niezaciśnięte nieszczelne"- to gwarancja bezpieczeństwa i dokładności montażu. Każda pominięta lub nieprawidłowo zaciśnięta złączka wykazuje widoczną nieszczelność już podczas pierwszego napełniania instalacji. Zapobiega to awarii podczas późniejszej eksploatacji obiektu.