Przejdź do treści

Czysta woda bez zawartości ołowiu

SANHA jest jedynym producentem PURAFIT® - gwintowanych złączek z bezołowiowego mosiądzu krzemowego CuSi.  Użyty tutaj stop miedzi może być stosowany w instalacjach wody pitnej, ponieważ spełnia kompletnie surowe wymogi w zakresie granicznych wartości zawartości ołowiu w wodzie pitnej.

Złączki gwintowane ze stopów bezołowiowych PURAFIT® zostały zbadane i certyfikowane zgodnie z DVGW GW 6 oraz są zgodne  z PN-EN 1254. Są przeznaczone do stosowania w instalacjach sanitarnych jak i grzewczych. Posiadają Atest Higieniczny PZH.

 

 

 

Eine bleifreie Trinkwasserversorgung ist insbesondere für Kinder und ältere Menschen wichtig.