Przejdź do treści

Złączki z miedzi do spawania "SA" | Miedź

Schweißfittings "SA"

Właściwości

W przypadku większych wymiarów rur połączenie spawane może być bardziej ekonomiczne niż połączenie lutowane na twardo, ponieważ podczas spawania ciepło jest doprowadzane w formie skoncentrowanej do obszaru spawanego. W przeciwieństwie do tego ciepło podczas lutowania twardego musi zostać doprowadzone w formie rozproszonej, co - z powodu nieuniknionego przedwczesnego schłodzenia – spowodowanego również dobrą przewodnością cieplną metali – jest z jednej strony bardziej czasochłonne, z drugiej strony skutkuje wyższym zużyciem gazu niż w przypadku spawania. Ponadto w przypadku średnic zewnętrznych przekraczających 108 mm brak jest odpowiednich złączek do lutowania kapilarnego.

Maksymalne dopuszczalne ciśnienia robocze dla rur miedzianych i kapilarnych złączek lutowanych SANHA® zgodnie z EN 1254-1

Rodzaj połączenia Temperatura robocza Zew. średnica rury
15...28 mm 35...54 mm 64...108 mm
Spawanie 30 °C 40 bar 25 bar 16 bar
65 °C 25 bar 16 bar 16 bar
110 °C 16 bar 10 bar 10 bar

W przypadku stosowania produktów poza zakresem zawartym w tabeli należy skontaktować się z naszym Działem Doradztwa Technicznego.

Kompleksowe korzyści

SANHA oferuje następujące złączki do spawania z miedzi:       

  • Łuki do spawania 90° zgodnie z DIN 2607 SANHA® nr katalogowy 3K, wymiary: 35 x 1,5 mm do 267 x 3 mm
  • Dna elipsoidalne do wstępnego spawania zgodnie z DIN 28011, SANHA, nr katalogowy KB, wymiary: 35 x 1,5 mm do 267 x 3 mm
  • Podkładki kołnierzowe do wstępnego spawania zgodnie z DIN 86341, SANHA, nr katalogowy WBS V, wymiary: 15 x 1,5 mm do 267 x 3 mm


Zastosowanie

  • Woda pitna
  • Ogrzewanie
  • Przewody gazowe i olejowe
  • Solary
  • Deszczówka
  • Sprężone powietrze

Więcej aplikacji na zamówienie.