Navigatie overslaan

Informatie over gegevensbescherming

 

Wettelijk

In het volgende privacybeleid wordt uitgelegd welke persoonsgegevens wij verwerken en hoe. De bescherming van persoonsgegevens tijdens de verwerking en de beveiliging van alle zakelijke gegevens heeft bij ons een belangrijke prioriteit in onze bedrijfsprocessen. Wanneer u met ons communiceert, kan u worden gevraagd om persoonsgegevens te verstrekken. De aan ons toevertrouwde gegevens zullen met de grootste zorg, strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften worden behandeld.

Verwerkingsverantwoordelijke en functionaris voor gegevensbescherming

Zodat u weet met wie u contact kunt opnemen als het gaat om uw gegevens, informeren wij u eerst wie de verwerkingsverantwoordelijke is en wie de juiste contactpersoon is voor uw vragen of opmerkingen.  

Wettelijke verwerkingsverantwoordelijke:

SANHA GmbH & Co. KG

Im Teelbruch 80

45219 Essen

Duitsland

Functionaris voor de gegevensbescherming

datenschutzsanhacom

A. Website

Hieronder beschrijven wij de verwerking in verband met het gebruik van onze website.

Doelstellingen en rechtsgrondslagen

Protocolgegevens

Om technische redenen geeft uw internetbrowser bij elk bezoek aan de website automatisch informatie door aan onze webserver (de zogenaamde protocolgegevens). Een deel van deze informatie wordt opgeslagen in logbestanden, bijv.

 • Datum van de toegang
 • Tijdstip van de toegang
 • URL van de verwijzende website
 • Het opgevraagde bestand
 • Het overgedragen datavolume
 • Browsertype en -versie
 • Besturingssysteem
 • IP-adres

In principe evalueren wij loggegevens alleen om storingen in de werking van onze website te verhelpen of om beveiligingsincidenten op te lossen.

Voor het oplossen van problemen of om bewijsmateriaal te bewaren in het geval van veiligheidsincidenten, kan het nodig zijn om extra persoonsgegevens te verzamelen samen met de loggegevens. In deze gevallen baseren wij de verwerking van de protocolgegevens op een wettelijke toestemming.

Deze verwerkingsactiviteiten zijn gebaseerd op art. 6 lid 1 van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Ons rechtmatige belang is de technische terbeschikkingstelling, beveiliging en optimalisatie van de website. 

Contactformulier

U kunt contact met ons opnemen via het contactformulier. De daar ingevoerde gegevens zijn deels nodig om de communicatie met u mogelijk te maken en uw aanvraag te verwerken. In dit geval zijn deze velden gemarkeerd als verplicht. Verdere gegevens die u ons verstrekt maken het voor ons makkelijker om u persoonlijk te spreken of uw aanvraag beter of sneller te verwerken.

Deze verwerkingen zijn gebaseerd op art. 6 lid 1 sub b van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). 

Nieuwsbrief

Op onze website kunt u zich abonneren op een nieuwsbrief. Om na te gaan of de aanmelding voor het ontvangen van de nieuwsbrief daadwerkelijk door de eigenaar van een e-mailadres is gedaan, maken wij gebruik van de "dubbele opt-in-procedure". De nieuwsbrief wordt pas geabonneerd nadat de eigenaar van het e-mailadres de activering van de nieuwsbrief uitdrukkelijk heeft bevestigd door op de link in de bevestigingsmail te klikken. Als bewijs hiervan registreren wij de uitvoering van de afzonderlijke fasen van de dubbele opt-in-procedure.

Als u zich registreert om onze nieuwsbrief te ontvangen, en dus instemt met de toezending ervan, worden uw gegevens uitsluitend gebruikt voor het toezenden van de nieuwsbrief. ). U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. In elke nieuwsbrief vindt u hiervoor een bijbehorende link. Uw afmelding voor de nieuwsbrief wordt in onze database geregistreerd.

Deze verwerking is gebaseerd op art. 6 lid 1 sub a van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Cookies

Wij maken gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die wij op uw apparaat opslaan wanneer u onze website bezoekt. Elke keer dat u onze website bezoekt, worden deze cookies naar ons teruggestuurd. Dit stelt ons bijvoorbeeld in staat u te herkennen of de navigatie voor u te vergemakkelijken met behulp van de informatie in de cookies.

Cookies kunnen niet worden gebruikt om programma's te starten of om virussen naar een computer over te brengen. Cookies kunnen alleen worden gelezen door de webserver waarvan ze afkomstig zijn.

Wij zullen de informatie in de cookies niet aan derden doorgeven zonder uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt onze website ook zonder cookies bekijken. Internetbrowsers worden in de regel standaard ingesteld om cookies te accepteren. Om te voorkomen dat uw internetbrowser cookies gebruikt, kunt u (1) het gebruik van cookies bij het bezoek aan de website weigeren via de cookie-layer (indien beschikbaar) of (2) het gebruik van cookies deactiveren via de instellingen van uw internetbrowser. U kunt de helpfuncties van uw internetbrowser gebruiken om te leren hoe u cookies in uw browser kunt deactiveren en/of verwijderen. Houd er rekening mee dat het deactiveren/verwijderen van cookies ertoe kan leiden dat bepaalde functies van onze website niet meer functioneren zoals verwacht. Cookies die nodig kunnen zijn voor bepaalde functies van onze website worden hieronder weergegeven. Bovendien heeft het deactiveren/verwijderen van cookies alleen invloed op de internetbrowser die op het specifieke apparaat gebruikt wordt. Voor andere internetbrowsers moet het deactiveren/verwijderen van cookies daarom overeenkomstig worden herhaald.

Cookies die wij voor bepaalde functies gebruiken, zonder referentie naar een persoon:

 • Cookies die bepaalde gebruikersvoorkeuren opslaan (bijvoorbeeld zoek- of taalinstellingen);
 • Cookies die gegevens opslaan om een storingsvrije weergave van video- of audiocontent te garanderen.
 • Cookies die tijdelijk bepaalde gebruikersinputs opslaan (bijv. de inhoud van een winkelmandje of een online formulier);

Cookies die wij voor bepaalde functies gebruiken, met referentie naar een persoon:

 • Cookies die worden gebruikt om onze gebruikers te identificeren of te authentiseren;

Wij slaan de gegevens op tot het einde van de looptijd van een betreffende cookie of tot u de cookies verwijdert.

Deze verwerking is gebaseerd op art. 6 lid 1 sub f van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Wij werken voortdurend aan het optimaliseren van de website en het verbeteren van de gebruiksvriendelijkheid.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc., (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS; "Google"). Het gebruik omvat de functie "Universal Analytics". Dit maakt het mogelijk om gegevens, sessies en interacties op meerdere apparaten toe te wijzen aan een pseudoniem gebruikers-ID en zo de activiteiten van een gebruiker op verschillende apparaten te analyseren.

Google Analytics maakt gebruik van cookies die een analyse van het gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt gewoonlijk overgebracht naar een server van Google in de VS en wordt daar opgeslagen. Als echter IP-anonimisering op deze website wordt geactiveerd, verkort Google vooraf uw IP-adres in lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Slechts in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar verkort. Het IP-adres dat uw browser in het kader van Google Analytics doorgeeft, wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd. Google gebruikt deze informatie namens de beheerder van deze website om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over uw website-activiteiten samen te stellen en andere diensten met betrekking tot website-gebruik en internetgebruik aan de beheerder van de website te leveren. Ook voor dit doel hebben wij een legitiem belang bij de gegevensverwerking.

De rechtsgrondslag voor het gebruik van Google Analytics is art. 6 lid 1 sub f van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Het belang is de optimalisatie van de website. Sessies en campagnes worden na een bepaalde periode beëindigd. Standaard worden sessies na 30 minuten zonder activiteit gesloten en worden campagnes na zes maanden beëindigd. De campagne mag niet langer duren dan twee jaar. Kijk meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en privacy op https://www.google.com/analytics/terms/de.html en op https://policies.google.com/?hl=nl.

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te selecteren. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website kunt gebruiken. U kunt het gebruik door Google van de door de cookie gegenereerde gegevens die betrekking hebben op uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) en de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen door de browser-add-on te downloaden en te installeren. Opt-out-cookies voorkomen dat uw gegevens bij uw bezoek aan deze website in de toekomst worden verzameld. Om te voorkomen dat Universal Analytics gegevens verzamelt op verschillende apparaten, moet u de opt-out instellen op alle gebruikte systemen. Als u hier klikt wordt de opt-out-cookie ingesteld: Google Analytics uitschakelen..

Google Ads Conversietracering

Wij gebruiken Google Conversietracering ook om het gebruik van onze website statistisch vast te leggen en te evalueren om onze diensten voor u te optimaliseren. Google Ads plaatst een cookie (zie hoofdstuk 5) op uw computer als u onze website via een Google-advertentie bezoekt.

Deze cookies vervallen na 30 dagen en worden niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Als de gebruiker bepaalde pagina's van de website van de Ads-klant bezoekt en de cookie is nog niet verlopen, kunnen Google en de klant herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina is omgeleid.

Elke Ads-klant ontvangt een andere cookie. Cookies zijn dan ook niet te traceren via de websites van Ads-klanten. De informatie die met behulp van de conversiecookie wordt verzameld, wordt gebruikt om conversiestatistieken te genereren voor Ads-klanten die voor conversietracering hebben gekozen. Ads-klanten zien het totaal aantal gebruikers die op hun advertentie hebben geklikt en zijn omgeleid naar een pagina met een conversietag. Deze Ads-klanten ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd.

Als u niet wilt deelnemen aan het traceerproces, kunt u ook het daarvoor benodigde plaatsen van een cookie weigeren. U kunt dit bijvoorbeeld met behulp van een browserinstelling doen die het automatisch accepteren van cookies deactiveert. U kunt cookies voor het volgen van conversies ook uitschakelen door uw browser zo in te stellen dat cookies van het domein "www.googleadservices.com" worden geblokkeerd. U vindt het privacybeleid van Google voor de conversietracering onder de volgende link: https://services.google.com/sitestats/nl.html. De rechtsgrondslag voor het gebruik is art. 6 lid 1 sub f van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Het belang is de optimalisatie van de website. 

MyFonts Counter

Op deze website maken wij gebruik van MyFonts Counter, een webanalysedienst van MyFonts Inc. 500 Unicorn Park Drive, Woburn, MA 01801, USA. Op basis van de licentievoorwaarden en voor statistische doeleinden wordt het aantal bezoeken aan de website geteld en deze gegevens worden naar MyFonts gestuurd. MyFonts verzamelt alleen anonieme gegevens. De gegevens kunnen worden doorgegeven door het activeren van JavaScript-code in uw browser. Om te voorkomen dat de Java-scriptcode van MyFonts wordt uitgevoerd, kunt u een Java-scriptblocker installeren (bijvoorbeeld www.noscript.net).  Meer informatie over MyFonts Counter vindt u in het privacybeleid van MyFonts op https://www.monotype.com/legal/terms-and-conditions-of-business/#Privacy

De rechtsgrondslag voor het gebruik is art. 6 lid 1 sub f van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Het belang is de optimalisatie van de website.

Koppelingen met sociale netwerken

Op onze website vindt u eenvoudige links naar onze pagina's op de verschillende sociale netwerken. Als u de link van onze website naar een sociaal netwerk volgt of u registreert bij uw sociale netwerk om inhoud op onze website te delen, worden uw gegevens verwerkt door de aanbieder van het sociale netwerk. Het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door de beheerder van het sociale netwerk, evenals uw relevante rechten en instellingsmogelijkheden voor de bescherming van uw privacy, kunt u vinden in het privacybeleid van de desbetreffende beheerder.

B. Leveranciers en klanten 

Hieronder beschrijven we de verwerking met betrekking tot onze leveranciers en klanten.

Doelstellingen en rechtsgrondslagen

Wij gebruiken contact- en communicatiegegevens en andere relevante persoonsgegevens van onze leveranciers en klanten, voor zover deze of hun medewerkers natuurlijke personen zijn. Wij verwerken deze gegevens voor de uitvoering van de zakelijke relatie, communicatie, marketingactiviteiten en voor het onderhouden van contacten. 

Deze verwerkingsactiviteiten zijn gebaseerd op art. 6 lid 1 sub f van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Ons rechtmatige belang is de technische uitvoering van de samenwerking, marketing en het beheren van contacten. 

C. Algemene informatie

Ontvanger

Tenzij anders beschreven in dit privacybeleid, werken wij met verschillende dienstverleners en partners samen die persoonsgegevens kunnen ontvangen bij de uitvoering en exploitatie van onze website en onze diensten:

 • Dienstverlener voor hostingdiensten
 • IT-dienstverlener
 • Dienstverlener voor programmeringsdiensten
 • Dienstverlener voor verkoop- en marketingdiensten
 • Autoriteiten en instellingen, indien bij de wet vereist 

Wij zullen uw gegevens alleen aan deze ontvangers doorgeven als dit nodig is om een contract met u uit te voeren of als er een legitiem belang is bij het doorgeven van uw gegevens of als uw toestemming voor het doorgeven al bestaat.

Doorgifte aan ontvangers buiten de EER

Tenzij anders beschreven, zullen wij uw persoonsgegevens niet doorgeven aan ontvangers buiten de EER. 

In het geval van een doorgifte nemen wij contractuele of organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat de ontvanger ofwel een adequaat niveau van gegevensbescherming heeft (bijvoorbeeld op basis van een besluit van de Europese Commissie over de gepastheid van de doorgifte voor het betreffende land of de overeenkomst tussen de Europese Unie en de ontvanger via zogenaamde EU-modelcontracten) ofwel u hebt uw toestemming daarvoor gegeven.

Meer informatie hierover, in het bijzonder over de genomen maatregelen, kunt u opvragen bij onze functionaris voor gegevensbescherming.

Leveringsverplichting

Voor zover de persoonsgegevens nodig zijn voor de totstandkoming en uitvoering van de zakelijke relatie en de daaraan verbonden contractuele of wettelijke verplichtingen, moeten deze gegevens door u worden verstrekt, zodat wij aan onze prestatieverplichtingen of wettelijke verplichtingen kunnen voldoen. Zonder het verstrekken van de gegevens is het mogelijk dat wij niet langer in staat zijn om de dienst te verlenen of deze dienst correct of volledig te verlenen. Het verstrekken van aanvullende gegevens is noch contractueel, noch juridisch noodzakelijk.

Bewaartijd

Als wij uw persoonsgegevens opslaan, gebeurt dit slechts voor een beperkte periode en niet langer dan nodig is. In principe wissen wij uw gegevens als deze niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld of als er andere juridische redenen zijn die verwijdering vereisen.

Voor zover wij onderworpen zijn aan wettelijke bewaarverplichtingen die een langere opslagtermijn vereisen, slaan wij de gegevens voor deze periode op, in het bijzonder om te voldoen aan handelsrechtelijke en belastingrechtelijke bewaartermijnen van 2 tot 10 jaar.

Andere wettelijke redenen voor het bewaren van gegevens kunnen zijn dat we gegevens moeten bewaren als bewijs voor de duur van de toepasselijke verjaringstermijn. Deze termijnen liggen over het algemeen tussen 2 en 30 jaar.

Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens

U hebt de volgende wettelijke rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens. U kunt ook contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming om meer te weten te komen over wat deze rechten in detail betekenen. Omdat de juridische details vrij gecompliceerd zijn, geven wij u hieronder de belangrijkste informatie over de rechten. Laat het ons weten alstublieft weten in welke vorm u meer informatie wenst te ontvangen. Als u dit niet specifiek vermeldt, zullen wij uw verzoek meestal in dezelfde vorm beantwoorden als via welke u ons hebt benaderd met een verzoek. U ontvangt binnen een maand een reactie. Bij duidelijk ongegronde of overmatige verzoeken hebben wij het recht om een passende vergoeding te vragen of uw verzoek af te wijzen. 

Toegang tot uw gegevens, art. 15 van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

U hebt het recht om te vragen en te weten of wij persoonsgegevens van u verwerken. Wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken, ontvangt u informatie over de specifieke gegevens en andere aanvullende informatie.

Correctie van uw gegevens, art. 16 van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

U hebt het recht om ons te verzoeken uw gegevens te corrigeren indien deze onjuist, onnauwkeurig en/of onvolledig zijn. Het recht op correctie omvat het recht om de gegevens aan te vullen met aanvullende toelichtingen of mededelingen.

Wissen van uw gegevens, art. 17 van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

U hebt het recht om ons te verzoeken om uw persoonsgegevens te verwijderen als er geen reden meer is om deze op te slaan.

Beperking van de verwerking van uw gegevens door ons. Art. 18 van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

In bepaalde gevallen hebt u recht op een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens voor een specifiek doel.

Gegevensoverdracht, art. 20 van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

U hebt in bepaalde gevallen het recht om uw gegevens op te vragen in een gangbaar, elektronisch, machineleesbaar formaat.

Het recht op gegevensoverdracht omvat het recht om de gegevens door te geven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke. Op verzoek zullen wij daarom, voor zover technisch mogelijk, de gegevens rechtstreeks doorgeven aan een door u genoemde of nog te noemen verwerkingsverantwoordelijke. Het recht op doorgifte van gegevens bestaat alleen voor door u verstrekte gegevens en veronderstelt dat de verwerking is gebaseerd op een toestemming of voor de uitvoering van een contract en wordt uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde processen.

Bezwaar tegen de verwerking van uw gegevens door ons, art. 21 van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Bij de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van taken van algemeen belang (art. 6 lid 1 sub e van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)) of ter bescherming van gerechtvaardigde belangen (art. 6 lid 1 sub f van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)) kunt u te allen tijde met onmiddellijke ingang bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als er geen reden is voor verdere verwerking.

(Houd er alstublieft rekening mee dat u wettelijk geen recht hebt op het recht van bezwaar als de verwerking is gebaseerd op toestemming. Aangezien u echter het recht hebt uw toestemming voor de toekomst in te trekken wanneer gegevens met uw toestemming worden verwerkt, is het resultaat van de intrekking van de toestemming vergelijkbaar met dat van een bezwaar.)

Intrekking van toestemming 

Indien u ons uw toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u deze toestemming te allen tijde en zonder opgave van redenen met ingang van de toekomst herroepen. Neem a.u.b. rechtstreeks contact op met het contactpunt waar u uw toestemming hebt gegeven of met de functionaris voor gegevensbescherming.

Klachten

U hebt het recht om bij de toezichthoudende autoriteit een klacht in te dienen over de verwerking van uw persoonsgegevens, art. 77 van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).