Navigatie overslaan

Optimale drinkwaterhygiëne: 11 tips

Helder drinkwater 

Hygiënisch drinkwater vormt de belangrijkste basis voor onze gezondheid. Het is dan ook enorm belangrijk om alle negatieve invloeden op de kwaliteit van ons drinkwater (zoals lood, legionella en chemische en biologische onzuiverheden) onder alle omstandigheden te vermijden.

1. Oorzaken van kwaliteitsverlies

 

Er zijn verschillende factoren die de drinkwaterkwaliteit kunnen beïnvloeden. Zo kan de installatie van pijpleidingen, contact met ongeschikte materialen, stagnatie en verwarming zorgen voor aantasting van het drinkwater. Het negeren van deze factoren kan dan ook de groei van bacteriën bevorderen en zo de gezondheid schaden.

SANHA-leidingsystemen voldoen daarom 100% aan de hoog gestelde materiaaleisen. Afhankelijk van de toepassing en de kwaliteit van het drinkwater biedt SANHA systemen uit verschillende materialen  die aan alle eisen voldoen om een optimale bescherming van de drinkwaterkwaliteit te garanderen.

Naast het gebruikte materiaal speelt ook de installatietechniek een zeer belangrijke rol. Niet alleen de keuze van hygiënische materialen en systeemcomponenten, maar ook een systeemontwerp afgestemd op de hygiëne vormen de basisvoorwaarden voor de kwaliteit en duurzaamheid van drinkwaterinstallaties.

2. Intensieve samenwerking

Het belang van samenwerking kan niet vaak genoeg worden benadrukt. Een verantwoorde, continue en intensieve samenwerking tussen alle partijen is essentieel bij de planning en uitvoering van een drinkwaterinstallatie. Wanneer elke betrokken partij zich hiervan bewust is, kunnen veel problemen vermeden worden. 

3. Loodbacteriën om de drinkwaterkwaliteit te beoordelen

Vooral bacteriën en ziektekiemen in het drinkwater kunnen leiden tot gezondheidsproblemen. De drinkwaterinstallaties moeten daarom regelmatig worden gecontroleerd.  Ook preventieve maatregelen of tests tijdens de ingebruikname worden toegepast.

Tot de belangrijkste toonaangevende bacteriën behoren onder andere:

Legionella

De bacterie Pseudomonas Aeruginosa is de belangrijkste ziekteverwekker die via drinkwater wordt overgedragen. Deze bacterie groeit optimaal bij temperaturen tussen 25°C en 30 °C en mag tijdens een wateranalyse niet voorkomen. Het Robert Koch Instituut classificeert zelfs de kleinste hoeveelheden van deze ziekteverwekker als "gevaarlijk voor de gezondheid". Wanneer er eenmaal een infectie met deze bacterie voorkomt, is deze zeer moeilijk te behandelen en kan deze leiden tot ernstige orgaanziekten bij de mens, met soms zelfs de dood tot gevolg. Als een drinkwatersysteem besmet is met deze bacterie, is het nodig om het gebouw onmiddellijk te sluiten en de hele drinkwaterinstallatie volledig te renoveren.

E. colibacterie

Deze bacterie komt voor in de menselijke en dierlijke darmen en hoort absoluut niet thuis in het drinkwater. Toch zijn er reeds enkele herhaalde meldingen van besmettingen, vooral in agrarische gebieden. De bacterie veroorzaakt onder andere maag- en darmcomplicaties, blindedarmontsteking en buikvliesontsteking. Een andere fecale kiem, de enterokokken, heeft een zeer vergelijkbaar effect.

Pseudomonaden

Deze bacterie is een koudwaterkiem. Vooral slecht of zelden doorstroomde buisdelen kunnen hiermee worden aangetast. Deze komen voor in verkeerd geplande of oudere leidingsystemen waar stagnatie plaatsvindt. Gevaren: longontsteking of urineweginfecties.

Biofilm

Biofilms zijn geen bacterie, maar een laag die voedsel voorziet voor andere organismen. Ze zijn niet altijd even schadelijk voor de gezondheid. Integendeel, ze beschermen de binnenkant van de pijpleiding gedeeltelijk en helpen zelfs om het water schoon te houden. De vorming en samenstelling van de biofilm is afhankelijk van de pH-waarde en de watertemperatuur. Ze bevorderen echter ook de innesteling van gezondheidsbedreigende bacteriën zoals Legionella (zie boven).

4. Het gevaar van legionella

In Duitsland wordt aangenomen dat ongeveer 3000 sterfgevallen per jaar kunnen worden toegeschreven aan de legionairsziekte die wordt veroorzaakt door de bacterie Legionella pneumophila. Besmetting gebeurt door het inademen van kleine waterdruppeltjes in de lucht die de legionellabacterie bevatten. Als deze ziekteverwekker in een drinkwatersysteem wordt gedetecteerd, is eliminatie door thermische desinfectie aangeraden.

5. (Organische) materialen in drinkwatersystemen

De keuze van het leidingsysteem, aandacht voor de hygiëne tijdens de installatie en vakkennis tijdens de installatiewerkzaamheden zijn essentieel om te voorkomen dat bacteriën in het leidingnet ontwikkelen. Hierbij spelen de gebruikte materialen een zeer belangrijke rol, aangezien het voedingsstoffen kan afgeven (in de vorm van organische koolstofverbindingen) die bijdragen aan de groei van bacteriën.

Vooral bij het gebruik van organische materialen moet ervoor worden gezorgd dat deze geen voedingsbodem voor micro-organismen vormen. Dergelijke organische materialen omvatten EPDM-zegels. Alle organische materialen die SANHA voor dichtringen gebruikt, worden daarom regelmatig chemisch en microbiologisch getest in de MPA Dortmund volgens de DVGW-Praktijkrichtlijn W270.

Zo wordt gegarandeerd dat in de SANHA-installatiesystemen alleen materialen van de hoogste kwaliteit worden gebruikt en dat er geen negatieve gevolgen zijn voor de drinkwaterkwaliteit.  

6. Optimale materialen & systemen

SANHA biedt voor elke toepassing de materialen en fittingen die installateurs en planners in staat stellen om hygiënische, duurzame en milieuvriendelijke drinkwaterinstallaties te realiseren. Naast onze leidingsystemen uit roestvrij staal, koper en kunststof bieden wij verschillende leidingsystemen met pers- en overgangsfittingen uit hoogwaardig loodvrij siliciumbrons (CuSi).

Planners en installateurs hebben vele opties wat betreft fittingen en aansluitmogelijkheden om stagnatie te vermijden:  

  • Flow bends
  • T-stukken en schroefdraadverbindin
  • Dubbele muurplaten van het hoogwaardige materiaal CuSi en roestvrij staal

Dit maakt het eenvoudig om een hygiënische lusinstallatie uit te voeren met een laag drukverlies. Alle fittingen zijn voorzien van de juiste pers-, draad- of pluguiteinden en kunnen direct worden aangesloten op roestvrijstalen, koperen of kunststof composiet buizen, wat zorgt voor een kosteneffectieve, veilige en efficiënte installatie. Vooral onze dubbele muurplaten uit CuSi bieden een veilige oplossing ideaal voor drinkwaterinstallaties vanwege de bijzonder hoge ontzinking en het loodvrije materiaal.

7. Loodvrije drinkwaterinstallatie

Lood hoort niet thuis in drinkwater. Wat geen lood bevat, geeft geen lood vrij in het drinkwater. SANHA biedt daarom verschillende systeemfittingen uit loodvrij siliciumbrons CuSi aan. Tegenwoordig kunnen retailers, installateurs en planners kiezen uit verschillende series: of het nu gaat om systeempersfittingen van de 8000-serie "PURAPRESS", draadfittingen van de 3000-serie "PURAFIT®" of systeempers- en duwfittingen van de 23000, 25000 en 35000-serie "3fit®-Press" en "3fit®-Push" voor hoogwaardige meerlagenbuizen, door het gebruik van onze loodvrije systemen draagt ook u bij aan zuiver drinkwater.

Al onze loodvrije systemen en de premium koperlegering CuSi zijn gecertificeerd door de DVGW en ETA en vele andere belangrijke internationale certificeringsinstanties (bijv. WRAS, KIWA-ATA, CSTB, ETA, SINTEF). Onze verklaring aan de ZVSHK ("ZVSHK Fabrikantenverklaring") toont ook de geschiktheid van verschillende SANHA systemen voor drinkwater aan. Loodvrij siliciumbrons is ook geschikt voor contact met drinkwater volgens de "Positive List of Materials Suitable for Drinking Water Hygiene", uitgegeven door de Duitse federale milieu-instantie (UBA) in september 2013.

8. Vermindering van stagnatietijd

Stagnatie in drinkwaterinstallaties kan nooit volledig worden vermeden, maar het kan wel aanzienlijk worden gereduceerd wanneer de leidingen en aansluitingen correct zijn gedimensioneerd en gerangschikt. Alleen dan zal bij normaal gebruik een voldoende verversing van het water in het systeem plaatsvinden. Voorwaarde hiervoor is een exacte berekening van het leidingsysteem op basis van de werkelijke individuele weerstanden en een vooraf bepaalde gelijktijdigheidsfactor die is aangepast aan het gebruikersgedrag.

9. Lus en ringinstallaties

Voor drinkwateraansluitingen is een lus- of ringlijninstallatie tegenwoordig standaard. Alleen met deze installatiemethoden is het mogelijk om de eis van de VDI-richtlijn 6023 te implementeren, volgens welke de inhoud van een drinkwatersysteem uiterlijk na 72 uur volledig moet worden vervangen. Bovendien heeft de markt - vooral hygiënisch zeer gevoelige gebieden zoals ziekenhuizen, bejaardentehuizen, maar ook scholen - over het algemeen een drinkwaterinstallatie van roestvrij staal nodig.

Het doorhangen van de buis voorkomt stagnatie van het drinkwater in vergelijking met de conventionele T-stukinstallatie en voorkomt zo een ongewenste kiemvorming. Dit verbindingsontwerp en de vorm van de dubbelwandige beugels maakt een eenvoudige complete installatie mogelijk. De combinatie van SAHNA installatiesystemen biedt hier een volledige oplossing. 

10. De hygiënisch perfecte lekdetectie

Net als bij de planning en installatie van drinkwatersystemen moet de lek-/druktest worden uitgevoerd met extra aandacht voor hygiëne. Voorschriften en aanbevelingen voor een hygiënische lekdetectie worden beschreven in de ZVSHK-folder "Lekdetectietest van drinkwaterinstallaties" en de BHK-regel 5.001 "Druktest van drinkwaterleidingen".

11. Lekdetectietest met perslucht of inert ga

Een hygiënisch perfecte lekdetectietest is alleen mogelijk in de vorm van een "droge test" met olievrije perslucht of inert gas (stikstof of kooldioxide). Deze test moet in twee stappen worden uitgevoerd, namelijk de lekdetectietest (voorafgaande test) en de daaropvolgende sterktetest (hoofdtest). De lekdetectietest wordt uitgevoerd met een testdruk van 15 kPa (150 mbar). De testtijd bedraagt ten minste 120 minuten voor 100 liter leidingvolume. De testtijd wordt met 20 minuten verlengd voor elke extra 100 liter. De gebruikte drukmeters moeten worden gekalibreerd en een afleesnauwkeurigheid van 0,1 kPa (1 mbar) hebben. De sterkteproef wordt uitgevoerd bij 300 kPa (3000 mbar) voor buisafmeting tot en met DN 50. Voor buisafmetingen groter dan DN 50 moet de testdruk 100 kPa (1000 mbar) bedragen. Gedurende de test mag er geen drukverlies worden vastgesteld.