Navigatie overslaan

REACH: Wij informeren

SANHA GmbH & Co. KG is een van de toonaangevende Europese fabrikanten van leidingsystemen voor verwarming, sanitair en airconditioning.

Als zakenpartner koopt u bij ons leidingsystemen en componenten. Alle verplichtingen die voortvloeien uit de REACH-verordening zijn volledig op ons van toepassing. REACH is de Europese chemicaliënverordening voor registratie die in 2007 van kracht ging.

Beoordeling, autorisatie en beperking van chemische stoffen. REACH heeft tot doel het hoogste niveau van bescherming van de menselijke gezondheid en het milieu te waarborgen.

Bij de herziening van 27.06.2018 heeft het ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) als verantwoordelijke Europese autoriteit metallisch lood opgenomen in de lijst van zeer zorgwekkende stoffen (volgens REACH-verordening 1907/2006).

 

Uittreksel uit de ECHA-Kandidatenlijst
NaamEG-nr.CAS-nr.Datum van opname/Dag van toelating
Lead/Lood231-100-47439-92-127/06/2018

 

Fabrikanten en leveranciers van producten (bv. "halffabricaten, onderdelen, hulpstukken", enz.) moeten hun commerciële klanten informeren in overeenstemming met Art. 33 van de bovengenoemde REACH-verordening indien lood in een concentratie van meer dan 0,1 % in het kleinste deelproduct zit. Voor "componenten" betekent dit concreet dat "elk kleinste product van een samengesteld product" als referentiewaarde voor de berekening wordt gebruikt.

Reeds vele jaren geleden hebben wij hoogwaardige producten van het loodvrije materiaal siliciumbrons (CuSi) ontwikkeld. De volgende systemen zijn daarom volledig loodvrij:

 • NiroSan®,
 • NiroTherm®,
 • PURAPRESS®,
 • PURAFIT®,
 • SANHA®-Press,
 • 3fit®-Press Pb-free

Enkele SANHA-producten uit de volgende productgroepen bevatten kleine hoeveelheden lood in een concentratie van > 0,1 % als legeringscomponent:

 • Bronzen fittingen Serie 4000
 • Draadfittingen in messing
 • Gedraaide delen uit koolstofstaal Serie 24000
 • SANHA®-HEAT bronzen componenten
 • Kogelkranen in messing
 • SANHA®-Press Gas (overgangsfittingen van brons)
 • 3fit®-Press

 

 

Producten die van bovengenoemde materialen zijn gemaakt, vallen niet binnen het toepassingsgebied van Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels (CLP-verordening) en zijn daarom niet onderworpen aan indelings- en etiketteringseisen. 

Mochten er wijzigingen zijn met betrekking tot bovenstaande bepalingen, dan zullen wij u op de hoogte blijven houden via onze website www.sanha.com