Te veel lood in drinkwater voor de Belgische politie

Uit watermonsters van drie Brusselse politiegebouwen is gebleken dat de aanwezigheid van lood in het drinkwater tot 13 maal hoger ligt dan de toegelaten hoeveelheid. Nu heeft het personeel geen toegang meer tot vers drinkwater. Soortgelijke situaties doen zich ook steeds opnieuw voor in het Verenigd Koninkrijk. Preventie is nochtans eenvoudig - met moderne leidingsystemen zoals loodvrije fittingen en leidingen voor een veilige drinkwatervoorziening.

Water met teveel lood niet drinkbaar

"Het water is niet drinkbaar" - deze waarschuwing werd op de kranen aangebracht nadat een 13-voudige toename van het loodgehalte tijdens de bemonstering werd vastgesteld. Medewerkers in de getroffen politiegebouwen ontvangen nu flessenwater. Volgens de huidige EU-richtlijn 98/93/EG mag het loodgehalte niet meer dan 0,01 mg/l bedragen. Het loodgehalte in het drinkwater uit de kranen is 13 keer hoger dan de toegelaten hoeveelheid. Dit kan leiden tot ernstige gezondheidsproblemen.

 

Als wordt vastgesteld dat oude loden leidingen verantwoordelijk zijn voor lood in het drinkwater moet de installatie in de betreffende gebouwen worden vervangen. Dan is het zinvol om volledig loodvrije componenten te gebruiken. SANHA biedt al jaren een breed scala aan producten voor hoogwaardige loodvrije drinkwaterinstallaties. Hiertoe behoren PURAPRESS® -siliciumbrons pers, schroefdraad- en overgangsfittingen PURAFIT® voor koperen en roestvrijstalen buizen en 3fit®-Press voor meerlaagse buizen. Samen met de bijbehorende buizen kunnen zo eenvoudig veilige en gezonde systemen worden geproduceerd. Daarbovenop worden gerechtelijke procedures over een te hoog loodgehalte vermeden.