Schone energie met waterstof

Waterstof wordt beschouwd als een veelbelovende manier om energie te leveren voor verwarming in huishoudens, maar ook in de industrie en het vervoer. Als het meest voorkomende chemische element in ons universum zou waterstof overal geproduceerd kunnen worden en kan het zo het verbruik van conventionele energiebronnen zoals olie, aardgas en steenkool aanzienlijk verminderen. SANHA heeft leidingsystemen in haar assortiment die geschikt zijn voor het transport van waterstof in gebouwen.

Milieuvriendelijk alternatief

Waterstof kan worden gezien als een milieuvriendelijk alternatief voor aardgas. Het is in veel opzichten de perfecte brandstof, omdat het op een duurzame manier kan worden geproduceerd door gebruik te maken van elektriciteit - uit wind of zon - om water om te zetten in waterstof en zuurstof. Wanneer waterstof wordt omgezet in elektriciteit of warmte komt er geen CO2 vrij, alleen water. Waterstof kan dan gebruikt worden in brandstofcellen om elektriciteit en warmte te voorzien. Doordat er meer en meer stroom opgewekt wordt uit schone bronnen als zon en wind, wordt het ook steeds belangrijker om die energie tijdelijk te kunnen opslaan. Tot op heden is de meest gangbare manier hiervoor de opslag in batterijen. Opslaan van waterstof kan hier een alternatief bieden.

Gecertificeerde pijpleidingsystemen voor waterstof

SANHA was de eerste fabrikant van leidingsystemen die in 2019 een KIWA-certificaat behaalde voor de geschiktheid voor mixen tot en met 100% waterstofgas. Het Nederlandse certificeringsinstituut Kiwa heeft hiervoor testen uitgevoerd om vast te stellen of ons SANHA-Press Gas persfitting systeem uit koper resistent is tegen waterstof. Alle testen hebben tot positieve resultaten geleid. Intussen worden dergelijke tests ook in het Verenigd Koninkrijk en op andere plaatsen uitgevoerd of gepland.

Het waterstofcertificaat kan hier worden gedownload.

SANHA als expert

SANHA volgt alle normen in verband met waterstof op de voet en is zelfs lid van de normcommissies. Hierdoor hebben we tot op heden al veel expertise opgedaan op het gebied van waterstof.