Milieuvriendelijk koelen met RefHP®

Gefluoreerde gassen (F-gassen) zijn synthetische gassen die bestaan uit HFK's (fluorkoolwaterstoffen), PFK's (perfluorkoolwaterstoffen) en SF6 (zwavelhexafluoride). F-gassen hebben een zeer hoog GWP waarde (Global Warming Potential). Dit betekent dat zij een grote negatieve invloed hebben op de opwarming van de aarde. De gassen worden in verschillende sectoren en toepassingen gebruikt, waaronder als koelmiddel.

Strengere voorschriften

Met de toenemende druk om de klimaatcrisis aan te pakken en in het kader van de Europese Green Deal, is het belang van een strengere F-gas regelgeving steeds duidelijker. Als onderdeel van haar klimaatbeleid, hanteert de EU dan ook strenge maatregelen omtrent het gebruik van F-gassen.

Het hoofddoel van de maatregelen is het op termijn volledig bannen van het gebruik van F-gassen met een hoge GWP waarde en deze te vervangen door milieuvriendelijke alternatieven. Daartoe worden zowel op mondiaal, Europees en regionaal niveau beleidsmaatregelen en initiatieven ontwikkeld. Enkele van de belangrijkste ontwikkelingen zijn:

-        Al in 2020 wordt het verboden om nieuwe koeltoepassingen te installeren met HFK's die een GWP-waarde hebben van meer dan 2500. Ook het gebruik van nieuw geproduceerde F-gassen met een GWP-waarde van meer dan 2500 in bestaande koelsystemen zal worden afgebouwd.

-        Vanaf 2022 zal de GWP-waarde van dergelijke installaties beperkt worden tot 150.

Het hoofddoel van deze regelgeving is de uitstoot van F-gassen tegen 2030 met twee derde te verminderen ten opzichte van 2014 en over te schakelen op klimaatvriendelijkere technologieën.

CO2 als klimaatvriendelijk alternatief

Het overschakelen op klimaatvriendelijke alternatieven wint dan ook enorm aan populariteit. Een van de beste alternatieven voor het gebruik van F-gassen in grote koelinstallaties is de overschakeling op CO2.

Om aan de strenge eisen te voldoen, geven steeds meer industriële en commerciële koelinstallaties de voorkeur aan CO2 als een natuurlijk koelmiddel. Met een GWP-waarde van 1 is CO2 het milieuvriendelijkste alternatief. Het is energetisch zeer aantrekkelijk in vergelijking met conventionele koelmiddelen en kan zelfs leiden tot energiebesparingen tot 25%.

SANHA biedt oplossingen

SANHA loopt voorop bij deze nieuwe ontwikkelingen. Voor industriële en commerciële koeltoepassingen met CO2 biedt SANHA zijn RefHP®-buisleidingsysteem aan. De soldeerfittingen en -buizen zijn gemaakt van koper-ijzer (CuFe2P, CW107C) en zijn speciaal ontworpen voor klimaatvriendelijke koudemiddelen zoals CO2. Het systeem is geschikt tot 130 bar bij werktemperaturen tot 150 °C. Het assortiment fittingen is beschikbaar tot 2 5/8". Er is ook een speciaal assortiment fittingen voor koeltechnische installateurs beschikbaar.

De voordelen van koper-ijzer in plaats van roestvrij staal zijn talrijk. De installatiekosten zijn veel lager omdat de fittingen kunnen worden gesoldeerd in plaats van TIG-gelast. Dit gaat 2,5 keer sneller en maakt dure externe TIG-lassers overbodig.

Met de invoering van strengere voorschriften voor F-gassen zal het gebruik van CO2-koelinstallaties in de toekomst exponentieel toenemen. SANHA biedt met zijn RefHP®-systeem de optimale oplossing om dit te ondersteunen. Meer informatie over RefHP® vindt u hier.