Navigatie overslaan

Vervanging voor F-gassen: Leidingsystemen voor CO2

Gefluoreerde broeikasgassen (F-gassen) is een verzamelnaam voor: HFK’s (fluorkoolwaterstoffen), PFK’s (perfluorkoolwaterstoffen) en SF6 (zwafelhexafluoride). F-gassen hebben een zeer hoge GWP-waarde (Global Warming Potential). Dat wil zeggen dat ze een grote, negatieve invloed hebben op de opwarming van de aarde. HFK’s hebben het grootste aandeel in de uitstoot van F-gassen. CO2 is geschikt als alternatief koudemiddel in koeltoepassingen. SANHA biedt uitstekende alternatieven met RefHP® en NiroTherm®.

Nieuwe regelgeving

Men wil het gebruik van F-gassen met een hoge GWP-waarde geleidelijk aan afbouwen en vervangen door milieuvriendelijke alternatieven. Daarom worden er op mondiaal, Europees en Vlaams niveau maatregelen en initiatieven uitgewerkt met als doel tegen 2030 een vermindering van ongeveer 79 % te behalen ten opzichte van 2015.

-        Vanaf 2020 is het verboden om nieuwe koeltoepassingen op de markt te plaatsen met HFK’s die een GWP-waarde van meer dan 2500 hebben. Ook het gebruik van nieuw geproduceerde F-gassen met een GWP-waarde van 2500 of meer in bestaande koelsystemen wordt stopgezet.

-        Vanaf 2022 wordt de GWP-waarde van dergelijke installaties beperkt tot 150.

CO2 als milieuvriendelijk alternatief - SANHA biedt optimale leidingsystemen

Om aan de eisen van een betere milieubescherming te voldoen maken meer en meer industriële en commerciële koelinstallaties gebruik van CO2 als koelmiddel. Met een GWP-waarde van 1 is CO2 het milieuvriendelijkste alternatief. Speciaal voor deze toepassing biedt SANHA haar RefHP leidingsysteem aan. De soldeerfittingen en buizen zijn gemaakt uit CuFe2P (koper-ijzer) en zijn ontwikkeld voor operationele drukken tot 130 bar bij de werktemperatuur van maximaal 150°C. Het assortiment van fittingen is beschikbaar tot 2 1/8”.

Installatiebedrijven en koel-unit bouwers kiezen meer en meer voor oplossingen in koper-ijzer in plaats van staal of RVS. Dat heeft verschillende oorzaken. De installatiekost ligt veel lager doordat deze fittingen kunnen gesoldeerd worden i.p.v. TIG lassen. Vele installatiebedrijven hebben vakmensen ter beschikking die kunnen solderen en dienen dan geen beroep te doen op externe firma’s. Zelf TIG lassers in dienst nemen kost enorm veel geld door het hogere uurloon, alsook de jaarlijkse verplichte opleidingen die moeten gevolgd worden.

 

Meer info over het RefHP systeem vindt u hier.