Werknemers staan dagloon af aan vzw Hart Voor Tara.

Eind december kreeg de familie Buydens verschrikkelijk nieuws te horen. Tara, de vrouw van Birger, een medewerker van SANHA Fittings, werd getroffen door een vleesetende bacterie. De schade die de bacterie aanrichtte was zo groot dat al haar ledematen, zowel beide benen als armen, geamputeerd dienden te worden. Om Tara en haar gezin zowel emotioneel als financieel te steunen, werd de vzw Hart voor Tara opgericht. De kosten voor protheses en de noodzakelijke aanpassingen aan hun huis zijn immers immens hoog.

19.02.2019

Alle collega’s van haar man zijn erg aangeslagen door het nieuws en besloten samen met SANHA Fittings Tara een hart onder de riem te steken. De medewerkers kunnen vrijwillig een extra dag werken op zaterdag en het verdiende dagloon wordt daarna integraal doorgestort naar de benefietrekening van de vzw Hart Voor Tara. Daarnaast zullen dit jaar ook de paaseitjes voor de werknemers via de vzw aangekocht worden om op die manier te steunen.  

 

Wens je meer informatie of wil je zelf ook helpen? Surf dan naar de website www.hartvoortara.be.