Přeskočit k obsahu

Informace o ochraně osobních údajů

Následující prohlášení o ochraně osobních údajů vám objasní, které osobní údaje a jakým způsobem zpracováváme. Ochrana osobních údajů při zpracování a zabezpečení všech obchodních údajů je pro nás důležitým úkolem, který promítáme do našich obchodních procesů. Při komunikaci s vámi budete případně požádáni o uvedení osobních údajů. S údaji, které jsou nám svěřeny, zacházíme s největší pečlivostí, přísně důvěrně a při zohlednění zákonných ustanovení. 

Správce a pověřenec pro ochranu osobních údajů

Abyste věděli, na koho se můžete obrátit, pokud jde o vaše osobní údaje, sdělíme vám nejdříve, kdo nese ze zákona odpovědnost za zpracování a kdo je pro vás konkrétní kontaktní osobou v případě vaší stížnosti. 

Zákonný správce: 

SANHA GmbH & Co. KG
Im Teelbruch 80
45219 Essen
Německo

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

datenschutzsanhacom 

A. Webová stránka

Dále popisujeme zpracování v souvislosti s použitím naší webové stránky.

Účely a právní důvody 

Protokolová data

Při každém vyvolání webové stránky předává váš internetový prohlížeč z technických důvodů automaticky informace na náš webový server (tzv. protokolové údaje). Mnohé z těchto informací ukládáme v souborech s koncovkou log, např. je to

 • datum přístupu na stránku
 • čas přístupu na stránku
 • URL odkazující webové stránky
 • vyvolaný soubor
 • přenesené množství dat
 • typ a verze prohlížeče
 • operační systém
 • IP adresa

Protokolové údaje vyhodnocujeme zásadně jen za tím účelem, abychom dokázali odstranit poruchy při provozu naší webové stránky anebo objasnit bezpečnostní případy.

Za účelem odstranění poruchy nebo zajištění důkazu u bezpečnostních případů se může stát, že bude nezbytné, abychom společně s protokolovými údaji shromáždili navíc i osobní údaje. V takových případech se naše zpracování protokolových údajů opírá o zákonný souhlas.

Tato zpracování se opírají o čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR, když naším zájmem je technická připravenost, zabezpečení a optimalizace webové stránky. 

Kontaktní formulář 

Kontaktovat nás můžete prostřednictvím kontaktního formuláře. Některé v něm uvedené údaje jsou nezbytné kvůli tomu, abychom mohli s vámi komunikovat a zpracovat vaši žádost. V takovém případě jsou pak tyto údaje označeny jako povinná pole. Ostatní údaje, které nám sdělíte, nám usnadní osobní oslovení nebo lepší či rychlejší a plynulejší vyřízení žádosti.

Tato zpracování se opírají o čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR. 

Newsletter

Na naší webové stránce se lze přihlásit k odběru našeho newsletteru. Abychom ověřili, jestli přihlášku k odběru newsletteru provedl skutečně vlastník e-mailové adresy, používáme „metodu dvojitého potvrzení (double opt-in)“. Newsletter je objednán až ve chvíli, kdy je vlastníkem e-mailové adresy předem výslovně potvrzena aktivace newsletteru, a to kliknutím na odkaz v potvrzovacím e-mailu. Pro doložení protokolujeme provedení jednotlivých fází metody dvojitého potvrzení.

Pokud se přihlásíte k odběru našeho newsletteru a vyslovíte tím souhlas s jeho zasíláním, budou vaše údaje použity výhradně za účelem uskutečnění doručení newsletteru. ). Tento svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat. V každém newsletteru se kvůli tomu nachází příslušný odkaz. Vaše odhlášení newsletteru si zaznamenáme v naší databázi.

Tato zpracování se opírají o čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR.

OpenStreetMap

Naše internetové stránky jsou provázány s aplikací OpenStreetMap. K tomuto účelu používáme rozcestník Open-Source-Mapping-Werkzeug „OpenStreetMap“ (OSM), který je provozován společností OpenStreetMap Foundation, 132 Maney Hill Road, Sutton Coldfield, West Midlands, B72 1JU, Velká Británie. Vaše IP adresa musí být uložena, aby aplikace mohla dobře fungovat. Informace jsou ukládány dle pravidel provozovatele OpenStreetMap na jejich serveru. Na přenos dat nemáme žádný vliv. Aplikaci OpenStreetMap je využívána při online-nabídkách.

Další informace ohledně zpracování osobních údajů a upozornění o ochraně osobních údajů najdete zde:  wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy

Statistické vyhodnocení pomocí Matomo (dříve Piwik)

Náš internetový výstup používá analytický systém Matomo.  Jedná se o službu, která analyticky vyhodnocuje webové stránky, přičemž používá tzv. „cookies“, které slouží k ukládání potřebných informací ve Vašem počítači a jsou využity webovými stránkami k analýze.  K tomuto účelu jsou získané informace ukládány na našem úložišti a jsou využity k analýze uživatelů. Vše je pouze k interním účelům optimalizace internetových stránek.  Vaše IP adresa je užívána anonymně a Vy jako uživatel u nás zůstáváte v anonymitě. Informace získané přes „cookie“ nejsou poskytovány třetím stranám. Použití „cookies“ můžete zakázat odpovídajícím nastavením ve Vašem prohlížeči. V tomto případě se může stát, že některé funkce a nastavení našich stránek nebudete moct využít v plném rozsahu. Pokud s uložením a analýzou dat z Vaší návštěvy stránek nesouhlasíte, máte možnost tuto aktivitu kdykoliv odmítnout. V takovém případě bude ve Vašem prohlížeči nastaven tzv. Opt-Out-Cookie, což způsobí, že analytický systém Motomo nebude snímat žádné údaje. Upozornění: pokud smažete Vaše „cookies“, bude smazána i funkce Opt-Out-Cookie a případně musí být zase pouze Vámi nově aktivována. 

Cookies

Používáme cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které při návštěvě naší webové stránky ukládáme na vašem koncovém zařízení. Při každém dalším vyvolání naší webové stránky jsou nám tyto cookies přenášeny zpět. Díky nim vás například dokážeme znovu rozpoznat nebo vám na základě informací uložených v cookies umíme usnadnit navigaci.

Cookies se nedají použít ke spouštění programů ani k přenesení virů na počítač. Cookies lze načíst jen prostřednictvím těch webových serverů, z nichž také pocházejí.

Bez vašeho výslovného souhlasu neposkytujeme informace uložené v cookies třetím stranám. Naši webovou stránku můžete prohlížet i bez cookies. Internetové prohlížeče jsou zpravidla nastaveny tak, že akceptují cookies. Chcete-li zabránit použití cookies svým internetovým prohlížečem, můžete (1) použití cookies při vyvolání naší webové stránky odmítnout prostřednictvím nástroje Cookie Layer (je-li k dispozici) nebo (2) deaktivovat použití cookies nastavením svého internetového prohlížeče. Přes funkce Nápovědy svého internetového prohlížeče se dozvíte, jak můžete cookies ve svém prohlížeči deaktivovat a/nebo smazat. Pamatujte na to, že deaktivace/smazání cookies může vést k tomu, že jednotlivé funkce naší webové stránky už nebudou fungovat podle očekávání. Cookies, které by mohly být nezbytné pro určité funkce naší webové stránky, jsou popsány dále v textu. Kromě toho má deaktivace/smazání cookies dopad jen na právě používaný internetový prohlížeč. Pro další internetové prohlížeče se musí deaktivace/smazání cookies obdobným způsobem zopakovat.

Cookies, které používáme pro určité funkce, bez vztahu ke konkrétní osobě:

 • Cookies, které ukládají určité preference uživatele (např. nastavení vyhledávání nebo jazyka);
 • Cookies, které ukládají údaje zajišťující bezproblémovou reprodukci obsahu videí nebo audia.
 • Cookies, které dočasně ukládají určité uživatelské údaje (např. obsah nákupního košíku nebo onlinového formuláře);

Cookies, které používáme pro určité funkce, se vztahem ke konkrétní osobě:

 • Cookies, které slouží identifikaci nebo autentizaci našich uživatelů;

Údaje ukládáme až do konce doby platnosti příslušného souboru cookie nebo dokud vy sami tyto cookies nesmažete.

Tato zpracování se opírají o čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Naším zájmem je plynulá optimalizace webové stránky a zlepšení použití webové stránky směrem k uživatelské nenáročnosti.

MyFonts Counter

Na této webové stránce používáme MyFonts Counter, službu webové analýzy od společnosti MyFonts Inc., 500 Unicorn Park Drive, Woburn, MA 01801, USA. Na základě licenčních ustanovení je prováděno sledování náhledu stránky tím, že se kvůli statistickým účelům počítá a společnosti MyFonts předává počet návštěv webové stránky. MyFonts přitom shromažďuje pouze anonymizovaná data. Data jsou předávána případně aktivací kódu Java Script ve vašem prohlížeči. Chcete-li obecně zabránit vyhotovení kódu Java Script společností MyFonts, můžete nainstalovat blokátor Java Script (např. www.noscript.net). Další informace o MyFonts Counter najdete v Informaci o ochraně osobních údajů vydané společností MyFonts a zveřejněné na https://www.monotype.com/legal/terms-and-conditions-of-business/#Privacy

Právním důvodem pro použití je čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR, naším zájmem je optimalizace webové stránky.

Propojení se sociálními sítěmi

Na naší webové stránce se nacházejí jednoduché odkazy k našim prezentacím na internetu umístěným na různých sociálních sítích. Pokud následujete odkaz z naší webové stránky na některou sociální síť anebo pokud se přihlásíte ke sdílení obsahů naší webové stránky na své sociální síti, budou vaše údaje zpracovávány příslušným poskytovatelem sociální sítě. Účel a rozsah shromažďování údajů, další zpracování a použití údajů poskytovatelem sociální sítě a toho se týkající práva a možnosti nastavení ve věci ochrany vaší soukromé sféry najdete v informacích o ochraně osobních údajů vydaných příslušným poskytovatelem.

 

Přítomnost společnosti na platformách sociálních médií

Provozujeme online vystupování na sociálních sítích, jako jsou XING, LinkedIn, YouTube a Facebook, za účelem komunikace, interakce a informování zúčastněných stran a uživatelů o nás. Kromě toho jsou některá data aktivity uživatelů zpracovávána společně s Facebookem. Právním základem pro toto zpracování je Čl. 6 odst. 1 lit. f GDPR, naším legitimním zájmem je provádět efektivní marketing prostřednictvím platformy používané po celém světě.

Zejména s ohledem na stránku fanoušků na Facebooku neexistuje žádný právní vztah mezi Facebookem a SANHA GmbH & Co. KG má společnou odpovědnost podle čl. 26 GDPR. Odpovídající dohodu o společné odpovědnosti najdete v odkazu:

www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

Důvodem je, že vaše osobní údaje zpracovává také společnost Facebook Ireland Ltd., 4 náměstí Grand Canal, přístav Grand Canal, Dublin 2 a společnost Facebook se sídlem v USA, 1601 Willow Road, Menlo Park, Kalifornie 94025, když používáte a přistupujete na naše stránky na Facebooku. Kromě výše popsaného zpracování Facebook také zpracovává vaše data pro účely analýzy a propagace nebo pro přehrání personalizované reklamy. Facebook také používá cookies k ukládání vaší aktivity při používání (i na různých zařízeních).

To umožňuje Facebooku zobrazovat cílenou reklamu na vlastní platformě a na stránkách třetích stran. Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Facebook na adrese www.facebook.com/about/privacy/

Facebook také nabízí možnost vznést námitky proti určitému zpracování dat; relevantní informace a možnosti odstoupení naleznete na adrese www.facebook.com/settings?tab=ads=ads.

Vezměte prosím na vědomí, že v souladu se zásadami ochrany osobních údajů společnosti Facebook jsou uživatelská data také přenášena a zpracovávána ve Spojených státech nebo jiných třetích zemích. Facebook bude přenášet uživatelská data pouze do zemí, pro které Evropská komise vydala rozhodnutí o přiměřenosti podle čl. 45 DSGVO nebo na základě vhodných záruk podle čl. 46 GDPR Facebook Inc. je držitelem certifikátu ochrany soukromí EU-USA, a proto nabízí odpovídající úroveň ochrany údajů v souladu s čl. 5 odst. 1 písm. 45 GDPR. Další informace naleznete na www.privacyshield.gov

Pokud jde o zpracování údajů prostřednictvím naší stránky Facebook, můžete také uplatnit práva subjektu údajů popsaná v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů proti Facebooku. Další informace naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů společnosti Facebook.

 

B. Dodavatelé a zákazníci 

Níže popisujeme zpracování údajů týkající se našich dodavatelů a zákazníků.

Účely a právní důvody

Používáme kontaktní a komunikační údaje a ostatní relevantní osobní údaje našich dodavatelů a zákazníků, jedná-li se v jejich případě nebo v případě jejich zaměstnanců o fyzické osoby. Tyto údaje zpracováváme za účelem uskutečnění obchodního vztahu, komunikace, marketingových opatření a péče o kontakty. 

Zpracování se opírá o čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR, naším oprávněným zájmem je realizace obchodní spolupráce, marketing a péče o kontakty. 

C. Všeobecné informace

Příjemci

Pokud není v této Informaci o ochraně osobních údajů uvedeno jinak, spolupracujeme při realizaci a provozu naší webové stránky a našich služeb s různými poskytovateli služeb a partnery, kteří za určitých okolností přijímají osobní údaje:

 • poskytovatelé hostingových služeb
 • poskytovatelé IT služeb
 • poskytovatelé programátorských služeb
 • poskytovatelé prodejních a marketingových služeb
 • úřady a instituce, jsou-li vyžádány na základě zákona 

Těmto příjemcům předáváme vaše údaje, jen pokud jsou nezbytné pro plnění smlouvy s vámi nebo pokud existuje oprávněný zájem pro předání vašich údajů, resp. pokud máme váš souhlas s předáváním údajů.

Předávání údajů příjemcům mimo EHP

Není-li uvedeno jinak, nepředáváme zásadně vaše osobní údaje příjemcům, kteří mají své sídlo mimo EHP. 

V případě předání údajů zajistíme smluvním anebo organizačním opatřením, aby byla u příjemce zajištěna buď odpovídající úroveň ochrany údajů (např. na základě prohlášení Komise EU o přiměřenosti ochrany poskytované štítem na ochranu soukromí vydaného pro příslušnou zemi anebo sjednáním tak zvaných standardních smluvních doložek Evropské unie s příjemcem) nebo aby byl k dispozici váš souhlas s takovým předáváním údajů.

Podrobnější informace k tomuto tématu, zejména pak o přijatých opatřeních obdržíte od našeho pověřence pro ochranu osobních údajů.

Povinnost poskytnout informace

Pokud jsou osobní údaje nezbytné pro navázání a uskutečnění obchodního vztahu a s tím spojených smluvních nebo zákonných povinností, pak nám musíte tyto údaje poskytnout, abychom mohli dostát našim povinnostem v souvislosti s plněním anebo dostát našim zákonným povinnostem. Bez poskytnutí těchto údajů nebudeme za určitých okolností už plnění poskytnout, poskytnout řádně nebo úplně. Poskytnutí dalších údajů není nutné ani smluvně ani ze zákona.

Doba uložení údajů

Pokud ukládáme vaše osobní údaje, pak se tak děje jen po omezenou dobu a ne déle, než je nutné. Vaše údaje smažeme vždy, pokud již nejsou nutné pro účel zpracování, pro který byly shromážděny, nebo pokud existují jiné právní důvody, které vyžadují, aby byly údaje smazány.

Pokud podléháme zákonným povinnostem archivace údajů, které vyžadují delší uchovávání údajů, máme tyto údaje uložené po tuto dobu, zejména pak za účelem plnění lhůt archivace stanovených obchodním zákoníkem a daňovým zákonem. Tyto lhůty jsou v rozmezí 2 až 10 let.

Ostatní právní důvody k archivaci údajů mohou spočívat v tom, že údaje musíme zachovat kvůli důkazním účelům po dobu aplikovatelných předpisů týkajících se promlčecích lhůt. Tyto lhůty jsou zpravidla v rozmezí 2 až 30 let.

Vaše práva ve vztahu k vašim osobním údajům

Ze zákona vám v souvislosti s vašimi osobními údaji příslušejí níže uvedená práva. V této věci můžete kontaktovat našeho pověřence pro ochranu osobních údajů, stejně tak jako i v případě, že byste se chtěli dozvědět více informací o tom, co tato práva jednotlivě znamenají. Protože právní detaily jsou veskrze složité, poskytujeme vám níže ty nejdůležitější informace o vašich právech. Sdělte nám prosím, v jaké formě si přejete informace dostat. Pokud nevyslovíte své přání, zodpovíme vaši žádost zpravidla stejnou formou, v jaké byla i vaše žádost. Odpověď obdržíte do jednoho měsíce. V případě očividně neodůvodněných anebo excesivních žádostí jsme oprávněni požadovat přiměřenou náhradu nebo vaši žádost odmítnout. 

Přístup k vašim údajům, čl. 15 GDPR

Máte právo požadovat informace o tom, jestli osobní údaje o vaší osobě zpracováváme či nikoliv. Pokud budeme zpracovávat vaše osobní údaje, obdržíte informaci o konkrétních údajích a další dodatečné informace.

Oprava vašich údajů, čl. 16 GDPR

Máte právo požadovat od nás opravu svých údajů, pakliže shledáte, že jsou nesprávné, že se vás netýkají a/nebo že jsou neúplné; právo na opravu zahrnuje právo na doplnění o doplňující prohlášení nebo sdělení.

Výmaz vašich údajů, čl. 17 GDPR

Máte právo požadovat po nás, abychom vaše osobní údaje vymazali, pakliže k jejich archivaci již neexistuje žádný důvod.

Omezení zpracování vašich údajů, čl. 18 GDPR

Máte právo na omezení zpracování vašich osobních údajů v určitých případech pro určitý rámec.

Přenositelnost údajů, čl. 20 GDPR

Za určitých okolností máte právo požadovat vydání údajů, které se vás týkají, v běžně používaném elektronickém a strojově čitelném datovém formátu.

Právo na přenositelnost údajů zahrnuje právo na předání údajů jinému správci; na vyžádání proto předáme údaje – bude-li to technicky proveditelné – přímo vámi jmenovanému či ustanovujícímu správci. Právo na přenositelnost údajů se týká pouze údajů, které jste nám sami poskytli, a předpokládá, že zpracování probíhá na základě souhlasu nebo za účelem uskutečnění smlouvy a že se zpracování provádí automatizovaným způsobem.

Právo vznést námitku proti našemu zpracování vašich osobních údajů, čl. 21 GDPR

V případě zpracování osobních údajů za účelem splnění úkolů prováděných ve veřejném zájmu (čl. 6 odst. 1 písm. e GDPR) nebo při výkonu oprávněných zájmů (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR) můžete kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají, a to s účinností do budoucna, pokud pro další zpracování nebude existovat žádný důvod.

(Mějte prosím na paměti, že vám toto právo vznést námitku ze zákona nepřísluší, pokud se zpracování provádí na základě souhlasu. Protože vám ale přísluší právo odvolat svůj souhlas s účinností do budoucna vždy v tom případě, kdy jsou údaje zpracovávány s vaším souhlasem, docílíte odvoláním souhlasu srovnatelného výsledku jako u práva vznést námitku.)

Odvolání souhlasu 

Pokud jste nám udělili svůj souhlas se zpracováním vašich osobních údajů, pak jej můžete kdykoliv a bez uvedení důvodů s účinností do budoucna odvolat. Kontaktujte prosím v této věci kontaktní místo, jemuž jste svůj souhlas odevzdali, nebo přímo našeho pověřence pro ochranu osobních údajů.

Stížnosti

Pokud jde o zpracování vašich osobních údajů, máte dle čl. 77 GDPR právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu.