Přeskočit k obsahu

Plná záruka – pro Vaše pohodlí a jistotu!

SANHA

přebírá jako jediný výrobce instalačních systémů plnou záruku za těsnost lisovaného spoje (ukotveno v ustanoveních o záruce s úřady ZVSHK, BTGA a VDKF), nezávisle na výrobci lisovacího zařízení, pokud lisovací stroj a lisovací čelisti splňují následující požadavky:

  • S lisovacím nářadím musí být zacházeno podle pokynů jednotlivých výrobců a musejí být dodrženy montážní předpisy firmy SANHA.
  • Lisovací nářadí do rozměru 28 mm (včetně) musí mít minimální tlakovou sílu 18 kN.
  • Lisovací nářadí od rozměru 35 mm do rozměru 108 mm (včetně) musí mít minimální tlakovou sílu 30 kN.
  • Při spojení kovových trubek do průměru 54 mm (včetně) musí mít lisovací čelisti nebo lisovací kleště pro lisované spoje typu M-MM originální lisovací profil SA, V nebo M.
  • Při spojení kovových trubek s průměrem větším než 54 mm musí mít lisovací čelisti nebo lisovací kleště pro lisovaný spoj typu M-MM originální profil SA nebo M.
  • Instalační systém 3fit®-Press Pb-free / PPSU ( spojení vícevrstvých trubek ) vyžaduje u lisovacích čelistí a lisovacích kleští v závislosti na rozměru, originální profily TH, B, F, H a U pro rozměry 14 mm do 63 mm.
  • Použití lisovacího nářadí v lisovacím stroji různých výrobců musí být výslovně povoleno od příslušného výrobce.
  • Kompatibilita nářadí neplatí u speciálních aplikací jako jsou hašební rozvody a průmyslové aplikace. V těchto případech mohou být použity odpovídající vysokotlaké lisovací stroje a lisovací kleště.

Dbejte na certifikáty a technické pokyny k jednotlivým oblastem použití instalačních systémů, stejně tak na jednotlivé součásti daného systému a návody k montáži.