Přeskočit k obsahu

3 v 1 – combipress!

Označení combipress zahrnuje 3 výhody, které zpracovateli přinesou každodenní využití:

1. Kompatibilita nářadí

Může to znít komplikovaně, ale je to velmi jednoduché – naše systémové tvarovky jsou lisovatelné profily SA, V, M (u plastohliníkových lisovaných spojů jsou profily TH, B, F, H nebo U). Výsledkem je úspora času, nákladů a požadavků na skladovací prostor, který by byl potřeba v případě, že by každý průměr musel být lisován speciálními přístroji, jež by zpracovatel musel pořizovat. Naše prohlášení o převzetí záruky najdete zde.

2. Push & Stay neboli kluzné těsnění

Tvarovka je nasazena na trubku a zůstane na ní, tvarovka nesklouzne. Velmi praktické a pohodlné - hlavně při montážích v  náročnějších polohách.

3. UVUD – nezalisované netěsní

Zkratka UVUD znamená „nezalisované netěsní“ a vysvětlení je velmi jednoduché – zapomenutí spoje při lisování je minulostí. Zpracovatel se může spolehnout, že všechny spoje v dané oblasti jsou odborně, trvale zalisovány.

Technické požadavky na combipress

  • S lisovacím nářadím musí být zacházeno podle pokynů jednotlivých výrobců a musejí být dodrženy montážní předpisy firmy SANHA.
  • Lisovací nářadí do rozměru 28 mm (včetně) musí mít minimální tlakovou sílu 18 kN.
  • Lisovací nářadí od rozměru 35 mm do rozměru 108 mm (včetně) musí mít minimální tlakovou sílu 30 kN.
  • Při spojení kovových trubek do průměru 54 mm (včetně) musí mít lisovací čelisti nebo lisovací kleště pro lisované spoje typu M-MM originální lisovací profil SA, V nebo M.
  • Při spojení kovových trubek s průměrem větším než 54 mm musí mít lisovací čelisti nebo lisovací kleště pro lisovaný spoj typu M-MM originální profil SA nebo M.
  • Instalační systém 3fit®-Press Pb-free / PPSU ( spojení vícevrstvých trubek ) vyžaduje u lisovacích čelistí a lisovacích kleští v závislosti na rozměru, originální profily TH, B, F, H a U pro rozměry 14 mm do 63 mm.
  • Použití lisovacího nářadí v lisovacím stroji různých výrobců musí být výslovně povoleno od příslušného výrobce.
  • Kompatibilita nářadí neplatí u speciálních aplikací jako jsou hašební rozvody a průmyslové aplikace. V těchto případech mohou být použity odpovídající vysokotlaké lisovací stroje a lisovací kleště.

Dbejte na certifikáty a technické pokyny k jednotlivým oblastem použití instalačních systémů, stejně tak na jednotlivé součásti daného systému a návody k montáži.