Ústav organické chemie a biochemie Akademie věd České republiky, v.v.i.

Stavba 1. etapy řešila rekonstrukci stávající historické budovy a dostavbu areálu o nové objekty s cílem vytvořit přehledný, funkčně rozčleněný komplex ÚOCHB v souladu s požadavky na potřeby soudobého vědeckého pracoviště. Hlavním předmětem díla 1. etapy bylo provedení novostavby objektu B – nové laboratorní budovy organické chemie (SO 120 – B) a rekonstrukce části stávající historické hlavní budovy A (SO 110) a to v rozsahu SV křídla. Výsledkem je vytvoření vzájemně propojeného komplexu vědeckých pracovišť, jejichž základní skladebnou jednotku tvoří prostor pro vědecký tým zahrnující především laboratoře s navazujícími vyhodnocovacími pracovišti a nezbytným zázemím. Pro tepelné sítě byl instalován osvědčený systém SANHA®-Therm.

28.02.2017