Přeskočit k obsahu

Radiátorová připojení

T-kusy a rozdělovače, s izolačním boxem i bez něho, jsou úsporné na místo a jejich pokládka do podlahy je jednoduchá. Při použití SANHA-křížového T-kusu odpadá montáž náročných rozdělovacích komponentů a řada montážních postupů může být vynechána. Křížový T-kus je náhradou za dva obyčejné T-kusy a oblouk. Kromě toho mohou být použity až dva křížové T-kusy za sebou, aniž by bylo nutno myslet na vyrovnání roztažnosti. 

SANHA- T-kusy šetří čas, náklady, prostor a výšku. SANHA- estrichový rozdělovač se pokládá v rámci teplotní a tlumící vrstvy v rozvodu podlahového topení. Při použití SANHA-estrichového rozdělovače je možná vysoká variabilita, protože se kombinuje několik kusů (s přihlédnutím k termické roztažnosti). Jednoduché a časově nenáročné napojení radiátorového tělesa přináší CU-VN Blok, který je včetně izolačního boxu.

Přehled předností

 

Výhody použití bloku pro instalatéra:

 • Velmi výhodné připojení topného tělesa
 • Tlumení teploty: TÜV-doklad 
 • Osazená topná tělesa nemusí být při tlakové zkoušce montována a demontována. Díky tomu se eliminuje nebezpečí poničení a krádeže během hrubé výstavby.
 • Nastavený rozměr k připojení 50 mm.
 • Tlaková zkouška a zkušební provoz je možno provést bez napojení radiátoru.
 • Doporučeno pro montáže v zimním období.
 • Bez nutnosti skladování těles v různých fázích stavby – bez rizika poškození topných těles až do konečné montáže

 

 

Výhody použití bloku pro stavebníka:

 

 • Pohledově pěkné připojení topného tělesa, připojovací rozvody nejsou vidět.
 • Bez rušivých rozvodů mezi topnými tělesy v podlaze, bez nutnosti přizpůsobení pokládky povrchu.
 • Povrch podlahy je jednoduše a příjemně čistitelný.
 • Výhody  SANHA-estrichového rozdělovače.
 • Kompatibilita se všemi dostupnými lisovacími čelistmi a stroji.
 • Jednoduchá, čistá, bezpečná a časově nenáročná montáž.
 • Díky plochému tvaru odpadá náročnost při stavbě podlahy.
 • Vhodné pro montáž v hůře přístupných prostorách.
 • Úspora místa díky křížení rozvodů.
 • Bez potřeby na místo pro topný rozdělovač v bytě.
 • Teplotní tlumení: TÜV- doklad.
 • Kompletní rozdělovače pro více poschodí.

 

Výhody SANHA-křížového T-kusu: 

 • Kompatibilita se všemi lisovacími čelistmi a stroji s originálními konturami SA, M, V.
 • Jednoduchá, čistá, bezpečná a časově nenáročná montáž.
 • Díky plochému tvaru odpadá náročnost při stavbě podlahy.  
 • Vhodné pro montáž v hůře přístupných prostorách.
 • Úspora místa díky křížení rozvodů.
 • Bez potřeby na místo pro topný rozdělovač v bytě.
 • Kompletní rozdělovače pro více poschodí.
 • Teplotní tlumení: TÜV- doklad.
 • Nastavený rozměr k připojení 50 mm.

Upozornění pro křížový T-kus

Při natáčení křížového T-kusu se musí dbát na odbočku pro přívod a zpátečku. Kromě toho smí být použity maximálně 2 po sobě jdoucí zalisované křížové T-kusy bez vyrovnání roztažnosti. Musí být zohledněna teplotní délková roztažnost. Na určitých místech musí být přizpůsobeno tlumení tepla a přenosu kroků.

Oblasti použití

 • Topení

Vaše technické dotazy.

Německo Freiraum Living, Freiburg NiroTherm® (řada 91000), SANHA®-Therm (řada 24000), Radiátorová připojení, SANHA Nástěnný topný modul