Till innehållet

SANHA®-Press (Serie 6000)

SANHA®-Press serie 6000 består av presskopplingar i koppar för kopparrör enligt EN 1057. Godkänt för tappvatten, värme, kyla m.fl. installationer.

SANHA®-Press är certifierat av Kiwa SWEDCERT, DVGW m.fl. internationella certifieringsorgan. Pressystemet uppfyller krav enligt Säker Vatteninstallation och Boverkets byggregler.

SANHA®-Press presskopplingar finns registrerade i BASTA-registret och bedömda i Byggvarubedömningen respektive SundaHus Miljödata. Mer om detta finns att läsa på respektive leverantörs hemsida.

SANHA®-Press pressrördelar är utrustade med svart o-ring av EPDM och är utvändigt märkta med SA-märke och dimension.

Driftvillkor för SANHA®-Press

Yttre rördiameter Arbetstryck
Vatten och glykollösningar

 

d ≤ 108 mm 16 bar
Tekniska gaser (ej toxiska, ej brännbara)
d ≤ 108 mm 16 bar
Arbetstemperatur
SANHA®-Press med svart EPDM o-ring
-30° C - +120° C

Omfattande fördelar

combipress = 

+ Verktygskompabilitet: Kan garanterat pressas med pressback respektive -slinga som uppfyller original SA-, V- ellerM-profil upp till och med dimension 54 mm.

+ Läckindikation: certifierad läckfunktion i opressat tillstånd med EPDM o-ring, i kombination med

+ Push & Stay: greppfunktion för stabil och säker montering

Snabb montering, utan heta arbeten

Fogning genom kallpressning möjliggör en snabb och tidsbesparande installation utan användning av öppen låga vilket eliminerar brandrisken under installationen. SANHA®-Press pressystem är idealiska för både nyinstallations- och renoveringsarbeten.

Hög flexibilitet 

 • Dimensioner från 12 till 108 mm, inklusive 67 mm
 • Permanent, icke separerbar förbindning med kopparrör enligt EN 1057

 

 

 

Användningsområde

 • Tappvatten
 • Värmeledningsvatten
 • Regnvatten
 • Solvärmesystem
 • Brandsläckningssystem
 • Sprinklersystem (våta)
 • Skeppsbyggnation
 • Tekniska gaser (inerta)
 • Industriella applikationer
 • Tryckluft (oljefri)

Teknisk konsultering

För tekniska förfrågningar var god vänd er direkt till oss på Scandinaviska kontoret på telefon +46 (0)8 777 76 40 eller via email scandinaviasanhacom - Vi svarar gärna på era frågor!