Till innehållet

SANHA®-Heat

SANHA's fördelare av rostfritt stål är lämpliga för värmesystem i enlighet med EN 12828 och för värme- och kylsystem i enlighet med EN 1264 och kan användas i bostäder såväl som industriella, kommersiella och offentliga byggnader.

Avsedda för distribution och reglering av vatten till anslutna värme- eller kylkretsar. Det innebär att de kan användas för anslutning av radiatorer, ventilations- och luftkonditioneringsenheter samt olika värme- och kylsystem.

SANHA's värmekretsar är som standard utrustade med säkerhetsventiler samt integrerade flödesmätare. Detta medger en tillförlitlig och kostnadseffektiv driftsättning och användning.

SANHA's serie av fördelare kompletteras av ett tillbehörsprogram med kopplingar och monteringssatser. Därutöver finns rumstermostater, ställdon och shuntgrupper.

 

 

SANHA-Heat Heizkreisverteiler

Tekniska data och driftvillkor för SANHA®-Heat värme distributörer

Arbetstemperatur:

-10 °C - +80 °C

Media:

 

 

icke-korrosiva värmevatten / glykol/vattenlösning (X < 50% glykol)

Maximalt arbetstryck: 4,0 bar
Maximalt testtryck: 6,0 bar (EN 1264-4)
Material: Rostfritt stål materialnummer 1.4301 enligt EN 10088-2

Omfattande fördelar

Säker, snabb och kostnadseffektiv installation

Utrustade som standard med säkerhetsventiler och integrerade flödesmätare

Stort utbud av tillbehör

Tillbehörsprogram med fördelarskåp, ventiler och termostater

Användningsområde

  • Värmeledningsvatten
  • Kylvatten

Teknisk konsultering

För tekniska förfrågningar var god vänd er direkt till oss på Scandinaviska kontoret på telefon +46 (0)8 777 76 40 eller via email scandinaviasanhacom - Vi svarar gärna på era frågor!