Till innehållet

3fit®-Press (Serie 25000 Blyfri / Serie 35000 PPSU)

Blyfri Kiselbrons och PPSU-plast är lämpliga material om man vill undvika att använda giftiga utfasningsämnen såsom Bly och Arsenik i hållbara och kostnadseffektiva installationer.

SANHA’s systempresskopplingar används i system med MultiFit®-Flex systemrör för tappvatteninstallationer och med MultiFit®-PEX respektive MultiFit-PE-RT för värmeinstallationer.

Driftsvillkor för 3fit®-Press med MultiFit® rör d ≤ 63 mm

Arbetstemperatur Arbetstryck
Vatten och vattenlösningar
+25 °C 16 bar
+50 °C< 13 bar
+70 °C 10 bar
Arbetstemperatur 3fit®-Press Systemkoppling
med svarte EPDM o-ring
-30 °C - +70 °C
Gängtyp: Rörgänga: R/Rp-gänga enligt EN 10226.
Fästgänga: G-gänga enligt ISO 228.

 

Omfattande fördelar

Plaströr har utmärkta tekniska och mekaniska egenskaper. Plaströrsystem är i dag vanligt förekommande i dolda installationer för både värme- och tappvatteninstallationer.

SANHA erbjuder två typer av presskopplingar för fogning av plaströr.

  1. Premiumkopplingen 3fit-Press tillverkas i den blyfria kopparlegeringen Kiselbrons eller ”CuSi”. Kiselbrons passar utmärkt till tappvatteninstallationer då materialet är praktiskt taget helt blyfritt (< 0,1%) och uppfyller därför med bred marginal de nya gränsvärdena för bly i dricksvatten som trädde i kraft per den 1 juli 2017 och som begränsar blyinnehållet till maximalt 5 mikrogram per liter vatten. Kiselbrons är helt befriat från spänningskorrosion, naturligt avzinkningshärdigt och tack vare den höga materialtätheten dessutom befriat från porositetsproblem.

  2. Det billigare alternativet är 3fit-Press PPSU som tillverkas helt i plast och är därmed en perfekt lösning för de mer kostnadseffektiva projekten.


Bägge kopplingstyperna kan användas tillsammans med SANHA’s kompositör.

  • MultiFit®-Flex systemrör är lämpliga för tappvatten- och värmeinstallationer och kan levereras i både rullar och raka rörlängder. De finns även tillgängliga med förmonterade röda eller blå skyddsrör och med isolering.

  • MultiFit®-PEX systemrör är lämpliga för golvvärme och radiatorrör samt kylsystem.

  • MultiFit®-PE-RT systemrör är speciellt ämnat för golvvärmesystem tack vare rörets elastiska egenskaper.Användningsområde

  • Tappvatten
  • Värmeledningsvatten
  • Regnvatten
  • Slutna kylvattensystem

Teknisk konsultering

För tekniska förfrågningar var god vänd er direkt till oss på Scandinaviska kontoret på telefon +46 (0)8 777 76 40 eller via email scandinaviasanhacom - Vi svarar gärna på era frågor!